Az iszlám invázió és ami mögötte van

Dr. Török József: „EURiszlám” – Az iszlám invázió és ami mögötte van

A „TITEKET IS ÜLDÖZNI FOGNAK” (A keresztények válaszai az üldöztetésre régen és ma) konferencián elhangzott előadás. A konferenciát 2017. január 28-án az Irgalmas nővérek (FdlC) rendházában tartották, a szervező a Pro Hungaria Sacra egyesület volt.

Előrebocsájtom, hogy nem vagyok iszlámszakértő, csak egy újságolvasó ember, aki igyekszik tájékozódni.

Valójában én két forrást használok. A táskámban néhány folyóirat van, Valeur actuelle, ez egy francia heti politikai folyóirat, jobboldali beállítottságú, – ez még nem jelenti azt, hogy valótlanságokat közölne, – a tényeket tárja elénk. A másik pedig Philippe de Villier könyve, „A harangok szólnak-e még holnap”, ez a címe. Őróla annyit kell tudni, vagy annyit lehet tudni, hogy a francia jobboldali politikának egy markáns egyénisége, de olyan magányos farkas. Tehát egyik jobboldali politikai vonulatban sincs jelen, ő maga igyekszik kialakítani egy egyéni politikát, amit jelen esetben az iszlámmal kapcsolatban meglehetősen sikerült, mert olyan dolgokat mond el, olyan tényeket tár az olvasók elé, amely tényeket nem lehet kétségbe vonni. Ez az előadásomnak az alapja is, és aztán majd néhány kiegészítést teszek esetleg.

Tehát: EURiszlám. 1974. áprilisában Lahore-ban az iszlám államok konferenciáján az akkori elnök, Huari Boumedien meghirdette az Európába áttelepítést, 1974-ben, ami készülődött. Szó szerint ezt mondta: „Egy szép napon emberek milliói hagyják el a déli féltekét, hogy az északi féltekére menjenek. Nem barátként mennek, hanem hódítani, és gyermekeikkel hódítani fognak. Asszonyaik méhe az, ami bennünket diadalra visz. ” És egy Annie Nohan nevű újságírónő pedig: „a szülés a nők dzsihádja” . Ma súlyos árat fizetünk a nemzetek európai dekonstrukciójáért , amely erkölcsi források, túlélési reflexek nélkül hagy bennünket. Amikor a berlini fal leomlott, az amerikai típusú Európa politikai vezetői azt hitték, hogy vége a történelemnek, vége a háborúknak, vége az eszméknek, vége a vallásoknak. A piac fogja majd – vélték, – levezetni a feszültségeket, az emberek egyszerűen fogyasztókká válnak, a geopolitika mintha elavult volna.

Hát, kérem szépen, a berlini fal leomlásánál vagyunk, 1990-ben, és egy francia szerző, Hubert Pédrique azt mondja, aki a kor euróboldogságát összegezte, „úgy vélték, hogy a piaci demokrácia egyesíti a világot és feloldja az identitásokat. A globális gazdaság új ideológiája az embereket közelíti egymáshoz. A kultúra elválasztja őket egymástól. Európa legyen nyitott mindenkinek, vagy ne legyen. Nyitott, nagylelkű, befogadó. A megosztások Európája, ‘partage’. ” Ezt magyarra nem lehet tökéletesen lefordítani, de amikor odakint tanultam, akkor állandóan a „partage”-ról beszéltek. A szemináriumban a kispapok, meg az Institut Catholique-on a professzorok nem arról, hogy van bűnbánat is, meg jószándék, egyéb sok minden: „partage”, megosztani. Hát nagyon szép, csak mit osztunk meg?

