Békemenet

Tisztelt CÖF!

A legteljesebb mértékben egyetértek azzal, hogy újabb békemenetet kell szervezni.
Meggyőződésem, hogy a mai helyzetben ennek még nagyobb lesz a jelentősége, mint az eddigieknek. Nemcsak a magyar miniszterelnök és kormány helyzetét kell ezzel megerősítenünk, hanem a világpolitikára is döntő hatást kell gyakorolnunk. Ehhez megvan minden külső feltétel. Európa lakosságának jelentős része elégedetlen a fősodrású média és a politikusok nyilatkozataival. Ezért számíthatunk Európa-szerte sokak támogatására. Mindez úgy lenne még hangsúlyosabb, ha a mi békemenetünkkel egy időben más európai városokban szimpátiatüntetéseket vagy párhuzamos békemeneteket tudnánk a mienkkel összehangolni. Ehhez megfelelő civil társszervezetekre van szükségünk, ezért ővelük is fel kellene vennünk a kapcsolatot. Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, bátorságot és hozzáértést.

Tisztelettel:
K.G.  zeneszerző

______________________________________________

NEMZETKÖZI BÉKEMENETET! JÖJJENEK IDE VELÜNK SZOLIDÁRIS KÜLFÖLDI BARÁTAINK IS!

S.D.A.

______________________________________________

Nagyon kell egy békemenet. Jó lenne ha külföldről is csatlakozhatnának, mert kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül.

P.É.
______________________________________________

Tisztelt CÖF !

Kimaradt az, hogy AKIK A CSATATÉRRÉ TETTEK országokat, ahonnan jön a népvándorlás és kitalálták, kiképezték az Iszlám Államot, és épp Magyarországra irányítják e csapás fő sodrát, azok MEGÁLLÍTÁSÁRA MIT TESZÜNK?

Mert enélkül falra hányt borsó az egész…

Ettől függetlenül támogatok egy EURÓPA ORSZÁGAIRA KITERJEDŐ BÉKEMENETET.

I.E.
________________________________________________

Tisztelt Vezetőség!

Hírek szerint sokan gondolják úgy, hogy egy újabb Békemenettel fejezhetik ki szolidaritásukat, támogatásukat kormányunk irányában, ez nyilván a szimpátia kifejezésének egy formája, amire szükség lehet. A tüntetésszervezők állandó stábjának azonban értelemszerűen számos szempontot kell mérlegelnie ahhoz, hogy egy adott időpontra meghirdesse a Menetet.
Bár messzemenően egyetértek egy újabb Békemenet deklarált céljaival, úgy vélem azonban, hogy a korábbiakhoz hasonló nagy létszámú tüntetés éppen a kormány számára okozhat nem kívánt nehézségeket.
Nincs kétségem ugyanis afelől, hogy jelen politikai helyzetben az ellenzék (belső ellenség) súlyos provokációkra ragadtatná magát, tehát hatékony rendőri biztosítás nélkül veszélyes atrocitásokra kerülhetne sor. Tekintettel a jelen viszonyokra, az állam rendőrsége rendkívül leterhelt, ennek költségei egyre nagyobbak, így gondosan megfontolandó, hogy célszerű-e tovább nehezíteni a rendfenntartók amúgy is megterhelő munkáját.
Kérem fentiek szíves figyelembe vételét.

Tisztelettel
V. A.
________________________________________

Megérett az idő a cselekvésre. A CÖF látványosan és hatékonyan nyilvánítson véleményt az Európai Unió tehetetlenségéről, vezetői tehetségtelenségéről.
Azonnal hagyjanak fel Magyarország gyalázásával, a magyar kormányzati szervek, így Orbán Viktor Miniszterelnök folytonos, rosszindulatú bírálgatásával.
Az Unióban Orbán Viktor az egyedüli miniszterelnök, aki korán felismerte és a megfelelő helyén kezeli az elhúzódó „migráns” problémát.
Üdvözlettel: dr. M. L.

______________________________________________

Megyek, mint mindig, DE NEMZETKÖZI MENET KELL!

Üdvözlettel: M.J.
________________________________________________

T. Cím! Kérem, fontolják meg, de manapság megint szükség van kiállásra a miniszterelnök, a kormány és a Haza mellett, amit egy országos demonstrációval kell bizonyítani!
Tisztelettel: G. Sz. I.

________________________________________________

Ez az idióta osztrák kancellár valóban megérdemelné, hogy néhány hét alatt rájuk eresszünk több százezer vendéget! De miért csak a mi drótunk irritálja az efféléket? Javasolnám, hogy előbb bontassa le a kerítéseket a spanyol és a bolgár határon, sőt bontsák le Calais-nál, de még az USA déli határán is. GSZB
________________________________________________

Rendkívül fontos egy újabb megmozdulás amely tükrözi a Magyarok túlnyomó többségének az akaratát, szükséges hogy a miniszterelnök úr érezze a támogatásunkat a nemzetünkért vívott harcában.

Tisztelettel Gy.G., Nagyvárad
________________________________________________

Nem kétséges.

