Atlatszo.hu kérdései

Az Atlatszo.hu a CÖF-CÖKÁ-nak az alábbi kérdéseket tette fel.
Természetesen a kérdéseket abban az esetben fogjuk megválaszolni, ha az a kölcsönösség alapján történik.
Az Átlátszó komoly munkával összeírt minden kérdésére megnyugtató választ tudunk nyújtani.
A hozzánk intézett kérdéscsoportra azonban a válaszokat a következő szervezetektől is elvárjuk.

444
Átlátszó
HVG
ATV
Index
Jobbik pártalapítványa
Nyílt Társadalom Alapítvány
Eötvös Károly Intézet
International Transparency
TASZ
Helsinki Bizottság
Magyar Nemzet
Népszava
24.hu

Tisztelt Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

 1. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő alapító okiratát, szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét.
 2. A CÖKA létesítésétől 2017. április 1-ig az összes dolgozójának (ide értve megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak) munkakörét és havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.
 3. Érdeklődnék arról is, hogy a CÖKA idén április 1-ig a szervezet vagyonát milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora támogatásokban részesült?
 4. 2017. április 1-ig az CÖKA által összes kiírt pályázati kiírásra hány pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak támogató és elutasító döntést?
 5. Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!)

Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!

 1. A CÖKA mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?
 2. A CÖKA biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?
 3. A létesítéstől 2017. április 1-ig a CÖKA bármely tagja, illetve munkavállalója részt vett-e olyan szakmai fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet a CÖKA finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?
 4. A mai napon hány főt foglalkoztat a CÖKA megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és mennyiért?
 5. Kérem továbbá részemre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét, szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!

Tájékoztatom, hogy a fenti kérdések megegyeznek azokkal a kérdésekkel, amelyeket számos civil szervezetnek a Magyar Hírlap küldött meg az elmúlt hónap folyamán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

——————————————————————-

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[email protected]

Ha a(z) Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány nem a(z) [email protected] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

——————————————————————-

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

“Atlatszo.hu kérdései” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. Úgy vélem, hogy mind a 14 szervezettől ugyanazon adatokat, ugyanazon módon meg kell kérni.
  Mindenben a törvény előírása szerint kell cselekedni.
  Az adatigénylés költségeit pedig mind a 14 szervezetnek külön-külön föl kell számolni.
  Az adatok közlésének időpontját feltételhez kell szabni, mégpedig mind a 14 szervezet által feltöltött adatok időpontjához, tekintettel arra, hogy ugyanazon levélben nyújtották be az igényüket.

  Üdvözlettel,
  Dr.Balogh Józsefné
  (az eszem megáll!)

 2. Úgy látom, nem olvastam el elég figyelmesen a
  hírlevelet, a hozzászólásomon azonban ez nem változtat.
  Mind a 14 szervezettől be kell kérni az adatokat, a saját adatok közlésének feltételeként, s annak közlését az általuk feltöltött adatok közlésének időpontjához kell szabni.

  Üdvözlettel,
  Dr.Balogh Józsefné

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!