Azon a napon

Amióta világ a világ, minden nap történik olyan a földön, ami egyeseknek öröm, másoknak maga a pokol. Einstein óta tudjuk, hogy minden relatív, csak nézőpont kérdése. Az élet már csak ilyen. De az sehol nincs megírva, hogy az esemény felett örömködőknek együtt kell gyászolniuk a szomorkodókkal, vagy a tragédiát megélőknek örömtáncot kell járniuk a szerencsések oldalára állva.

Normális ésszel senki nem várta el 1429. június 16-án, amikor Reims kapui megnyíltak az Orleansi Szűz előtt, hogy az angolok örömtüzeket gyújtsanak. Mint ahogy nem tartottak örömünnepet Lengyelországban sem 1939. szeptember 1.-én, bár Hitler és pribékjei azon a napon elkábultak a hatalom boldogságától. 1789. július 14-én a francia arisztokrácia nem volt boldog, pedig a jakobinusok féktelen örömükben porig rombolták a Bastillet. Azon az 1956. november 5-én, amikor Kádár boldogan tért haza egy szovjet tank gyomrában a Szovjetunióból, a magyar nép szenvedett a forradalom fegyveres leverésétől rettegve. A történelem legnagyobb alakjának, Jézusnak a halála is megosztotta az akkor maroknyi városi közösséget. Jeruzsálem zsidó főpapjai és elbutított népe örömünnepet ült a keresztre feszítéskor, a keresztények viszont rövid életük legszörnyűbb tragédiájaként élték meg a kereszthalált.

Sorolhatnánk a történelmi eseményeket, és mindig, mindenhol azt tapasztalnánk, hogy a történések megosztják a világot. Mert az érzés szabad. Talán még a határtalan szabad világot hazudó globalistáknál, neoliberálisoknál, kommunistáknál is, bár ebben azért nem vagyok annyira biztos. De az biztos, hogy abban a romlott világban az érzés kimondására csak az erősebb, vagy magát erősebbnek gondoló félnek van joga. A gyengébbnek tűnőnek, a kihasználhatónak, a kiszolgáltatottnak hallgass a neve. Az Unióban dühöng a véleményterror, a demokratikus szavazásokat rendre meghamisítják, a más véleményen lévő nemzeteket le akarják darálni. Az ellenvélemény tilos, vagy büntetendő.

Szóval vannak napok, amelyek megosztják a világot. Nézzük például december 1-jét. Mennyi minden történt ezen a napon! Nálunk 72 éve, 1946-ban megkezdődött az államosítás. A kommunistáknak öröm, az ország többi részének tragédia. 26 éve, 1992-ben Kolozsvárott Mátyás Király szobrára Gheorghe Funar polgármester visszatetette azt az idézetet, amely Mátyás király román származására utal. A román sovinisztáknak, akkor ez nagyszerű ünnep volt, nekünk, magyaroknak, gyalázat.

De jól van ez így, ha már úgy van, hogy csak kevés olyan esemény történik, amely egyaránt örömet jelent mindenkinek. Mert azért ilyen is van. Például amikor 93 éve, ezen a napon megkezdődött a Magyar Rádió rendszeres adása, vagy 112 éve, amikor megnyílt a Szépművészeti Múzeum. Közössé vált a magyar öröm, hogy 218 éve, 1800-ban ezen a napon megszületett Vörösmarty Mihály.  De hagyjuk a szépségkirálynős „világbéke” szlogent, akármennyire is jó lenne. Mert olyan nem lesz. Hogy miért? Mert emberek vagyunk, már több, mint 7 milliárdan, és talán 200 000 éve. Családokból állnak össze társadalmaink, és nemzetekhez tartozunk. Saját nyelvvel, kultúrával, hittel, érdekekkel, értékekkel, történelmünk iránti elfogultsággal, nagyjaink tiszteletével felruházva. És működik a sejtemlékezet. Mert Isten így teremtett minket, és ezt semmilyen globalista baromság nem rombolhatja le. Aki nem hiszi, látogassa meg a Gyulavári Almásy-Wenckheim kastély egyedülálló Himnusz kiállítását. Az összes uniós ország himnuszát meghallgathatjuk, de az igazi csoda az, hogy magyar fordításban is elolvashatjuk. Nem is értem, ennyi „nacionalista lepra” érzelem hogy fér el egy teremben, kezdve a hazafiságból vérontásra felszólító francia himnusszal? Macronnak, Merkelnek, Junckernek, Sorosnak és globalista agytröszti társaiknak kötelezővé tenném az összes himnusz szövegének megtanulását és mantra -szerű mormolását. Hátha attól megértenék, hogy ezt a tömérdek, gyönyörű haza-és nemzetszeretetet nem lehet kiirtani, és nem lehet semmilyen erőszakos migráns-betelepítéssel felszámolni. Mert a bevándorlóknak is van hazája, nemzete, családja, hite. És ők is ragaszkodnak hozzá. A globalista erkölcsi bűnözők tehát a világ mozgatórugóját akarják eltörni? Nem a nemzeti érzésekkel van baj, hanem a történelemhamisítással, és a sok agyament diktátorocskával, akinek világuralmi törekvései vannak.  A pénz pedig nagy úr, s mivel van nekik, így hívük is sok van. De Európa lakossága nagy részének a gyomra és ökle is összeszorul már, amikor azt a napi hírt hallja, hogy Timmermans, az Európai Bizottság jelenlegi alelnöke Soros Györggyel tárgyal. Mert Soros feltűnése az EU-ban pavlovi reflexként kiváltja a Fugger-reakciót.

