A CET Fórumának állásfoglalása

– Egyetértenek abban, hogy a külhoni magyar civil szervezetek munkájukkal nagyban hozzájárulnak a magyarság szülőföldön való boldogulásához, a magyar identitás erősítéséhez. Kiemelik, hogy tevékenységükkel a kulturális értékek ápolását, a jogérvényesítést, a civil kontroll fenntartását összehangoltan kívánják megvalósítani.
– Egyetértenek abban, hogy a civil szervezetek személyes kapcsolatok kiépítésével olyan tereket tudnak és kívánnak teremteni, amelyek pozitív hatással bírnak az identitás újratermelődésére, az asszimilációs hatásokkal szembeni ellenállásra.

– Megállapítják, hogy a Civil Együttműködési Tanácskozás Fóruma a Kárpát-medence egész területén aktív, hatékony civil hálózat kiépülésére ad lehetőséget, amelynek kiterjesztése a diaszpóra szervezeteire megteremti az egységes magyar nemzet civil hálózatát. Hangsúlyozzák, hogy a civil szervezetek szoros és aktív együttműködése hatékonyan hozzájárul a Kárpát-medencei egységes oktatási-, illetve gazdasági tér megvalósításához.

– Kijelentik, hogy tevékenységükben hangsúlyos szerepet tulajdonítanak az ifjúságnak, amelyben kiemelik az ifjúsági szervezetek aktivitásának fontosságát, általuk a fiatal generáció tagjainak sikeres bevonását a közösségi életbe.

– A CET Fóruma üdvözli a „Magyar nemzetpolitika. A nemzetpolitikai stratégia kerete” című dokumentum kidolgozását, amelyet a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) plénuma fogadott el 2011. november 24-én. A dokumentum célja egyezik a Civil Együttműködési Tanácskozás szándékával, nevezetesen: a magyar nemzet gyarapodó közösség legyen.

– A CET Fóruma üdvözli a magyar állampolgárság jogintézményének kiterjesztését minden magyar számára, melynek következtében 2011. január 1-je óta a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló egyszerűsített honosítási eljárás új esélyt – közjogi egyesülést – jelenthet a magyarság számára. Egyben üdvözölik a Nemzeti Regiszter létrejöttét, amely többek között hozzájárul a világ bármely táján tevékenykedő magyar civil szervezetek közti kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, információcseréhez.

– A CET Fóruma tiltakozik Szlovákiának az egyszerűsített honosítási eljárással szemben tanúsított diszkriminatív lépései ellen, amelyek saját állampolgárai ellen irányulnak. Ezt elfogadhatatlannak tartja, és kifejezi elvárását, hogy Szlovákia törölje jogrendszeréből azt a jogszabály-módosítást, amely az ügy konfliktusforrását képezi. Kifejezik szándékukat, hogy ennek eléréséhez a civil szervezetek tevékenységi jogköre által adott lehetőségekkel összehangoltan kívánnak hozzájárulni.

A CET Fóruma
Budapest, Parlament, 2011. december 9.
Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!