Visszatérve tehát: Európa legyen nyitott, nagylelkű, befogadó, a megosztások Európája. Ugyanakkor Európa az egykori gyarmatok gyarmatává lett. Franciaország engedelmeskedik Európának, Európa engedelmeskedik az ENSZ-nek, az ENSZ engedelmeskedik az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok vezetői Európa meggyengítésére az iszlámot eszközként használják. Nem véletlen, hogy Soros György az Európai Únióban kioktatta a vezetőket, hogy hogyan kell egy nyitott társadalmat megvalósítani. Nemzetek nélküli Európát akarnak, ami hasonít Amerikára: a fogyasztók legyenek tömeg, ami piacot jelent az amerikai termékeknek, de ami súlyosabb, Európa ilyen víziójában a migráció, a bevándorlás nemcsak egy kényszerből elszenvedett valami, hanem elfogadott, akart, megtervezett.

A politikai elit az európai népek elől eltitkolta az ENSZ parancsát, ami a helyettesítő migráció. Francia demográfus, Joseph Dunblac fogalmazta meg: „A helyettesítő migráció a nemzetközi migrációra annak az országnak van szüksége, ahol a lakosság elöregedik, ami az alacsony termékenységi és alacsony halandósági mutatókból származik.” Az ENSZ-nek van egy dokumentuma, „Tartós fejlődés agendája 2030-ig”. Ebben azt fejtegetik, hogy a migránsok a gazdasági fejlődéshez hozzájárulnak. Az ENSZ migrációs előrejelzése a következő rátát adja: 3 aktív emberre jut egy nyugdíjas. Ez az Európai Unióban 2015 és 2040 között 153,6 millió migránst jelent, évente 6,1 milliót. Ami Franciaországot illeti, az ENSZ Franciaországnak 16 millió migráns befogadását ajánlja 2020-2040 között, évente 800 ezret. A Francia Demográfiai Intézet 2016. április 6-án hivatalosan közzétette: a gazdasági válság elmúlik, helyette a demográfiai válság súlyosbodik, megoldásához idő kell, a helyettesítő migráció a megoldás itt és másutt is Európában.

Az ENSZ-nek van egy 6-os számú terve, ami szerint egy nyugdíjasra 4 aktív ember jut. Ez szerint 2050-ig – elképesztő szám – , 701 millió migránsnak kellene érkeznie, egyedül Franciaországba 93 millió migránsnak. Európa vesztébe rohan. Wolfgang Schauble német pénzügyminiszter így nyilatkozott: „szükségünk van a migrációra, együtt kell élnünk a migránsokkal, ez mindennapi életünket megváltoztatja, nem rosszabbá, hanem jobbá teszi. Az emberek rettegjenek a terrorizmustól, az iszlámtól ne féljenek.” Na most Gérard de Buié-nek az alaptétele, hogy nem lehet különbséget tenni a terrorista iszlám és az iszlám között. Ez nem jelenti azt, hogy minden muszlim terrorista lenne, de ez a megkülönböztetés ez az európai széplelkek agyában létezik, a valóságban nem.

„Kölcsönös alkalmazkodás” a másik bűvös szó, tehát egyik a „helyettesítő migráció”, a másik a „kölcsönös alkalmazkodás”. Brüsszelnek van egy integrációs kézikönyve, amely a kölcsönös kulturális kompromisszumon nyugszik kétirányú megközelítéssel. Európai alapot kellene létrehozni, amely anyagilag támogatná a transznacionális kampányokat, interkulturális megnyilvánulásokat , fontos információkat terjesztene a kultúrákról, a vallásokról, a migránsok társadalmi, gazdasági pozitív hatásairól. Kérem, ez már egy fordított irányú asszimiláció. Az Európai Bizottság ezért egy kutatási tervet hozott létre, amelynek alapelveit angolul közreadták. A címe: „Helyet találni az iszlámnak.” Alcíme: „Kulturális interakciók a migráns muzulmánok és a befogadó társadalmak között”. Már a borítója is sokat mond: kék alapon – Európa színe,- a máriás csillagkoszorúban egy minaret. A bizottság kiadott egy agendát, és ez már a gyakorlat. Hárommilliós példányszámban, hogy minden középiskolás megkaphassa. Egy naptárról van szó. Benne a muzulmán, hindu, szikh, zsidó és egyéb ünnepek, Európa napja, az Únió keletkezésének fontosabb dátumai. A keresztény ünnepek hiányoznak belőle. A december 25-e oldal üres. A lap alján: „Az igazi barát az, aki megosztja foglalatosságodat és osztozik örömödben.”

