Áldott Ünnepeket!

Tisztelt Barátaink!

Odaadó munkával és örömteli élményekkel eltelt év áll mögöttünk.

A 2014-ben kiírt választások háromszor bizonyították, hogy a nemzetért összefogni kész civil közösségünk jó úton jár, és az állampolgárok többségi akaratát követi.

A CÖF-CÖKA-t ezernél is több civil szervezet, a szellemi honvédők sokasága és a békemenetek résztvevőinek szeretete és összetartozása fogja össze.

Támogató közösségünk felismerte, hogy a civil társadalom szerepe egyre nagyobb erővel hat a magyarság sorsának alakulására és a közjó kiteljesedésére. Önkénteseink személyes közreműködése lehetővé tette, hogy eredményesen befolyásoljuk hazánk politikai, gazdasági és társadalmi helyzetének alakulását. Fellépéseink befolyásolhatták az Európai Parlament határozatait is.

Ez évben 20 alkalommal tartottunk sajtótájékoztatót, magunk mellé állítva a nyilvánosság erejét és figyelmét. Baráti közösségünk – magánemberek, kisvállalkozások – pénzadományainak segítségével az ország, sőt a Kárpát-medence nemzeti érzelmű polgárainak többségi akaratát a „civilitika” eszközeivel eredményesen képviselte.

Hatékony munkánkhoz, ha rászolgáltunk, a jövőben is szükség lesz a pénzügyi támogatásra (Unicredit Bank 10918001-00000064-35950004).

– Kiadványokkal, konferenciákkal és reklám tevékenységünkkel az országgyűlési, EP-i és önkormányzati választások előtt átfogó ismeretterjesztéssel azt üzentük, hogy a hitelüket vesztett politikusok „Nem érdemelnek több esélyt”.

– Az egyes bankok által kifosztott devizaalapú hitelfelvevők jogos érdekeit védve bizonyítottuk a tisztességtelenséget. Jog és igazság védőink mozgósították a kormányt, ennek eredményeként több mint 1000 milliárd forint visszafizetésére késztettük a pénzintézeteket.

– Lengyel barátainkat idén, március 15-én is fogadtuk, a lengyel polgárok ezrei demonstrálták Budapesten, kifejezve, hogy szolidárisak a kormány és a demokratikus többség célkitűzéseivel.

– Nemzeti szuverenitásunk tiszteletben tartásáért 2014. március 29-én félmilliós békemenettel üzentük meg az EU-nak és a hatalomért ácsingózó letűnt, hitelét vesztett „baloldalnak”, hogy új szelek fújnak.

– A Magyarországot támadó, kettős mércét alkalmazó uniós bürokratákkal felvettük a harcot. Petíciókat és nyílt leveleket fogalmaztunk meg polgári többségünk nevében, rámutatva a Tavares-jelentés hazugságaira, kiálltunk a túlzott deficit eljárás azonnali megszüntetése érdekében. Javaslatokat tettünk az EU rendszerének megreformálására, hatékonyságának növelésére.

– Tiltakoztunk a román állam diszkriminatív magatartása ellen, tüntetést szerveztünk követségük elé, kiállva Székelyföld autonómiai törekvése mellett.

– Tiszteletben tartva az amerikai és magyar nép barátságát, elutasítottuk az USA belügyeinkbe történő durva beavatkozásait. Obama elnök úrnak és az irányítása alól valószínűleg magát kivonó ügyvivőnek nyílt levelet írtunk. Elsők voltunk azok közül, akik pert indítottak az Amerikai Nagykövetségről kiszivárogtatott korrupciós gyanúsítások ellen. Szellemi honvédőink a média minden frontján felvették a harcot a pénzügyi gyarmatosítás rafinált, a magyar kormány megdöntésére irányuló aknamunkájának megakadályozására.

