A KVÓTÁRÓL (utószó)

Független a referendum eredményeitől,   talán nem lett volna szabad megadni  az  országgyűlésnek azt a külön kizárólagos jogot, hogy   migránsok befogadásáról a nép helyett egymaga, saját belátása szerint  döntsön. Lett volna joguk e kérdésben törvényt hozni, de nem tették. Nincs biztosíték rá, hogy a kormányunk ellen tud állni a nyomásnak/zsarolásnak, hogy nem hódol be Brüsszelnek.(nem köt akár kompromisszumot).  Az országgyűlés többsége pedig úgy szavazhat, ahogy a kormány megparancsolja.  Hisz Orbán Viktor annak idején ígérgette, hogy egy négyzetcenti magyar földet nem adunk nem-magyar állampolgárok tulajdonába.  És mit szavazott meg az a nemzeti érdekeket védeni  hivatott Országgyűlés ?!  Hamar  több földünk lesz idegeneknél  mint magyar kézben. Hadd ne soroljam, hogy még hány hibás sőt, ártalmas döntést hoztak a  „honatyáink”.  Igy  fenn állhat  az a veszély, hogy ha az EU a parlamentünk hozzájárulását követeli,  napirendre kerül a kérdés,   az ellenzék – a gyurcsányisták és stb. – a kvóta mellett szavaznak,  és néhány gyenge jellemű honatyát megvesztegethetnek, megzsarolnak, hogy azok is igennel szavazzanak.

A magyar állam védelmére nem nagyon számíthatunk. A vezető politikusaink a kimagyarázkodás  bajnokai.

Mindinkább bizonyossá válik, hogy ez a fajta „demokratikus jogállam” csődöt mond.  A hatóságok nem  mernek erélyesen fellépni még  a roma bűnözés ellen sem, és ha igen, akkor ezt nem hozzák nyilvánosságra.  Ha pedig az érintettek bírósághoz fordulnak, az a szabály- és törvénysértőknek ad igazat, mert azt mondják, számításba kell venni az ő kultúrájukat, szokásaikat és életvitelüket. Sok évszázad alatt egy államnak sem sikerült ezt a népet magához „ idomitani”.

Következésképpen az esetleges kvóta, de akár csak menekült áradat ellen sem  nagyon fog megóvni az állam, amennyiben a kormányt megzsarolják, vagy korrumpálják.  Ezért minden esetre fel kell készülni  saját magunknak, hogy  megvédhessük nemzeti értékeinket, családjainkat, és nem utolsó sorban identitásunkat.  Nemet kell mondanunk a betolakodóknak.

Hogyan?

Csak  egy módon lehetséges, (talán kissé naiv):   méghozzá úgy, hogy  mobil önvédelmi csapatokat szervezünk. Ha ezeket bejegyeznénk, a hatóságok betilthatják  mint a Gárdát is. A mobil önvédelmi csapatok, ellen kell tudjanak állni a ránkvándorlók  esetleges atrocitásainak.

Nincs helye a humanizmusnak: vagy mi – vagy ők !!!

Kell, hogy  minden egyes ember egyértelműen a muszlim tudtára  adja, hogy az nagyon nem kívánatos személy Magyarországon, fejezze ki  undorát, ignorálja,  ne szolgálja ki őket! Ha pl. nem kér zsiros kenyeret – nálunk nincs más, mi csak ilyet eszünk –  hát éhezzen.   Biztos, majd úgy menekülnek vissza, hogy még  nyomuk sem marad.  Pergőtűzként terjed el, hogy nagy ívben kerüljék Magyarországot. Senki sem képes rá kényszeriteni  minket, hogy szeressük meg őket!

Keressük a választ,  vajon miért ilyen „zavarosan” fogalmazták meg a kérdést. Egyelőre gondolkodjunk, vitatkozzunk, hisz CSAK vita közben derülhet ki  az igazság. De azért  legyünk résen: “jobb félni mint megijedni”

A menekültekröl.  

A menekült lakhatását az államnak kell biztositani annak összes költségével (rezsi, tőkeköltség stb.) ugyancsak mint az egészségi  ellátását, taníttatását, stb.  Vagyis ezeknek a semmittevő élősködőknek a  kitűnő körülmények közt történő fenntartási költségeit  a becsületes, gyakran alul bérezett dolgozókra hárítják.  Nem beszélve arról, hogy ezeknek az étkeztetését az ő ízlésükhez, szokásaikhoz szükséges igazitani. Az-az  mi alkalmazkodjunk hozzájuk, és valamiért nem fordítva!

Igazságos az lenne, ha minden, akár ránkvándorló, akár “kvótás” akár MENEKŰLT bárhonnan  is,  az  első naptól kezdve hasznos munkára legyen kötelezve.  Pl. takarítsák az országot:  erdőket, mezőket, utakat.  Alkalmazzák segédmunkákra, hordároknak stb. őket.  A saját elszegényítésünk rovására etessük-itassuk-babusgassuk ingyen őket,?  Hisz nem meghívott vendégeink!

Talán van értelme e kérdésben  elinditani egy peticiót?!  Vitassuk  meg… K.Gy.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!