Ma már nincs kétség afelől, hogy az Európába irányuló tömeges bevándorlás előre elhatározott, megtervezett és megszervezett akció, nem spontán menekülés. A bevándorlók túlnyomó többsége Németországba akar eljutni, de ott is válogatnának a tartományok között. Az sem kétséges, hogy az EU vezetése, valamint a tagországok „baloldali” pártjai, politikusai és az általuk kézivezérelt médiumok egyöntetűen támogatják korlátlan beözönlést, egyidejűleg a politikai retorika és az újságírás legaljasabb eszközeivel igyekszenek lejáratni, diszkvalifikálni mindazokat, akik az európai törvényeknek megfelelően próbálják országuk határait ellenőrzés alatt tartani. Ez a véleménydiktatúra olyan mértékben nyert teret, hogy ma már alig van józan és nemzeti elkötelezettségű politikus, aki ne hódolna be ennek a pressziónak. A határvédelem felfüggesztése dicséretes intézkedésnek számít és (most még) bocsánatos bűn az, hogy az egyes államok nem kívánják saját területükön letelepíteni a bevándorlókat, de ez a megítélés bizonyára változni fog. Járulékos eredménye ennek a káosznak, hogy miután a tranzitországok érthető okokból igyekszenek megszabadulni a tömegektől, egymást hibáztatják az áteresztés vagy éppen az át nem eresztés miatt. Ez a körülmény egyértelműen bizonyítja az együttműködési képtelenséget, minden állam a pillanatnyi vélt vagy valós előnyök szerint dönt, ellenségnek tekinti szomszédait, közben számításba veszi a gondolatrendőrség véleményét is. Tragikus és nevetséges az a várakozás is, hogy majd az Európai Unió parlamentje és vezetése fog megoldást találni a gondokra, hiszen éppen ezek az alakulatok támogatják a problémát okozó folyamatot.
Nincs kétség továbbá afelől sem, hogy Európa leggazdagabb államai sem lesznek képesek viselni a tömeges invázió anyagi terheit, rövid- és középtávon nem tudják integrálni, foglalkoztatni, kiképezni az idegeneket, a hatóságok képtelenek lesznek elhárítani a nem lebecsülendő terrorveszélyt. Az sem kétséges, hogy ha a tömegek Ázsiából vagy éppen Afrikából egyszer már bejutottak az Unió területére, akkor a nem kívánt részt visszaküldeni egyszerűen gyakorlati okokból nem lehet, hiába különböztetnek meg háború elől menekülőt vagy gazdasági bevándorlót. A migráció szervezői ezt pontosan tudták. A befogadottak száma rövid idő alatt megtízszereződhet a családegyesítésre vonatkozó szabályok miatt. Mindezeket az adott területek szakemberei pontosan tudják.
Ha tehát a fentiek ellenére Európa vezetése továbbra is kiáll a számszerű felső határ nélküli befogadás mellett, akkor azt zsarolás, kényszer vagy egyelőre még titkos politikai szándékok miatt teszi, az akcióról már régóta tudtak.
Nem kétséges, hogy a világ jelentős részét a pénzhatalomnak nevezett láthatatlan szerveződés irányítja, ez használja céljai elérésére az Egyesült Államok gazdasági és katonai erejét, ez utóbbin keresztül a NATO-t is, ennek kiszolgálói a magukat liberálisnak mondó, ám véleménydiktatúrára törekvő politikai pártok mindenhol és ez tartja kezében a nyugati sajtó meghatározó részét. Megbízottai minden jelentősebb szervezetben ott vannak, kezdve az ENSZ-től egészen a kisebb „civil” társulásokig, a vezetők kiválasztásban többnyire döntő szavuk van, így az EU sem kivétel. Mindebből következik, hogy a történések soha nem a véletlennek tulajdoníthatók, Roosevelt elnököt idézve: ha a politikában valami történik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy azt megtervezték.
A történelem jól ismeri a véleménydiktatúra jelenségét, gondoljunk pl. a kommunizmusra, a nácizmusra, az uralkodó vallásokra. Csak az adott területen hegemóniát élvező befolyásos politikai vagy katonai erők képesek ezt ráerőltetni egy-egy államra vagy éppen népekre. A „helyes” véleményt mindig bizonyos dogmák, premisszák alapján kívánják igazolni, ideológiát találnak ki hozzá.
A bevándoroltatás ideológiáját igen gyenge alapokra helyezték: egyrészt a háborús menekülteket erkölcsi okokból be kell fogadni, másrészt az öregedő Európának szüksége van fiatal munkaerőre. Mindkét érv hamis, hazug, álszent, nem is érdemes részletezni. Az a körülmény azonban, hogy ezeket rá lehet erőltetni államokra, népekre, a háttérhatalom erejét bizonyítja.
Mindezek ellenére a játék még nem tekinthető teljesen lefutottnak. Nem kétséges, hogy Európa polgárainak túlnyomó többsége már most elutasítja a bevándorlást és egyetért a határok megvédésével, így további beáramlás a jelenlegi politikai „elit” bukását eredményezheti egyes államokban, feltéve, hogy nem függesztik fel a demokratikus választások rendszerét. Ha ugyanis zavargások törnek ki, erre sor kerülhet. Egyébként lehet, hogy ez egyike a céloknak. Nem kétséges az sem, hogy a bevándoroltatás a háttérhatalomnak csak az egyik eszköze Európa átalakítására. Ukrajna destabilizálása, háborúra kényszerítése szintén európai ügy, aminek még nincs vége, valójában Oroszország tönkretételének kezdeti szakaszáról van szó. Ennek ürügyén egyre több európai országba települ állandó amerikai katonai egység, támaszpont, tehát adott esetben fegyveresen avatkozhatnak be egy-egy országban a „rend” helyreállítása érdekében.
A transzatlanti kereskedelmi egyezmény (TTIP) elfogadása ellen eddig közel 3 millió aláírást gyűjtöttek össze Európában. Ha a sokat emlegetett demokrácia valóban liberális érték, akkor a bevándorlásról is népszavazással kellene dönteni. Minthogy azonban a demokratikus elvek hangoztatása éppen olyan „maszlag”, mint az ideológiák legtöbbje, a népakarat aligha érvényesülhet.

Nem kétséges, Európa most már nem lesz ugyanaz, ami eddig volt. Jobb azonban nem lesz, az biztos.

V.A.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!