„A pénz a háború mozgatórugója” vallotta Európa leggazdagabb családja, és valóban, a XV.-XVI. században a pápától kezdve szinte az összes európai uralkodó, főként a Habsburgok a markában volt. Egyszerűen kifejezve: Európában az történt, amit a Fuggerek akartak. Úgy tűnik, manapság csak a bankár neve változott. Soros és bérencei mostani örömében azonban százmilliók nem tudnak osztozni, s bár pillanatnyilag úgy tűnik, Sorosék az erősebbek, s mi, százmilliók a gyengébbek, nem adjuk fel. Jövő év májusa nekünk kedvez, ha nem hagyjuk magunkat megosztani. Mert vegyük észre, a globalizmus megszállottjai mindent elkövetnek ennek érdekében. Szerveznek, agitálnak, uszítanak, hazudoznak.  A pénz ma is a háború mozgatórugója. Főképp ezért ne vegyük el egy nemzettől sem az öröm vagy a bánat, a ragaszkodás, a féltés kifejezésének jogát, mert anélkül csak gyűlik a harag, és rosszkor, rossz helyen robban.

Ezért kérem a román hazafiakat, fogadják el a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Potápi Árpád János szavait, amely szerint “a magyar kormány nem mond le erről a földről”. Nem mond le a magyarságról, a magyar nemzetrészekről és a magyarság történelméről. De hozzátette azt is: ma már nem kell országhatárokat megváltoztatni a magyarság megvédéséhez! Kedves román, nemzetben gondolkodó, keresztény barátaink, mi ezzel a baj?

Fogadják el a tényeket: nem mi egyesítettük Erdélyt Romániával, hanem a románok, 98 éve. Azon a napon, 1918 december 1-én. Nem tudunk és nem is akarunk ennek a ténynek örülni. Nem mi adtuk oda a gyalázatos trianoni békediktátummal az ezer éve hozzánk tartozó földjeinket, és nemzetünk nagy részét, hanem a mai románok elődjei kapták meg azt bérként az antanthoz csatlakozásuk miatt. Lépjünk túl végre a történelemhamisításon, Mátyás király származásának elferdítésén, és fogadjuk el a szikár tényeket. A románok jó kártyát húztak akkor a pakliból, mi nem. De hagyjuk végre abba a gyűlölködést, és inkább küzdjünk együtt az ellen a veszély ellen, ami Romániát is, minket is, egész Európát veszélyezteti. A globalizmus ellen. Mert ha megérkezik, azon a napon vége minden nemzetszeretetnek, minden hazafiságnak, minden származással kapcsolatos történelmi vitának. Vörösmartyt idézve akkor csak tél lesz és csend és hó és halál. Ezért ne akarják, hogy december 1-én mi, magyarok is ünnepeljünk. Ünnepeljenek akik akarnak, de ne kényszerítsék beszédre magyar testvéreinket azon a napon. Vagy ha igen, fogadják el ellenérzéseiket. Mert az érzés szabad. Legyenek tekintettel azokra, akiknek az a nap tragédia.

Fogadják el Illyés Gyula szavait: „Trianon…nekünk, mivel ott törtek idegenbe minden harmadik magyart, s ott szabdalták szét anyanyelvünk területeit, afféle embervágóhidat ..idéz” S ez igaz december 1-jére is. Értsék meg tragédiánkat, annak feldolgozását, kimondását. És adjanak nyugodtan magyarjainknak autonómiát, mert az egész Romániát gazdagítaná. Gazdagítaná, amelyben segít a magyar kormány. Emiatt nem felháborodni kellene, hanem közösen örülni. Inkább ennek, mint a nemzetek, érzelmek és hit nélküli Soros-féle Egyesült Európai Uniónak. Legyenek hát szabadok az érzelmeink anélkül, hogy a másikat megaláznánk, megtipornánk, kényszerítenénk. Legyenek szabad nemzeti érzések, de semmi sovinizmus! Azon a napon sem!

Szerző: Bencze Izabella

Juncker szerencsétlenül fogalmazott

Tegyük tisztába Jean-Claude Junckert! Mármint azt az örömét, amelyet az elnök Románia és Erdély idén százéves, szerinte minden bizonnyal demokratikus egyesülése kapcsán érez. Mert van mit tisztába tenni. A történelemben is, de az unió papírforma szerinti első emberének isiászos gondolataiban is.

Szó se róla, 1918. december 1-jén valóban született a gyulafehérvári nemzetgyűlésen egy határozat, amely kimondta Románia és meghatározott területek egyesülését. A határozat első pontja szó szerint a következőket tartalmazza: „Erdély, a Bánság és Magyarország összes románjainak nemzetgyűlése, amelybe meghatalmazott képviselőik 1918. december 1-jén Gyulafehérvárott összegyűltek, kimondja ezeknek a románoknak és az általuk lakott területeknek egyesülését Romániával. A nemzetgyűlés különösen kimondja a román nemzet elidegeníthetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna folyók által határolt Bánságra.”

1918 novemberében véget ért az I. világháború. Az a háború, amelybe II. Vilmos német császár birodalmi törekvéseit palástolni igyekvő, „gyengéd”, szinte junckeri homlokcsókos ultimátuma miatt Ferenc József belekényszerítette a vele államszövetségben álló Magyar Királyságot, jóllehet, a háborút formálisan elindító Szerbia elleni hadüzenet ellen egyedül a magyar Tisza István miniszterelnök tiltakozott.

