A fenntartható fejlődésről

A jövőben tehát számolnunk kell azzal, hogy elértük Földünk lehetőségeinek határait, azaz tudomásul kell vennünk, hogy a Föld zárt rendszer.  Ez a zárt rendszer foglalja magába és tartja fenn az emberi életet és gazdaságot.  A Földre úgy kell tekintenünk, mint élő űrhajóra: ennek az űrhajónak az életfenntartó rendszerei rendelkeznek ugyan bizonyos regenerációs képességgel, de ha a rendszereket ezen túl terheljük, azzal könnyen saját pusztulásunkat idézhetjük elő.  Egy űrhajón az űrhajós élet szabályai érvényesek: nem fogyaszthatunk gyorsabban, mint azt a regenerációs folyamatok megengedik, és a hulladékot sem dobálhatjuk vissza a Föld rendszereibe (mint azt eddig tettük), hanem újra fel kell használnunk azt, nyersanyagként.

A felelősségünk

Ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink és unokáink élhető környezetet örököljenek tőlünk, akkor eszerint kell élnünk.  Az emberiségnek és gazdaságának a környezeti terhelése egyre növekszik, és a földi élet rohan a szakadék felé.  Ha csak akkor próbálunk megállni, amikor már átléptük a szakadék peremét, késő lesz.  A következő nemzedékek a félig-meddig összeomlott élővilágot és kizsarolt erőforrásokat kapják tőlünk örökül, leromlott életlehetőségeket, sötét jövőt (ha egyáltalán lesz jövő).  Ezt akarjuk?

Mit tehetünk? 1: egyéni akciók

Le kell szoknunk a pazarlásról, mert az feleslegesen terheli környezetünket.  Környezetbarát termelési eljárásokat kell bevezetnünk, fel kell számolnunk a környezet hulladékokkal és mérgező anyagokkal való szennyezését.  Takarékoskodnunk kell az energiával.  Törekednünk kell arra, hogy életünket és gazdaságunkat egyre inkább a megújuló erőforrásokra alapozzuk.

Mit tehetünk? 2: jelenlegi pénzügyi-gazdasági rendszerünk

Mint említettük, a Föld számunkra – jelenlegi technológiánkat tekintve – lényegében zárt rendszer.  A gazdaságunk tehát, amely ezen a rendszeren belül működik, nem növekedhet végtelenül.  Márpedig a politikusaink és a közgazdászaink jelentős része a gazdasági növekedést tartja korunk problémáira az egyedüli gyógymódnak, mondván: ha többet termelünk, azzal mindenki jól jár.  Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg – mondhatnánk Petőfivel.  Az elmúlt harminc és alatt ugyanis a világ gazdasága folyamatosan növekedett, de ez nem járt együtt a szegénység felszámolásával, sőt, az egyre növekedett.  A gazdasági növekedés csillagászatira növelte egy vékony gazdag réteg vagyonát, miközben a szegények életkörülményein csak rontott. 

De miért is kell a gazdaságnak állandóan növekednie?  Mert jelenlegi gazdasági-pénzügyi rendszerünkbe eleve be van építve: Növekedj, vagy halj meg!  Ennek a parancsnak a gyökere pénzügyi rendszerünkben van. 

A pénzt ugyanis túlnyomó mértékben a bankok hozzák létre, kölcsönzéssel.  A bank a kölcsön összegét saját könyvelésében mint követelést jegyzi fel, függetlenül attól, hogy ténylegesen honnan származik a kölcsönadott pénz.  A kölcsönadással tehát létrehozza a kölcsönadott pénzt, de nem csak azt követeli vissza (saját magának), hanem a kamatos kamatokat is.  Ez a pénz azonban nincs a gazdaságban (ezt senki nem hozta eddig létre), ezért a gazdaságnak újabb kölcsönt kell igényelnie, hogy a kamatokat is fizetni lehessen, azaz növekednie kell.  Ha a gazdaság nem növekszik, nem kap újabb pénzt, és mivel a pénz szinte minden kapcsolatban szerepet játszik, a gazdaság leáll.      

Ebben az állandó növekedési hajszában a gazdaság túlnő az őt magában foglaló rendszer keretein, és tönkreteszi azt.  Ezt a növekedést a nagyrészt a pénzvilág szereplőinek kapzsisága hajtja előre, amelynek urait a jelek szerint a saját gazdagodásukon túl semmi sem érdekli.  Hogy tevékenységüket legálisnak álcázzák, olyan közerkölcsöt terjesztenek, amelynek lényege az anyagi fogyasztás mindenek fölé helyezése (az emberek helyét a társadalomban az határozza meg, hogy mire futja), és a fenntarthatóság követelménye teljesen háttérbe szorul.

Ha ezt a társadalmi közfelfogást nem tudjuk megváltoztatni, akkor az ennek megfelelő gazdasági rendszer is megmarad, eltűnik vagy súlyosan romlik viszont az emberek kilátása a jövőre.  Ha a jelenlegi pénzügyi-gazdasági rendszer uralma folytatódik, és nem jön gyökeres változás, akkor hamarosan nem lesz min vitatkoznunk.   

A  gazdasági-pénzügyi rendszer megváltoztatásában a jelenlegi vezetőinkre nem számíthatunk, mert a világ urai ma azok, akik ebből a rendszerből a legnagyobb hasznot húzzák, és a vezetőink ezeket szolgálják ki. 

Milyen eszközeink vannak?

Az egyik eszközünk ma az igazság terjesztése, az emberek meggyőzése.  Tudatosítani kell az emberekben, hogy a jelenlegi pénzügyi-gazdasági rendszer urai a Föld kizsarolása árán megtermelt értékeket nem nekik szánják – ezt az elmúlt évtizedek tapasztalata is mutatja.  Csak akkor fognak a pénzvilág érdekei helyett az emberekével törődni, ha erre elegendően erős civil mozgalom ösztökéli  őket.

Olyan gazdasági-pénzügyi rendszert akarunk, amely az emberek érdekeit szolgálja, nem a globális nagyvállalatokét, és nem teszi tönkre a jövő nemzedékek életlehetőségeit.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!