A CÖF a rabló kormány helyett nemzetet szolgáló kormányt támogat

A CÖF és a Keresztény Értelmiségek Szövetsége által szervezett sajtótájékoztatón és mini konferencián a CÖF szóvivője hangsúlyozta: –  A Civil Összefogás Fórum nem a tömegben, hanem népben, sőt, nemzetben hisz. A politikai hatalomszerzés kísértésének ellenállva nem alapítottak pártot, és soha nem is fognak politikai párttá alakulni. Megtartják civil különállásukat. Nem ismételték meg a megismételhetetlent, nem akartak új 56-os forradalmat, pedig az elvtársak erre vártak. Az Alkotmány utcában (2009. április 14-i tüntetésen) a rohamrendőrség összekacsintott a munkásőrség fekete ruhás reinkarnációjával, és ugrásra készen várta a civilverés pillanatát. A csapdát azonban bölcsen elkerülték. Nem adtak alkalmat arra, hogy megfélemlítsenek és újabb 20 évre ketrecbe zárjanak bennünket – mondta Csizmadia László, aki rámutatott: – Létrehozták a Társadalmi Kerekasztalt és a civil szakmai kerekasztalok rendszerét. Elkészítették a civil nemzetstratégiát, a 12 pontból álló Társadalmi Szerződést, melynek megfogalmazásában 1067 civil szervezettel konszenzusra jutottak. Elérték, hogy a jelenleg egyetlen, egyedül is kormányképes pártszövetség két pártelnöke, Orbán Viktor és Semjén Zsolt átvegye a civil társadalom szerződési ajánlatát.

Semjén Zsolt átvette a civilek által összeállított Társadalmi Szerződést

A sajtótájékoztató ünnepi programjaként Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke átvette Fricz Tamástól és Csizmadia Lászlótól azt a Társadalmi Szerződést, mellyel az egyik legnagyobb civil erő támogatni kívánja a leendő kormány munkáját. Semjén Zsolt szerint „kutya kemény feladat” lesz kiemelni az országot az MSZP-SZDSZ kormány által előidézett csődtömegből, ugyanakkor véleménye szerint a jelenlegi kormány nem tudta annyira tönkretenni ezt az országot, hogy az emberek segítségével az új kormány ne tudja ezt újjáépíteni. Fricz Tamás, a CÖF szóvivője partner-kapcsolatot ajánlott a KDNP elnökének. – Ha a civil társadalom a kormány mögé áll, az „olyan kőszikla”, mellyel a leendő kabinet stabilan működhet – fogalmazott. A Civil Összefogás Fórum szakemberekkel, szaktanulmányokkal, javaslatokkal és nem utolsó sorban épp az itt helyet foglaló szakkerekasztalokkal készül arra, hogy a választások után segítséget nyújtson egy új társadalmi, nemzeti együttműködést megalapozó intézményrendszer létrehozásában.

A CÖF a nemzeti vagyon elherdálóinak törvényes felelősségre vonását követeli

Csizmadia László beszédében kijelentette: – Kormány és nép csak egymással, egymásra tekintettel töltheti be rendeltetését. Ezért a civilek a rabló kormány helyett a nemzetnek szolgáló kormányt támogatják; az ideiglenes alkotmány helyett bölcsen kiérlelt, történelmi alapokon nyugvó, a népfelségnek nemcsak az elvét, de a gyakorlatát is kodifikáló, a mai kor követelményeinek megfelelő alaptörvényre és sarkalatos törvényekre várnak; a nemzeti vagyon elherdálóinak törvényes felelősségre vonását kérik és segítik; valamint az egészségügy, az oktatás és a közrend megerősítését, a lehető legtöbb munkalehetőség megteremtését támogatják. A CÖF szóvivői szerint április 11-én a rendszerváltás befejezését biztonsággal csak egy 2/3-os többséggel győztes pártszövetség garantálhatja! Csak ekkor egyértelmű a kormányzat teljes felelőssége, hiszen az intézkedések elmaradása nem hárítható az ellenzékre.  – Nagy ország-vezetőinkre, Szent Istvánra és Lászlóra, Hunyadi Mátyásra, Kossuth Lajosra, Széchenyi Istvánra büszkén emlékezünk. Szavaikat és tetteiket igazolta az idő. Ma ismét sorsdöntő helyzetben vagyunk, Négy év múlva már látni fogjuk, Orbán Viktor folytatja-e a méltán jegyzett nevek sorát – jelentette ki Csizmadia László.

Fricz Tamás, a CÖF másik alapító szóvivője hangsúlyozta: – a Civil Összefogás Fórum, (CÖF) nem pártnak vagy pártoknak elkötelezett, hanem értékeknek, ezek közül is négy értéket emelt ki, a nemzetet, a demokráciát, a szabadságot és a közjót. Kijelentette: – A 2010-es választások előtt azokat a pártokat támogatják, amelyek a leginkább elkötelezettek e négy érték mellett, s addig támogatják e pártot vagy pártokat, amíg nem fordulnak el ezen értékek képviseletétől és védelmétől. Nem kevésbé fontos, hogy a párt vagy pártok rendelkezzenek olyan társadalmi támogatottsággal és olyan kormányzóképességgel, mellyel valóságosan is képessé válnak a fenti értékek érvényre juttatására. Mindezekből kiindulva, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a CÖF meggyőződése, hogy jelenleg Magyarországon a pártok közül a Fidesz-KDNP pártszövetség az, amelyik bizonyította elkötelezettségét a fenti alapértékek mellett.