De belekényszerültünk, mert a két ország had- és külpolitikája sajnos közös volt. Időközben a cseh függetlenségi törekvéseket minden eszközzel támogató Tomás Masaryk és Edvard Benes mellé felcsatlakoztak magyargyűlölő brit újságírók is: Wickham Steed és Robert Seton-Watson, akik közül ez utóbbi már 1915-ben egy bukaresti interjúban a következőket mondta: „Önöknek a szerbekkel együtt véget kell vetniük a magyar faj brutális és mesterséges uralmának szomszédjai felett.”

A brit külügyminisztérium 1916-os memoranduma egyértelműen bizonyítja, hogy Seton-Watson heves magyargyűlölete nem zavarta a szakértő befolyását a szövetségesek háború utáni európai terveit illetően. A tervek pedig már az 1915-ös londoni titkos egyezményben megszülettek: „A szövetségesek az osztrák–magyar területek nagy darabjait odaígérték kenőpénzként potenciális szövetségeseiknek.

1916-ban hadba lépéséért cserébe Romániának szánták egész Erdélyt, a Bánátot – mindkettő a történelmi Magyarország része volt – és Bukovinát.” (Bryan Cartledge: Trianon egy angol szemével). Csoda-e, ha ilyen előzetes antanttámogatás mellett 1918-ban Erdély, Bánság és Magyarország összes románjának nemzetgyűlése azzal „egyesíti” Romániát, amivel akarja?

Ne feledjük azonban, hogy a gyulafehérvári határozat kizárólag románok általi kimondását követően három hét múlva, 1918. december 22-én az erdélyi magyar kormányzó bizottság nemzetgyűlést hívott össze, amelyen keserűen beismerve a legyőzöttséget, egy ellenhatározatot fogadtak el: „Kelet-Magyarországnak Kolozsvárt 1918. december 22-én összesereglett különböző vallású és fajú népei kijelentik a Wilson-féle elvek értelmében gyakorolt önrendelkezési joguk alapján, hogy Magyarországgal egyazon népköztársasági állami közösségben kívánnak élni és az egységes és csonkítatlan Magyarország keretein belül követelik minden itt lakó nemzet számára a teljes egyenlőséget, szabadságot és önkormányzatot”.

Erről Juncker már biztosan nem hallott. De arról azért tudnia illene, hogy a nagy „egyesítőkkel” kapcsolatban, egy év múlva, 1919 augusztusában Reginald Gorton tábornok, a brit katonai misszió tagja a következőket jelentette Magyarországról: „A románok megtámadnak ártalmatlan embereket, rekvirálnak élelmet, élő állatot, mezőgazdasági berendezéseket, vagonokat, és mindent Romániába küldenek, és az oktalan blokád és vasútvonalak megrongálása miatt Budapest már csaknem ki van éheztetve.”

A Magyar Nemzeti Múzeum teljes, románok általi kifosztását 1919. október 5-én pedig csak egy amerikai tábornok, Harry Hill Bandholtz gyors intézkedése, a múzeum katonai védelem alá helyezése mentette meg attól, hogy ott tárolt műkincseink is „egyesüljenek” Romániával. No meg lovaglópálcája is sokat segített, amivel kizavarta a román katonákat a múzeumból. Isten áldja a tábornok emlékét, no és szobrát is a Szabadság téren!
Aztán jött a trianoni békediktátum.

De tán még Jean-Claude Juncker sem tud annyit inni, hogy Magyarország amputálása Románia és Erdély „egyesülésének” tűnjék. S mivel ez a drága ember december 1-jén óhajtja az uniót ünnepeltetni a magyar tragédia felett, így nyilvánvaló, hogy az ünnep alapjául a gyulafehérvári román határozatra gondolt, amely azonban egyes jogi vélemények szerint soha nem lett a román jogrend része.

Csupán politikai fogódzóként használatos. De ha így kell értelmezni a határozat I. pontját, akkor miért nem lehet ugyanígy figyelembe venni a határozat III/1. pontját is? „Teljes szabadság az összes együtt lakó népek számára. Minden nép saját nyelvén, kebeléből való egyének által fogja művelni, kormányozni magát és törvénykezését ellátni; minden nép ama egyének számának arányában, akik alkotják, meg fogja kapni a jogot a törvényhozó testületekben és az ország kormányzásában való képviseletre.”

Merthogy az igazán nem járja, hogy egy határozat egyik pontja nemzeti ünneppé válik, míg egy másik pontját semmisnek tekintik immár száz éve! Vagy pontosan ezért ünnepelne Juncker december 1-jén? Végre egy olyan állam, amely a magyar őshonos nemzetiséget tekintve pont úgy működik, mint a junckeri unió? Kettős mércével, csalással, hazugságok és vádaskodások eszköztárával élve, bódult fejjel és isiászosan?

Szánom Juncker néha tolókocsira szoruló „betegségét”, de biztosan állíthatom, nem lesz olyan magyar, aki vele ünnepelne december 1-jén Románia és Erdély „egyesülése” okán. Hacsak volt miniszterelnökünk, Medgyessy Péter vagy valamelyik pályatársa nem koccint ismét pezsgővel a román miniszterelnökkel ezen alkalomból, mint tette azt 2002. december 1-jén, a budapesti Kempinski Hotelben Adrian Nastaséval.

