A szabadsággal nem üzletelhetünk

Magyar Hírlap
2016.04.28.

Az 1956-os népfelkelés kapcsán kötelességünk visszaemlékezni arra, hogy a néhány napra kivívott szabadságunkat miként semmisítette meg a kommunista terror.

Fiataljaink vére folyt Budapest és a vidék utcáin, mint utólag kiderült, néhány szabadon vehető lélegzetért. A nyugati államok „Tartsatok ki!” bíztatása helyett az ígért katonai segítség érkezését vártuk.

A szovjet gyarmatosító rendszer és magyar szolgálói Kádár János vezetésével, a vasfüggöny leeresztésével izolálták népünket a szabadságtól, fulladozhattunk a gulyás-kommunizmus menüként felkínált egytálételétől.

A szovjet birodalom összeomlása kitárta országunk ablakait és végre beáramolhatott a friss, szabadságot ígérő levegő. Elmondhattuk, hogy ismét élhet nemzet a hazán.  A társadalom érrendszerébe, keresztény gyökereinkből, megkezdődött az éltető erő áramlása.

Trianon és XX. századi 2 világháború, majd az 1956-os tragikus események után nemzetünk féltve őrzi szabadságát.

Megtanultuk, hogy csínján kell bánnunk a nyugat ígéreteivel. Szemünk előtt lebegjen, hogy a német hegemonisztikus törekvések már kétszer égették fel Európát. Az USÁ-t mozgató pénzügyi hatalmasok ígéretei a valóság világában szertefoszlanak, viszont világhatalmi törekvéseik testet öltenek.

Mai korunkat a politikával fűszerezett, kőkemény gazdasági érdekek uralják.

Az Európára szabadított migráns invázió újkori honfoglalás, ha nem vigyázunk, egy háború előszele lehet. Az Unió országainak népeit a szabadság elvesztésének félelme hatja át.

A kelet-közép európai népek, összefogva a Balti államokkal és a Nyugat-Balkán országaival most még megálljt parancsolhatnak az Európai Unió széthullásának, az öreg kontinens szándékosan irányított kivéreztetésének.

Az elszabadult hajóágyúként működő brüsszeli elit kordában tartása vagy leváltása ma már elkerülhetetlennek tűnik. Észre kell venniük, hogy felettük eljárt az idő. Jól fizetett egzisztenciájuk nem indok arra, hogy a szuverén országok józan közössége meghajoljon téves erőszakolt döntéseik előtt.

Konszenzus és egyensúly szükséges a kelet-közép európai és a nyugat-európai országok között. Ez leghamarabb az Európa Tanács miniszterelnökeinek közreműködésével hozható létre a hatékonyság igényének fenntartásával.

Eközben az Unió szervezetének demokratikusabbá tétele, mozgékonyságának növelése halaszthatatlan, ideértve a működtető bürokratikus apparátus létszámának csökkentését is.

Ott Brüsszelben ne higgye senki, hogy az európai népek nélkül szavuk semmibe vétele mellett lehet kormányozni. Nem véletlen, hogy retteg a brüsszeli elit az országonként kiírt népszavazásoktól, ahol teljesen világossá válhat a kötelező migráns kvótákról alkotott vélemény.

Miért is?

Féltik kényelmes pozícióikat. Az egyes számú lehallgató nagyhatalom emellett bizony, ahogy látjuk, sok érdekes információt hozhat nyilvánosságra és akkor…

Az Európai Unió 28 tagországában sorra következnek az országgyűlési választások. Ausztria példája mutatja, hogy a polgárok erejét hiba lebecsülni. A kormányon lévőknek még maradt egy kis idejük, hogy korrigálják hibáikat. Meggyőzhetik választó polgáraikat, hogy nemzetük identitásának és szuverenitásának méltó őrzői. Emellett, a szubszidiaritás garantálása mellett, a szabadság eszméjének ők is tántoríthatatlan hívei.

Itthon percről percre lelepleződnek a migránsok betelepítésének szószólói. Ők azok, akik a haza szabadságát a gazdasági bevándorlók betelepítésével feladnák és a migránsok szavazataival szeretnének ismét hatalomra kerülni. Láthatóan a migráns gettók az úgynevezett „no go” zónák hívei. Nem féltik asszonyaikat, gyerekeinket és unokáinkat a fokozódó terrorveszélytől.

Ezzel szemben a józan magyar emberek, pártállás nélkül, békés országot, biztonságos életet és nyugodt otthonokat kívánnak. E tényből kiindulva a CÖF-CÖKA felvállalta, hogy szellemi honvédői segítségével az ország minden részében megvitatja a migránskérdést.

A sikeres békemenet most esedékes formáját ajánljuk honpolgárainknak. A kötelező kvóták elutasításáról szóló népszavazás napján alkossunk lelki közösséget, minden magyar ember induljon a szavazóurnák felé. Voksainkkal álljunk ki a nemzet szuverenitása mellett, közös erővel mondjunk nemet a gazdasági bevándorlók, a köztük rejtőző katonai előőrsök és terroristák inváziójára..

Védjük meg Európa és nemzetünk összes polgárának jelenét és jövőjét.

Széchenyi István szavaival „Semmit rólunk, nélkülünk!”

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

 

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!