Állásfoglalásunk a Kúria jogegységi határozata vonatkozásában

A CÖF állásfoglalása Kúria 2013. november 25. napján született jogegységi határozata vonatkozásában
______________________________________________________________

Álláspontunk szerint a Kúria legutóbbi jogegységi határozata lényegében a banki károsultak számára el kívánja lehetetleníteni a bírósághoz fordulás lehetőségét, a folyamatban lévő perekbe pedig az alsóbb fokú bíróságok számára iránymutató jelleggel egy olyan csapdát helyezett el, amely rendkívül nehéz helyzetbe hozhat családok tízezreit.

I. A Kúria döntése nyomán az ún. megállapítási perekben, ami a folyamatban lévő perek többségét jelenti, úgy döntött, hogy a peres illetéket meghatározott pertárgyérték, azaz a szerződéses jogviszony tekintetében fennálló banki követelés alapján kell a bíróságoknak egységesen kiszabni.
Ez a lépés alkalmas lehet arra, hogy eltántorítsa az embereket attól, hogy a jövőben bírósághoz forduljanak, hiszen egy esetleges sikeres illeték-feljegyzési jog megszerzése esetén is, a pervesztésség nyomán az adós jóval magasabb perköltséget kell, hogy lerójon, ami komoly visszatartó erő lehet a polgárok számára, még pertársaságban való részvétel esetén is.
A CÖF javaslata: AZ ún. „devizahiteles perekben” teljes vagy részleges tárgyi illetékmentesség alkalmazása.

II. A jogegységi határozat második részében rögzítésre került, hogy a pénzintézet alperes kérheti viszontkeresettel az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását, de csak abban az esetben, ha nem vitatja a szerződés érvénytelenségét, azaz elismeri a keresetben foglaltakat. Ez a devizahiteles ügyekben azt jelentheti, hogy a pénzintézet a hitelszerződés érvénytelenségének megállapítása esetére kér elszámolást, ami akár a kölcsön egyösszegű visszafizetésére kötelezéshez is vezethet.

 

A fenti esetben a jelenlegi állapot szerint a bíróság elfogadhatja a bank által elkészített elszámolást, ami kizárva a kormányzat eddig főbb vívmányait (árfolyamgát, gyűjtőszámla bankok általi esetleges átvállalása) kilátástalan helyzetbe hozhatja az adósokat. Egy konkrét ügyben a banki károsult, aki 8.000.000,- Ft kölcsönt vett fel, amit maradéktalanul visszafizetett, még több, mint 10.000.000,- Ft-ot kellene, hogy megfizessen a pénzintézet felé, a „hiteles” banki kimutatás alapján.

A CÖF javaslata: Soron kívül fel kell hívni a Kúria figyelmét arra, hogy a december 16. napjára előjegyzett jogegységi határozatában értelmezze és korrigálja a november 25.-i döntésének banki elszámolásra vonatkozó részét és határozza meg annak korrekt feltételrendszerét.

Budapest, 2013. december 02.

CÖF-CÖKA vezetősége

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!