Az ünneplők között – mily meglepő – ott volt többek között Göncz Árpád volt államfő és Kovács László akkori külügyminiszter is. Nyolc évvel később ugyanebben a szállodában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke bocsánatkérésre szólította fel „a magyar nemzet rovására koccintgatókat”. Persze nem tették meg, csak eltűntek a történelem süllyesztőjében.

Úgy gondolom, már teljesen felesleges Jean-Claude Junckert bocsánatkérésre felszólítani: lassan, de biztosan ő is halad a süllyesztő felé.

Szerző: Dr. Bencze Izabella jogász

Forrás: https://magyaridok.hu/velemeny/juncker-szerencsetlenul-fogalmazott-3607787/

Nem kérünk a birodalmakból!

A magyarság ötszáz évig élt idegen hatalmak elnyomása alatt, ideje ennek véget vetni

Miért nem kell nekünk birodalom? Sem tatár–mongol, sem oszmán, sem Habsburg, sem német, sem szovjet, sem iszlám, sem európai, sem pénzügyi, sem nyílt társadalmi? Semmilyen. Azért nem kell, mert mintegy 500 évig volt részünk benne, és semmi jó nem származott belőle.

Azt is mondhatjuk, hogy azt követően, hogy I. Szulejmán rettentő hadereje és erőszakos hatalomszerző vágya – meg persze a belső megosztottság – legyőzte a Magyar Királyságot 1526-ban, a birodalmak kézről kézre adták az országot. Különböző manipulációkkal, a magyarság semmibevételével és hatalmi szóval kényszerítettek minket sorra rossz döntéseket hozni, amelyek csak fokozták balsorsunkat, és lehetetlenné tették a kitörést.

No és a szabadságot.

Ne becsüljük le a mohácsi vésznél, „nemzeti nagylétünk nagy temetőjénél” azt a háttérhatalmat, amelynek a neve pénz és gátlástalanság. Az európai uralkodók no és a pápa hitelezője, így egyértelmű irányítója az addigra rendkívüli anyagiakra szert tevő német Fugger család volt, amelynek feje, Fugger Jakob már 1495-től hazánkban is kifejtette jótékony hatását. Mátyás király törvénytelen fia, Korvin János ugyanis eladta Thurzó János felvidéki bányavállalkozónak a besztercei rézbányák kiaknázásának jogát, aki azt rövidesen továbbadta felesbe Fugger Jakobnak. Meg be is házasodott a „fukar” családba.

A következmény: még II. Lajos is felháborodott a bekövetkező országnyomorításon, és visszavette a bányavállalkozás jogát a Fuggerektől. És akkor jött az első komoly, azóta is ismétlődő pénzügyi zsarolás.

Fugger sikeres bojkottot hirdetett Európában a magyar rézzel szemben. Mindemellett Lajos is rosszul lépett, és egy másik szélhámosra bízta a kincstár gondjait. Az Ibériai-félszigetről hazánkba menekült Fortunatusra, azaz Szerencsés Imrére. Ő pedig saját zsebre dolgozott, s a kincstár kiürült. Ezek után gyengén felfegyverzett, lerohasztott hadsereg várta a mintegy 60 ezer főnyi törököt.

Az „eredményt” azóta siratjuk. Az oszmán birodalom – együtt a német zsoldosokkal – gyakorlatilag felszámolta hazánkat. Gazdaságilag kifosztotta, lakosságát megfelezte. Aztán amikor az oszmán birodalom már komolyan ácsingózott Európa nyugati részére is, az 1680-as évek közepén létrejött a Szent Liga, és végre összefogott néhány nagyhatalom a török kiűzésére. Bár a szabadságért és nem csupán zsoldosként a zsákmányért küzdve mintegy 15 ezer magyar vitéz vett részt a harcokban, az 1699-es karlócai békekötésnél mégsem hívtak meg egyetlen magyar képviselőt sem a béketárgyalásokra. Az oszmán nemes egyszerűséggel átadott minket a Habsburgnak.

Teljes erővel ránk telepedett a következő birodalom, és innen számítva mintegy 220 évig ült a nyakunkon. 1848–49 csodája ugyan bekövetkezett, de az osztrák–orosz összefogás letaglózta szabadságvágyunkat. Aztán érlelődött az I. világháború, mert a Kiegyezés után a Monarchia jelentős erősödésen ment keresztül. Ez persze nem igazán volt ínyére az unokatesóknak, II. Vilmos német császárnak, II. Miklós orosz cárnak, no és a csatlakozó V. György angol királynak.

Ma már tudjuk, hogy a szarajevói merénylet okán a Szerbia elleni hadüzenetre gyakorlatilag Vilmos császár kényszerítette Ferenc Józsefet. Egyedül a magyar Tisza István miniszterelnök ellenezte a hadüzenetet. Ő jól tudta, hogy annak világháború lesz a vége. Azonban az akkori dualista monarchiában, amelyben közös volt a hadügy és a külügy, az ország nem tehetett mást, mint csatlakozott a „gazdához”. Így aztán Benes akkori külügyminiszter nagy mellénnyel hazudhatta 1920 tavaszán a cseh országgyűlésben, hogy egész Európa tudja, hogy egyedül a mongol viszonyokkal rendelkező magyarok a felelősek a háború kirobbantásáért.

Aztán jött Trianon, ahol megint nem voltak kíváncsiak a nagyhatalmak a magyarok véleményére, pedig az amputációk előtt szokás a páciens beleegyezését kérni. De kit is kérdeztek volna? Az első Tisza- és a trianoni tragédia utáni konszolidációt végrehajtó Bethlen-kormány közötti három év tíz hónap alatt tizenkét miniszterelnökünk volt. Átlagban négyhavonta cserélték egymást.