Európa elfelejtette a karácsonyt.

Na most nem szó szerint idézem, de volt Francois Mitterand-nak egy tanácsadója, Jacques Attali. Attali úgy nyilatkozott, hogy jó lenne, ha a karácsony a gyerekek ünnepe lenne a naptárakban, a húsvét a szabadság ünnepe. Ennél még negatívabban nyilatkozott a nagy divattervező, Yves Saint-Laurent férfi élettársa, – ezzel azt hiszem, mindent megmondtam, – és ő a kereszténység teljes eltűnésére szavaz Európában. Ami a megdöbbentő, vagy ami a súlyos ebben, hogy az Yves Saint-Laurent cég nagyon komoly vagyont halmozott föl, amiből csináltak egy alapítványt, aminek Pierre Bergé, a férfi élettárs a főnöke, és éppen ezért minden keresztényellenes , minden, erkölcsöt romboló mozgalmat bőségesen finanszíroznak , nem beszélve a filmgyártásról, mert a filmek magatartásformákat terjesztenek, és a magatartásformák viszont átmennek a társadalomba. Ha arra gondolunk, hogy a negyvenes években az amerikai filmek a házasság bonyodalmait, válásait ecsetelték, tegyük hozzá, sikerült 60 év alatt a válásokat egy banális eseménnyé tenni.

Van még itt néhány lépés, de ha a gender-elméletről szó lesz, akkor többet is lehet tudni. Christopher Cardwell amerikai újságíró hosszú tanulmányozás után írja: „A tömeges bevándorlás nem tesz jót az európai kultúrának, azt kiszorítja. Európa nem befogadja a migránsokat, hanem átadja nekik a helyet. ” A nagy belga történész, Bernard Braudel, ő a hosszú, „longue durée” elmélet, a hosszú időtartam történelmi elméletnek a híve, illetve ő alkotta meg ezt a fogalmat. „Franciaország identitása” c. könyvében írja: „Az iszlám nem csak egy vallás, hanem fölöttébb eleven civilizáció, életforma, jog a Korán vallására alapozva. Ez a törvény nem ismeri el a nyugati törvényt. ” Nemrég hallottam egy előadásban, hogy Angliában polgári peres ügyekben az iszlám törvény az érvényes az iszlám hívők számára. Magyarán: van egy angol jogrend, amit a parlament támogat, és ugyanaz parlament megengedi, hogy a polgári peres ügyekben a saria érvényesüljön. Nyugodt iszlamizáció. Amit az európaiak nem vesznek észre. A minden transzcendenciától megfosztott nemzetekkel szemben az iszlám, mint egyetlen politikai-vallási horizont jelenik meg Európa. Ez egy társadalmi terv, egy vízió. A türelemnek értelme van: előkészíteni a válást, amikor az egyik civilizáció felváltja a másikat.

A foglalási tervnek fokozatai vannak:
1. Elterjeszteni az iszlámot mecsetek építésével.
2. A fiatalságot vallási intézményekben oktatni.
3. A társadalom minden rétegében legyen jelen az iszlám.
4. Megragadni a hatalmat.

