A CET Fórumának sajtóanyaga

A szervezet célja a magyarországi, a Kárpát-medence más történelmi régiójában tevékenykedő magyar civil szervezetek, valamint a diaszpórában élő magyarok egyesületei számára a cselekvő együttműködés szervezése, a magyar nemzettudat erősítése, a szellemi honvédelem kiépítése, szervezése és képviselete, a tagszervezetek érdekeinek minél hatékonyabb megjelenítése az egymás közötti (civil-civil) és a magyar kormányzattal való kapcsolatrendszerük során egyaránt. A CET célja az egységes és egészséges nemzettudaton alapuló nemzetépítés.  

A szervezet feladatai közé tartozik, hogy a törvényben meghatározott közhasznúság fogalmának értelmében közvetlenül együttműködjön a kormány és az önkormányzatok nemzetépítő feladatainak megoldásában. A civil törvényben leírtak és a Nemzeti Együttműködési Alap rendeltetése szerint, normatívák alapján, az önkéntesség elsődlegessége mellett, a CET részt vesz a nemzetépítés és a közösségi érdekvédelem folyamatos munkájában. Állásfoglalásaival, véleményalkotásával és javaslataival képviseli a civil érdekeket, együttműködik a kormánnyal és az önkormányzatokkal, biztosítja a társadalmi részvételt a törvényalkotás munkájában is. Felkérésre ellátja a nemzetközi civil szövetségekben a képviseletet. Kapcsolatot tart fenn a Nemzeti, Gazdasági, Társadalmi Tanács civil delegáltjaival, illetve minden olyan testülettel, amelyek a magyar közösségek fennmaradását szolgálják. Feladata továbbá a civil szféra tájékoztatása a tevékenységük szempontjából fontos kérdésekben.

A CET tagja lehet minden, önmagát magyar szervezetként meghatározó civil szervezet a Kárpát-medence országaiból, illetve a nyugati magyar diaszpóra szervezetei. Az alapító tagokat meghívják a szervezetbe, a további jelentkező szervezetek belépése pedig  ajánláshoz kötött. A tagszervezetek elfogadják a CET Alapszabályát. Tagokká csak jogi személyiséggel rendelkező szervezetek válhatnak, a belépés és a kilépés egyaránt önkéntes.

A CET Fóruma 2011. december 9-én jóváhagyta a Civil Együttműködési Tanácskozás Alapszabályát és létrehozta a szakcsoportokat, amelyek a CET munkaszervei. A szakcsoportok hosszú, közép és rövid távú terveket készítenek, kijelölt céljaik érdekében lehetőségük van további – nem CET tag – civil szervezetekkel történő együttműködésre. Egy szakcsoportban legalább tíz,  működési területén ismert és elismert szervezet vesz részt. A szakcsoportok kialakításánál törekedni kell arra, hogy minden történelmi régió képviseltetve legyen. A szakmai csoportok együtt és tagjaik révén részt vesznek az uniós és magyarországi civileknek kiírt pályázatokon. A plenáris ülésen a következő szakcsoportokat hozták létre: 1. Kultúra és honismeret; 2. Oktatás, anyanyelv és tudomány; 3. Egyházi civil kapcsolatok, családsegítés, szociális tevékenység; 4. Ifjúság, szabadidő, sport; 5. Önfoglalkoztatás, környezetvédelem; 6. Identitás megőrzés és nemzeti honvédelem.    

A CET Fóruma  demokratikusan – nyílt szavazással és egyszerű többséggel – megválasztotta tisztségviselőit. A CET működését az elnökség irányítja, melynek tagjai: dr. Csizmadia László (elnök), dr. Bodó Barna (alelnök). dr. Osztie Zoltán (alelnök), dr. Zsoldos Ferenc (alelnök), valamint az elnökségi tagok: Huszár László, dr. Deák Ernő, Horváth Ferenc, Jakab Sándor és Hidi Endre.. Az elnökség tagjai négy évre kaptak mandátumot.

A CET Fóruma – a határokon átívelő egységes magyar nemzet megteremtésének szándékától indíttatva, valamint kifejezve aggódását az egyetemes magyarság jövőjéért  – Állásfoglalást fogadott el, melyet e sajtóközleményhez csatoltunk.

A CET Fóruma
Budapest, Parlament, 2011. december 9.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!