Ebben a sorban benne volt Károlyi is, aki szétosztotta a banki jelzáloggal terhelt, vagyis már gyakorlatilag nem is az ő tulajdonát képező földjeit. Hát ennyit az akkori nemzetvédő politika lehetőségéről. Csoda-e ezek után, ha 1940-ben a II. bécsi döntés megszületett? Igen, a hitleri Németország nyújtotta az egyetlen reményt néhány végtagunk visszavarrására és az 1919 óta kísértő kommunista veszedelem elkerülésére.

Ügyes trükk és alaposan megtévesztő propaganda volt ez a német birodalom részéről, és sajnos bedőltünk neki. Aztán lett volna még egy lehetőségünk: 1941 júniusában, amikor a német hadat üzent Szovjetuniónak, maradhattunk volna semlegesek. De nem maradtunk. Márai Sándor Hallgatni akartam című könyvéből tudhatjuk, hogy Molotov akkori szovjet népbiztos két nappal a magyar hadüzenet előtt bekérette a magyar nagykövetet, és kérte, hasson oda, hogy ne csatlakozzunk a némethez.

A Szovjetuniónak ugyanis akkor semmilyen követelése nem volt az országgal szemben. A nagykövet táviratot küldött erről a kérésről az akkori miniszterelnöknek, Bárdossy Lászlónak, aki letagadta a távirat megérkezését, és az Országgyűlés jóváhagyása nélkül, minden valószínűség szerint német birodalmi zsarolásnak engedve egyedül hadüzenetet küldött a Szovjetuniónak. A következményeket már testközelből ismerjük: a szövetségesek odadobtak minket – persze vesztesként, a megkérdezésünk nélkül – a szovjet birodalomnak.

1989-ben elég erősek voltak a kommunisták által megszállt keleti nemzetek, és bekövetkezett a rendszerváltozás. A következő birodalom azonban azonnal megjelent. Antall József 1990. május 1-jén mondta el frakciótagjainak, hogy a legnagyobb nyugati bankok bejelentkeztek nála, és államcsőddel fenyegetve kikényszerítették az SZDSZ-el való paktumot. Mellette a washingtoni konszenzushoz való csatlakozást is, amely magával hozta a nyugati országok részéről hazánk újabb kifosztását, ezúttal privatizáció képében.

2010. Végre erős nemzetvédő kormányunk lett. Wiedermann Helga Sakk és póker című könyve egyértelműen rögzíti, hogy Orbán megbuktatása érdekében 2011. december 21-re a pénzügyi háttérhatalom újabb államcsődöt szervezett ellenünk. Ezúttal sikerült kivédeni. De az EU gondot látott. Magyar nemzetvédelem? Illiberális demokrácia? Bankok megadóztatása? Nemzetállam? Nem kell a migráció? Orosz gazdasági kapcsolatok? Nyugattól független energiaellátás? Kereszténység? Klasszikus, istentől eredő családforma? Erős magyar kormány?

Hát új birodalmi módszerek jöttek „demokrácia” álruhába öltöztetve. Tavares-, Sargentini-jelentés, szavazási csalás, Soros NGO-k, folyamatos lejáratás, uniós atombomba, talán a szavazati jog megvonása is. A láthatatlan birodalom lólábként kilógó kényszerítő eszközei. Szinte visszasírható az „emberarcú” Benes.

Nem hagyhatják pattogni ezt a kis, évszázadok óta gyarmati sorsra kényszerített nemzetet, amelyet eddig olyan könnyen lehetett ide-oda adni, csatolni, csonkítani, lepusztítani, terepasztaltárgynak, váltópénznek használni. Miért nem akar végre ez az ismeretlen nyelvű kis nép itt a nagy birodalmak között magától „kicsi lenni”? Pedig már többször megüzenték ezt az elvárást.

Nos, hát ilyen volt az eddigi birodalmi létünk, amely, ha hagyjuk, most egyértelműen az Európai Egyesült Államok, mint új, a pénzügyi, Soros-féle láthatatlan háttérbirodalmat kiszolgáló jogi birodalom irányába törekszik. De nem hagyjuk. Nekünk, magyaroknak, legalábbis jelentős részünknek nem kell új birodalom. Elég volt 500 évig!

Végül is Kásler professzor és csapata kutatásaiból tudjuk, hogy az anyaország mai lakóinak mintegy 30 százaléka abba a csoportba tartozik, amibe a honalapító Árpád-házi őseink. Márpedig ők képesek voltak évszázadokig független, erős magyar államot fenntartani az összes belviszály, hazaárulás és hatalmi törekvések ellenére is.

Miért ne sikerülhetne ismét? Csak bíznunk kell magunkban és abban az elvben, hogy kizárólag a független, szuverén, keresztény nemzetállamok azok, amelyek egymástól való birodalmi függés nélkül, de egymást támogatva és segítve, egyenrangú partnerként képesek Európát megőrizni olyannak, ami nem kevesebbhez, mint világunk megmaradásához szükséges.