Az Orbán-kormány idején (1998-2002) határozott fellendülés és optimizmus jellemezte az országot

Fricz szerint a Fidesz-KDNP kormányzóképességét 1998-2002 között már bizonyította, hiszen az Orbán-kormány idején határozott fellendülés és optimizmus jellemezte az országot. Ennek alapján joggal remélhető, hogy a pártszövetség kormányra kerülve képes lesz az országot sújtó egyszerre gazdasági, politikai és erkölcsi válság kezelésére.

A CÖF szóvivője szerint is fontos, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség minél nagyobb arányú, lehetőleg kétharmados többséggel jusson hatalomra. Azért lényeges ez, mert nemcsak politikai, hanem civil szempontból is szétszakadt, atomizálódott az ország és a társadalom, s ezért égetően szükség van arra, hogy újra létrejöjjön a társadalmi egység, illetve, hogy az ország, Magyarország újra nemzetté váljon.

Véleménye szerint az elmúlt évek bizonyították azt is, ha körülbelül egyenlő súlyú politikai ellenfelek folyamatos politikai hidegháborút folytatnak egymással szemben, akkor az országépítés gyakorlatilag elehetetlenül.

Az új kormányzatnak minden erővel arra kell törekednie, hogy az emberek közötti mesterséges elválasztó falakat áttörje, s hogy ebben az országban minden ember, aki tisztességesen teszi a dolgát, jól és otthonosan, illetve, egy nemzet tagjának érezhesse magát, hazájának érezhesse Magyarországot, ahonnan nemhogy nem kell, de nem is szabad elmenni, függetlenül attól, hogy valaki bal- vagy jobboldali.

Fricz Tamás szerint fontos, hogy a mindenkori kormányzat, a politikai hatalom és a civil társadalom között valódi párbeszéd, egyenrangú partneri kapcsolat jöjjön létre, hogy a civil társadalom végre újjáéledjen Magyarországon, amely sajnos nem sikerült a rendszerváltás utáni években sem. Ehhez új intézményi és szervezeti megoldásokra, egymással egyeztető, paritásos kormányzati és civil intézményekre lesz szükség, mind önkormányzati, mind szakmai-érdekképviseleti, mind országos szinten, melynek konkrét megoldási formáit a választások után kell kidolgozni.

Arra a pártszövetségre kell rábízni a jövőt, mely polgári, keresztény és valóban képviseli ezeket az értékeket

Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke, mint az ország legnagyobb keresztény civil szervezetének vezetője rámutatott, nemcsak politizálhatnak az egyház papjai és hívei, hanem „kötelességük politizálni”, természetesen ez nem napi párt-politizálásást jelent, nem akarnak részt venni a napi politikai csetepatékban, de a háttér összefüggéseket világosan kell l
átni, és láttatni – jelentette ki. Osztie atya kijelentette: – Arra a pártszövetségre kell rábízni a jövőt, mely polgári, keresztény és valóban képviseli ezeket az értékeket. Szerinte nem politikai- , hanem civil radikalizmusra van szükség.

Jelenleg hazánkban négymillió munkaképes ember él, ám csupán 50%-os a foglalkoztatottságuk

A szakmai kerekasztalok képviseletében felszólalt Bencze Izabella jogász, aki hangsúlyozta a civilek kötelessége, hogy védjék meg a nemzeti vagyont. Éger István az egészségügyi kerekasztal titkáraként jelentette ki, emberközpontú egészségpolitikát várnak az új kormánytól. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke rámutatott, a munkavállalók ügye mindenkit érintő kérdés. Jelenleg hazánkban négymillió munkaképes ember él, ám csupán 50%-os a foglalkoztatottságuk. A neoliberális 8 éves politizálás eredményeképp eltűnt másfél millió munkahely. Csath Magdolna közgazdász szerint a nyolc év alatt a gazdasági fejlesztés helyett a gazdaság leépítése zajlott. Legfontosabb feladatnak tartja ő is a munkahelyteremtést. Véleménye szerint helyzetbe kell hozni a mezőgazdaság képviselőit: a magyar kis- és középvállalkozókat. A fekete piacról pedig át kell térni a zöld piacra.

A Társadalmi Szerződésben a CÖF az ideiglenes alkotmány helyett a mai kor követelményeinek megfelelő alaptörvényt szorgalmaz, továbbá segítik a nemzeti vagyon elherdálóinak felelősségre vonását, az egészségügy, az oktatás rendbetételét. Külön fejezet foglalkozik a közbiztonsággal, a családpolitikával és a vidékfejlesztéssel.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!