A Regionális Fejlődés Európai Alapja, aminek a rövidítése franciául FEDER, finanszírozza a mecsetek, kulturális közösségi terek építését. A legnagyobb német mecset, Merkez a neve, 2 millió eurót kapott. Amsterdamban egy multifunkcionális közösségi tér 1,4 millió eurót, természetesen mecset is van benne. Keresztény templom nincs. Legalább 15 vallási lobby, amelyik néha anti-rasszista lobbynak álcázza magát, működik az Európai Únióban, legtöbbjében a Muzulmán Testvérek ott vannak. Az egyiptomi Muzulmán Testvérek az iszlámnak a radikális irányzata, bár egy iszlám van, hangsúlyozom. Azt lehet mondani, hogy Európa politikai vezetői piromániás tűzoltók. Vagyis, oltják a tüzet, miközben ők gyújtogatnak. Az egyiptomi Muzulmán Testvérekkel nem lehet megegyezni, mert ez az offenzív iszlám tűzhelye. Logójában két keresztbe tett kard, rajta a Korán, fölirata: „Legyetek készen a hitetlenek ellen, hogy erőszakkal elrettentsétek Isten ellenségeit, a ti ellenségeiteket.”

Az iszlám hitre áttért egykori kommunista francia filozófus, Roger Garaudy, – nem tudom, hogy emlékszünk-e még rá, a nyolcvanas években nagy neve volt, és jelent meg könyve magyarul, – Roger Garaudy így reagált, amikor Philippe de Villier egy konferencián föltette neki a kérdést, és emlékeztette, hogy Európának keresztény alapjai vannak. Garaudy a következőt mondta: „A keresztény nyugat az iszlám történetében egy véletlen baleset.”

Michel Pompei mondja, hogy a baloldalt megigézte az iszlám, – amint tették ezt a XX. század diktátorai is, – vallás dolgában egyedül a kereszténység irányában ellenséges. Az ultrabalos mozgalom szerette Sztálint, szerette Maót, szerette Castrót, szerette Pol Potot. És most ez az ultrabal rátalál az iszlámra. A volt francia igazságügyi miniszter asszony, Nadan Taubira, megszavaztatott, illetve keresztülvert egy olyan törvényt, ami szerint az öt éve alatti börtönbüntetéseket nem kell letölteni, ha a bíróság úgy dönt, hanem helyette rendszeresen eljár a rendőrségre az illető, különféle átképző tanfolyamokon részt vesz. Na most a francia társadalmat csak azért nem borította el ez a bűnözési hullám, a kis bűnözőknek a hulláma, mert a bírósági kar 20 000 esetből mindössze 900-nál alkalmazta madame Taubira törvényét. Na most az a volt igazságügyi miniszter asszony, hát ő volt mellesleg az egyneműek „házassági” törvényének a keresztülvivője, valójában a most befejeződő François Hollande korszaknak ez a két maradandó alkotása van. De mi szerencsére nem Franciaországban élünk.

Az Action Directe, ez egy ultrabalos terrorszervezet volt, ennek a főnöke Jean-Marc Rouillan, most szabadult a börtönből, és 2016. február 23-án a 2015. november 13-i úgynevezett Bataclan-gyilkosságról illetve tömeg-terrorról így szólt. A Bataclan, tudjuk jól, egy mulatóhelyiség, szórakozóhelyiség, – mellesleg azokban az utcákban, előtte nyáron én is sétáltam, mert egyik metrótól a másikig ott mentem el, – így nyilatkozott a Bataclan gyilkosairól: „Úgy vélem, november 13. terroristái nagyon bátrak. Bátran harcoltak. ” Ha jól emlékszem, 130 ártatlan embert gyilkoltak le.

A londoni önkormányzat lemondott a Merry Christmas kifejezésről a hivatalos dokumentumokban, hogy ne irritálja a muzulmánokat. Hát ez a kis idézetgyűjteményem idáig tartott, de engedjék meg, hogy esetleg még egy-kettőt igen . Egészen pontosan Pierre Bergé azt mondja, hogy „minden keresztény ünnepnek el kell tűnnie”.