A szerző jogász

 

 

 

 

A Sargentini jelentés vitája elé

  1. szeptember 12.-én Magyarországot ismét megpróbálják deresre vonni az Unióban, s a magyar miniszterelnök nem először áll majd ki 11-én a liberális hazugságok ellen, hogy hazánkat megvédje. A Liberális, akarom mondani LIBE bizottság jelentéstevője minden, jórészt magyar hazaárulóktól származó hazugságot, és ősrégi, már régen elrendezett ügyet összehordott szemétbe való jelentésében, reménykedve a magyar kormány megbuktatásában, miközben áldozatosan és álságosan remegni méltóztatik a magyar emberek jogaiért. Nem tudom, ki hogy van vele, de engem kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy Judith Sargentini asszony és cinkostársai értem aggódnak. Isten mentsen meg egy olyan világtól, ahol a hozzá hasonló Soros bérencek lábbal tiporják a magyar lakosság emberi jogait. Mellesleg sajnálom is szegény Judith asszonyt. Mily hosszú ideig és sokat kínlódhatott azon, hogy összehozzon valami hazugságcunamit a magyar kormányfő és kormánya ellen azért, hogy a legsúlyosabb uniós büntit kierőltethesse az EU Parlamentjéből a gaz magyarokkal szemben, akik nem átallottak szembe fordulni a migrációt támogató „willkommenskultúrral”. Pedig sokkal egyszerűbben megoldhatta volna a jelentés megírását. Gondolom, legalább egy évig ollózott rendesen Niedermüller és társai-féle jelentésekből, pedig csak egy 170 éves rövid kiáltványt kellett volna átmásolnia. Gyakorlatilag minden stimmel: a gyűlölet és a bosszú legfőképpen. Mosonmagyaróvár gyönyörű múzeumában olvasható Windischgratz 1848 decemberében kelt kiáltványa. Íme:

„Magyarország népeihez!

Nem elég, hogy Kossuth Lajos és pártütő czinkosai Magyarországot roppant számú papírospénzzel elárasztották; nem elég, hogy urunkat királyunkat ’s az egész uralkodó családot hazug és gyalázatos felhívásaiban rágalmazni és becsteleníteni merészkedik olly nép előtt, melly századokon által mint az uralkodó ház iránti hívségnek tiszta tükre ragyogott,- még annyira is vetemedett mint ő, mint általa és az úgynevezett honvédelmi bizottmány által valamennyi megyékbe küldött  zsarnok-biztosok, hogy a legiszonyatosb és megvetendő eszközök által rettegésben tartott népet felhívásaikban olly gaztettekre buzdítsák, melyek egy kül’ s az országot minden jog nélkül meglepő ellenség irányában tiltvák a törvényes uralkodó vitéz hada ellenében, pedig melly csak azért lépett által az ország határain, hogy a lázító gonoszok által száműzött békét, rendet és törvényes állapotot visszaidézze- istentelenek, és felségsértők. Nem irtóznak ők kárhozatos elbizakodottságukban a császári hadsereget rablással, gyilkossággal gyújtogatással vádolni, holott még is az ő csordáik követnek el illy gaz tetteket, mirül előrehaladásomnál naponta a legszomorúbb meggyőződést szereztem, s mi iránt a szegény, kétségbeesésig vitt lakosok már előttem siránkozva panaszkodtak.

Nem elégedvén meg ezen gazságokkal, Kossuth Lajos és czinkosai ámítják a népet Schwehát, Pozsony és Mosony mellett állítólag kivívott győzelmek hazug híreivel, holott ezen helyeknél vagy éppen nem is csatáztak, vagy pedig a lázadók megverettek vagy elkergettettek, -csakhogy a népet a császári had elleni felkelésre ingereljék, meg sem gondolván illy rémítő tettnek rettentő következményeit. Lukács Sándor győri biztos vad dühében a Győrött hátrahagyott élelmiszereknek megmérgezését határozta el, és ezen iszonyú gaztett kivitelébe csak a pártütők sebes megfutamodása által gátoltatott.

Ezen minden idők történetében hallatlan gazságok és gonoszságok tekintetébül Kossuth Lajost, a honvédelmi bizottmány valamennyi tagjait és az ezek által megyékbe és városokba szétküldött ugynevezett kormánybiztosokat „törvényen kívülinek és földönfutónak nyilatkoztatom”, megparancsolván valamennyi hatóságoknak és községeknek a legszorosabb felelet terhe alatt, hogy őket elfogják, és a legközelebbi katonai osztaléknak által-adják.

Azok, kik ennek daczára, a pártütő kormánytul akármi csekély parancsot elfogadni, vagy annak engedelmeskedni merészelnének, rögtön ítélő bíróság útján tüstént kivégeztetnek.

Azon hellységek, melyekbül több lakosok egyesülve, a császári’ kir. hadseregnek akármi módon kárt tenni törekvednek, vagy annak futárait, szállítmányait, avagy egyes csapatokat megtámadni merészkednének, tűzzel, vassal elpusztíttatnak. A helységek előjárói a csendnek fenntartásáról életükkel kezeskednek.

Kelt Győri tábori főhadiszállásomon, karácson hó 29-én 1848.

Herczeg Windischgratz Alfréd, császári királyi tábornagy”

Ha valamiért áthallást tapasztalnak napjaink történéseivel kapcsolatban, nem az Önök készülékében van a hiba.

Szeretnék segíteni a küszködő biztosnak, hogy tömören és velősen összefoglalhassa mondanivalóját.

„Magyarország népéhez!

