A Százak Tanácsa adventi üzenete

„A Haza sorsához méltó magatartást kell tanúsítanunk! ” – figyelmeztette a magyar társadalmat nyolcvan éve Németh László. Ma a környezetszennyezés, a túlnépesedés (vagy éppen a népességfogyás) a helyi háborúk sokasága, a végletes eszmei megosztottság mögött lehetetlen nem látnunk a széthullott erkölcsi értékrend válságát. A világ mai globális válságának gyökere: a lélek zavara.

Tíz éve nyilatkozatban rögzítettük, hogy „elérkezett az a történelmi pillanat, amikor az emberi tisztesség minden függelmet leráz magáról, társadalmi, ideológiai, politikai kényszerűségektől, fegyelmezésektől befolyásolástól szabadulva egyetlen támasza s bírája marad:  az élő lelkiismeret.”

Nemeskürty István akkor  „cselekvés-hiányosnak”, Kopp Mária „szeretet-hiányosnak” nevezte az ezredforduló magyar társadalmát. A mai magyar megosztottság egy bizalmi válságot tükröz. A Kormány célkitűzéseinek támogatóiként kötelességünk rögzíteni, hogy  ma „bizalom-hiányos” a magyar társadalom egy része. Látjuk, hogy a nemzet emelkedő pályán van – de tudjuk, hogy nehéz helyzetünkben mindenki támogatására szükség lenne. Összefogni azonban csak azokkal lehet, akik minden pártérdeket, hatalmi és személyes érdeket képesek a nemzet érdekeinek alárendelni. A politikai ellenzék pártjai történelmi vereségüket képtelenek méltósággal viselni, s látjuk a kormányzó erők által elkövetett hibák tartják életben őket. Megnyilvánulásaik többsége ezért reménytelenséget, nyomort, botrányokat hirdet. A magyar társadalom  azonban mindig több volt mint a politikai pártok tagjainak összessége. Okkal tételezzük fel, hogy tudósaink, tanáraink, orvosaink színe- java csakúgy, mint a fiatal felnőttek többsége segíteni akar, mert szüleitől, vagy Márai Sándortól megtanulta, hogy „mindent ami a legjobb benned, oda kell adnod a hazádnak”. A Kárpát -medence -minden magyar Anyaországa – előtt, most ott a történelmi esély, hogy a visegrádiakkal közösen segítse újra Krisztus követővé tenni, keresztény gyökereihez visszavezetni szeretett Európánkat.

2018 ádventjén erkölcsileg legyengült nemzetünk számára életre vezérlő kalauzokra van szükség, a nemzetnevelők példájára. Hisszük sokan tudják és tanítják is, hogy a család az életünknek értelmet adó szeretet és sorsközösség,  a gyermek a szerelem legszebb emlékműve, hogy a társadalom rendjének igazodnia kell a természet rendjéhez. S hogy életünk több a mindenkori ittlétnél. „A nemzet ereje az ifjúság erejében van, ezt kibontakoztatni csak a nemzedékek összefogásával lehet” – figyelmeztet Rókusfavy Pál. Európa mai válságában a honvédelem mellett a mezőgazdaság, környezet és természetvédelem, élelmiszer biztonság, az egészségügy és a közoktatás stratégiai fontosságú. El kell érni, hogy orvosainknak, tanárainknak ne pénzért kelljen gyógyítani, tanítani anyagi gondok nélkül gyakorolhassák hivatásukat. A magyar tudomány, a munkavállalók sorsa nem lehet politikai játszmáknak kiszolgáltatva. Ahogy a hazaszeretet nem jobb és baloldali nem lehet ellentét főváros és vidék között, az un. tudásalapú és munkaalapú társadalom célkitűzései között. Aki mást gondol, javasol tegye azt kulturáltan, s minden országgyűlési képviselő mutasson példát népszolgálatból.  A Haza sorsához méltó magatartást várunk el a magyar írott és elektronikus sajtó  valamennyi munkatársától is.
A bizalom és remény csapataként Kormányunknak bölcsességet kívánunk, minden magyar sorsáért felelősséget érző munkájuk során. A szeretet ünnepéhez közeledve annak megfontolását ajánljuk honfitársainknak, hogy feledve a gyűlölködést, – mely szükségképpen szomorúság –  próbáljuk megtalálni embertársainkban is a jót, a valamennyiünk szívében őrzött Jó Ügy felől közelítve hozzájuk.

A Százak Tanácsa december hatodikai ülésén résztvevők egyetértésével
Szijártó István a Százak Tanácsa üv.elnöke

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!