2001 óta a párizsi főpolgármester meghirdeti a ramadán éjszakáját. Vagyis, a városházán – nagyon szép, XIX. századi impozáns épület Párizs központjában – 450 meghívott van és a 450 meghívott együtt ünnepli egy mandulakoktéllal a ramadán végét. Látni kell ezeket a párizsi értelmiségieket extázisban, amint tejet szürcsölgetnek a ramadán befejezésének a tiszteletére. Érdekes, egyszer se szerveztek egy nagyböjti éjszakát, vagy egy kipur éjszakát ugyanezen a városházán.

Kérem, a francia szenátusban a „halal”-ra adót akarnak kivetni, hogy ebből finanszírozzák a mecseteknek az építését. A „halal”, a rituális vágásból származó hús Franciaországban a húsföldolgozó üzemekben 40%-ot tesz ki, ami ugyanakkor azt jelenti, hogy a rituálisan elvágott nyakú állatok nagyon szenvednek, és a másik pedig, hogy ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázatot is jelent, de ezzel a francia nagy húsipari cégek nem foglalkoznak, fontos az, hogy minél nagyobb vevőkört elérjenek.

Kérem, a jelenlegi francia-marokkói kultuszminiszter hölgy, aki 35-36 éves, ő a görög-latin-francia történelem tárgyakat tetszőlegessé tette, tehát szabadon választható tárgy, nem kötelező tárgy a franciáknak a francia, ugyanakkor az arab nyelvnek a tanítását megszervezte a francia iskolákban. Az arab ugye, az iszlámnak a nyelve. Most hát még hirtelen eszembe jutott egy koreai származású miniszternő, fiatal nő, 35 alatt, aki fölügyelte az elmúlt években a francia tudományos kutatást, ideértve a nagy levéltárakat, könyvtárakat is, és újságírók előtt közölte, hogy ő könyvet nem olvas, legfeljebb a telefonján az e-maileket. Hát a francia politikai élet idáig jutott. Ezt a kis tallózást befejezem, és keresek egy zárószót.

A zárószó tulajdonképpen az, hogy Franciaországban nagy vita volt arról, hogy a lányok hordhatnak-e kendőt, az arab kislányok az iskolában, igen, vagy nem. És ugye a kendő az vallási jelvénynek számít, erre föl az lett az eredmény, hogy nem hordhatnak kendőt. No, most ez az egyik eset. A másik ami tavaly nyáron volt, hogy arab nők, az ő hagyományos ruhájukban, a burkában mentek a nagy tengerparti fürdőhelyekre. A franciák szellemesen rögtön a burka és a bikini szóból megalkották a burkini szót. Ez a szellemesség. Azonban eddig nem akartak az arab nők fürdeni a nagy francia üdülőhelyeken, a Riviérán? Kérem, ez a türelmes iszlám. Tesztelik a francia társadalmat, hogy vajon milyen téren mekkora az ellenállás. Azok a nők nem önszántukból mentek oda, a kislányok nem önszántukból mentek kendőben iskolába, hanem tesztelni a francia társadalmat, van-e még benne ellenállás , vagy pedig nincs. Hát, a jövő ezt megmondja. Ugyanakkor tudom én is ebből a püspök úr által idézett könyvből, hogy 15 éven belül Franciaországban több lesz a nem-francia származású, mint a francia-származású, egyszerűen a szülési arányok miatt. Végezetül pedig azt mondom, elnézést, hogy ilyen töredezetten adtam elő a dolgokat, egy nagyobb ívű előadásba is be lehetett volna építeni ezeket az elemeket. Ezek egyszerű információk, de segítenek megértetni velünk azt, hogy miért lehetünk hálásak minden nap, hogy mi itt, a Kárpát-medencében szépen élünk, és nem tőlünk 300 km-re, nyugatabbra. És én bízom abban, hogy a magyarság, a Kárpát-medencei magyarság a józan eszét megőrzi.

D. L.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!