Nem elég, hogy Orbán Viktor pártütő és cinkosai Magyarországot roppant számú támogatással árasztották el, nem elég hogy urunkat, parancsolónkat, Soros Györgyöt és a családját képező NGO-kat hazug és gyalázatos felhívásaikban rágalmazni és becsteleníteni merészkedtek oly hatalom előtt, mely évtizedeken át mint a kapitalista nyugat iránti vágy tiszta tükre ragyogott, még arra is vetemedtek, hogy a legiszonyatosabb és megvetendő eszközök által rettegésben tartott népüket plakátjaikon és nemzeti konzultációkban oly gaztettekre buzdítsák, melyek egy a kül-, és Magyarországot minden jog nélkül meglepő migránsok irányába hatnak,  s amelyek a törvényes EU vitéz liberális politikai hadával szemben – mely csak azért avatkozik közbe, hogy a lázító gonoszok által száműzött békét, rendet és törvényes állapotot ismét megteremtse- istentelenek, és demokrácia-ellenesek. Nem irtóznak ők kárhozatos elbizakodásukban a bevándorlókat, az NGO-kat, és az embercsempészeket szervezkedéssel vádolni, holott az ő csordáik, pl. a Parlamentjük, vagy a Békemenet követnek el ilyen gaztetteket, amikről naponta szereztem a liberális barátaimtól szomorú meggyőződést, s amikről egyes magyar segítőim kétségbeesésükben előttem siránkozva panaszkodtak.

Nem elégedvén meg ezen gazságokkal, Orbán Viktor és cinkosai ámítják a népet a V4-ek és más nyugat-európai országok vezetőinél állítólag kivívott győzelmük hazug híreivel, – holott ezen helyeken éppen nem is csatáztak, sőt, tulajdonképpen megverettek, – csakhogy a magyar népet a brüsszeli adminisztráció és Soros ellen ingereljék, meg sem gondolva őrült tetteik rémítő következményeit.

Ezen minden idők történetében hallatlan gazságokra és gonoszságokra tekintettel Orbán Viktort és kormánya tagjait az európai uniós törvényeken kívülieknek minősítem, egyben javaslom az „uniós atombomba” bevetését ellenük, és az ország szavazati jogának megvonását. Akik mindennek dacára továbbra is támogatják bármi módon a pártütő kormányt, azoktól minden támogatást megvonunk, az ilyen nagyköveteket visszahívatjuk, s még jó, ha brüsszeli székhelyű rögtönítélő bírósággal fel nem koncoltatjuk.

Kelt Brüsszeli főhadiszállásomon, szeptember hó 11-12. 2018. Judith Sargentini LIBE jelentéstevő”

Az még azért hozzá tartozik a történelmi hitelességhez, hogy Herceg Windischgratz Alfréd katonai tehetetlensége miatt csúnyán megbukott, Kossuth és társai pedig a magyar történelem legnagyobb hősivé váltak.

Azt mondják, a történelem ismétli önmagát.

Bencze Izabella

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős

A magyarok által már sokszor megvédett nyugat-európaiak megértik-e végre, hogy ki a magyar?

Úgy tűnik, időről időre felszínre tör a kérdés: ki a magyar? Valószínű most is itt az ideje az elmélkedésnek, mert valahogy úgy alakul a világ, hogy beszélni kell erről.

De szögezzük le: a kérdés nem az, hogy ki a magyar állampolgár. Az állampolgárság jogi kategória, törvényben meghatározott feltételek szükségesek hozzá.

Azt fejezi ki, hogy a magyar állam és polgára között jogi kapcsolat van. Az állam védelmet nyújt polgárának, és a magyar előnyt élvez hazájában. Öröm, hogy a külhoni magyar állampolgárok száma a közelmúltban egymillióval nőtt.

De a valódi kérdés az, hogy ki a magyar? Ki az, aki nem csupán elvár a hazájától, hanem aki adni is akar nemzetének. Gondolatban, lélekben, szóban, cselekedetben.

Hány író, költő, politikus próbálta már a kérdést megválaszolni. Széchenyi István, Babits Mihály, Petőfi Sándor, Klebelsberg Kunó, Wass Albert, Teleki Pál és még sokan mások. A legbővebb elemzést talán Illyés Gyula adta a Ki a magyar? című írásában: „Az a magyar, aki bátran szembenéz a nép bajaival, a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a szabadságot meg akarja valósítani. Magyar az: aki nem bírja a homályt, sem a börtönben, sem a gondolataiban.”

Úgy tartjuk, magyar az, akinek felmenője is az, és beszél magyarul. De biztosan így van? Mindenesetre én magyarnak tartom Liszt Ferencet, aki lelkében, minden sejtjében, no és zenéjében színmagyar volt.

Bem apó cseh származású lengyel család gyermeke, mégis a magyarok szabadságharcának egyik legnagyobb magyar hőse lett. Petőfi, aki segédtisztje volt Bemnek, így írt Kossuthnak: „Gyalázat nélkül csak Bem oldala mellett lehet az ember”. Márpedig Petőfi véleményét indokolt figyelembe venni, mert biztos vagyok benne, hogy a szláv gyökerű Petrovics–Hrúz szülőpárostól született Petőfi magyarságát senki nem vonja kétségbe. Hogy miért kötöm össze Petőfi Bemről alkotott véleményét a ki a magyar kérdéssel? Azért, mert számomra a legütősebb meghatározást Tamási Áron adja: „Aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan.”

Ennyi. Nem több, és nem kevesebb. A hitvány jelentése: rossz minőségű, silány. Vagyis a rossz minőségű, silány ember alkalmatlan magyarnak. Ismernek ilyent? Én igen.