– A 2014-2018-ig terjedő jó kormányzáshoz, a z országgyűlési választás előtt aktív civiljeink bejárták a nemzet útjait, összegyűjtötték a magyarok ajánlásait. Könyv formában, a miniszterelnökhöz eljuttattuk összefoglalt javaslatainkat és intelmeinket, „Nemzeti Társadalmi Szerződés” címmel.

– Folyamatosan olvastuk és értékeltük támogatóink észrevételeit, hasznos, sajtófigyeléssel kapcsolatos véleményüket.

– Mindenkor támogattuk a hagyományok és a kultúra értékeinek őrzését (Munkácsy trilógia, stb.).

Barátaink!

Úgy hisszük, hogy a nagy többséggel megválasztott kormányunk támogatása és józan kritizálása a civilek napi feladata. Ösztökélnünk kell a kormányzatot, hogy a hazánkban működő közel 80.000 civil szervezet önkéntes munkáját erkölcsi és anyagi támogatásával mind szélesebb körben és mértékben támogassa.

Növelni kell a regnáló hatalom és a civil közösségek közötti bizalmat.
Nem kérdés, hogy a népnek van kormánya és nem fordítva!
Alig pár hónapja kimondtuk, hogy a kormány jó tanuló, magasabb osztályba léphet. Józanul, a társadalmi szolidaritás jegyében el kell fogadnunk, hogy egyszerre minden jogos emberi érdek nem kielégíthető. A szeretetben fogant gondoskodás és a kormányzati felelősség feladata, hogy minden jogos igényt lépésről lépésre kielégítsen.

Gondoljuk végig, hogy 2010-ben milyen helyzetben volt hazánk. Véssük eszünkbe, hogy a rabló privatizáció utáni ország csődhelyzetét kik okozták? Ne üljünk fel az idegen érdekeket képviselő, külföldi pénzekből élő bértollnokok hazug állításainak. A jogállamiság keretei között, a demokratikus választások eszközrendszerével polgáraink végre törpepártokká zsugorították a neoliberalizmus és posztkommunizmus ideológiáját képviselő hitelteleneket.

Ha szükségessé válik, akkor mutassunk rá a kormányzás tévedéseire. Ne feledjük, mi választottuk őket ( – a mi családunk tagjai – ). Ha egy családban a gyermekünk intőt hoz, megcsóváljuk a fejünket. Ha gyorsan nem változtat hibáin, esetleg időlegesen megvonjuk bizalmunkat, de nem zárjuk őket ki otthonunkból és nem rohanunk a szomszédhoz kölcsön korbácsért. Együtt és szeretetben kell kijavítanunk az esetleges hibákat, mert így lesz megfontoltabb és fegyelmezettebb közösségünk.

Polgáraink aktuális üzenete, hogy itt az ideje annak, hogy a kormányfő összevonja a szemöldökét. A népnek nemcsak kiváló képességű, hanem erkölcsileg is támadhatatlan, nagy munkabírású vezetőkre van szüksége.

Barátaink!

A jövő év szolgáljon a társadalmi ellentétek csökkentésére, az emberek közötti békesség megteremtésére. A társadalmi kiegyezés útjához vezetett és vezet a békemenet, melynek célja soha nem lehet a másként gondolkodó polgártársaink elrettentése.

A békemenet a nemzeti szuverenitás, identitás, valamint a szubszidiaritás jogának és megőrzésének eszköze. Nem kívánunk erőt fitogtatni és könnyűlovassági harci eszközként utcai provokációkban részt venni. A békemenet kivívta a társadalom megbecsülését, ereje „nehéztüzérségnek” számít, bevetésének indokát csakis a nevében foglaltak határozhatják meg.

Áldott ünnepeink közelegnek, vonuljunk vissza a harcmezőről, békés otthonaink és az embertársi szeretet melegedőjébe.

E gondolatok jegyében a CÖF-CÖKA megköszön minden segítséget és együttműködési készséget. A jövőben is vezessen bennünket a hit, a remény és a szeretet.

Ehhez kérjük minden támogatónkra Isten áldását. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a CÖF-CÖKA vezetőségének nevében

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!