Olyanokat is, akik kívülről magyarnak látszanak. Bocskaiban pózolnak, mert az „olyan magyar”, miközben csak jelmeznek tartják a gyönyörű ruhát. Vagy buzgón járnak templomba, hogy lássák keresztény elkötelezettségüket, majd otrombán támadják a másikat.

Szívükre tett kézzel éneklik a Himnuszt, majd sokmilliós villájukból jajveszékelnek a szegénységben élő nemzettársaikért. Sokan a humánum szentségével élnek vissza, hogy számukra milliárdokat hozó művi emberi jogokat erőltessenek a világra haszonleső idegenek százezrei számára, miközben gyalázzák a velük egyet nem értő magyar társaikat.

Többen külföldön jelentgetik fel hazájukat, mert ott látnak lehetőséget arra, hogy hazug módon befeketítsék nemzettársaikat. Ők mind magyarul beszélnek, de lelküket már rég eladták. Beálltak multinacionális Soros-bérencnek, zsoldosnak.

Ők bizony nem alkalmasak magyarnak. De nem alkalmasak magyarnak azok a „művészek” sem, akik Székelyföldön, Torockón, a Duna-napon nem merték elkezdeni a magyar Himnuszt énekelni, mert az „árthat” későbbi meghívásaiknak. Sajnos ez is megtörtént!

Mondjuk ki, nem alkalmas magyarnak az, aki akár szóban, akár tettben, hallgatással, ráutaló magatartással vagy csak gondolatban, de elárulja hazáját, nemzetét. Petőfi óta tudjuk, nem alkalmas magyarnak az, „Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete”.

Ők nem érdemlik meg, hogy Szent István, a Hunyadiak – János, László és Mátyás –, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi vagy az ’56-os hősök által imádott és védett ország lelki alkotói legyenek.

Lehetnek ugyan magyar állampolgárok, beszélhetnek akár még ékesen is magyarul, de a magyar lélekhez semmi közük. Mert rossz minőségű, silány emberek, legyenek bár ismert művészek, tudósok, politikusok.

A „hitványok” olyan célokat szolgálnak ki, amelyek ellentétesek a magyar nemzet, a magyar haza, a magyar identitás fennmaradásával.
Az „anyázni” és „pelenkázni” méltóztató Orbán-fóbiásoknak üzenem: nem a magyar kormánnyal kell azonosulnia annak, aki magyar akar lenni, hanem azzal a politikával, amely ezeréves kultúránk, hitvilágunk, nemzetünk fennmaradásáért, megmentéséért, a „gyönyörű nőhöz”, a vén Európához való tartozásért harcol.

Aki ezt a harcot nem tudja felvállalni, aki nem akarja támogatni, aki ebben nem akar részt venni, aki bármi módon ez ellen a politika ellen fordul, vagy aki teljesen közömbös a jövőnket illetően, az mitől lenne magyar?

Akinek mindegy, hogy lesz-e még magyar szó száz év múlva, hogy eltakart arccal kell-e majd az unokájának az utcára lépni, vagy hogy a piros-fehér-zöldet felváltja a szivárványszín, az ugyan mitől lenne magyar?

A magyar egyenes jellemű, tisztességes, nyílt tekintetű, kemény fellépésű, de alázatos. Isten-, haza-, család- és munkaszerető. Nincs benne irigység és nem kárörvendő. Szókimondó, PC-mentes.

Szabadságvágya végtelen, de csak azt a szabadságot szereti, amely nem sérti mások szabadságát. Vendégszerető, de nem tűri, ha kihasználják. Törvénytisztelő és hiteles.

Nem ripacs és nem kétszínű. Nem hazudik, nem csal, nem lop. Nem hajlik, és nem nyúlik a gerince tetszés és kívánság szerint. Köze nincs a faj-, nem- és életgyalázó vagy -kiirtó izmusokhoz. A magyar magyarnak akar maradni, és tisztességes, emberi jövőt akar adni utódainak. Nem hitványat, érték nélkülit, multinacionálisat, globálisat, agymosottat, hanem magyar jövőt.

Nézem a közmédia Öt kontinens egy nemzet című műsorának augusztus 25-i számát. Mindenütt a világon megemlékeztek külhoni magyarjaink országunk születésnapjáról, így a clevelandi magyar közösség is.

Úgy a 4. perc körül látható egy fiatal nő, akinek az arcát ugyan eltakarja a haja, de vakítóan fehér blúzában, kesztyűben rendíthetetlenül szeleteli a szent magyar kenyeret, mert sorban állnak érte nemzettársai.

Ő nem táncol, nem vigad, nem énekel, hanem szolgál. Alázattal, fáradhatatlanul, s minden bizonnyal szép haja alatt mosoly, szívében szeretet van, mert a Jóisten lehetőséget adott neki, hogy szeletelje a magyar kenyeret. Nekem ő a magyar.

Mostanában bizony szükségünk van olyan magyarokra, akiket példaként állíthatunk magunk elé: íme, ilyen a magyar. Augusztus végén, szeptember elején ki más lenne a példánk, mint egy igazán nagy magyar, Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Pontosabban Nikola Subic Zrinski. Hogy magyarnak született-e? Nem. Horvátnak. És mégis az egyik legnagyobb magyar hőssé vált. Miért?

Mert alkalmas volt magyarnak. Jellemes, egyenes gerincű, hűséges ember, aki mindhalálig kitartott elvei mellett. Törökellenes volt, mert azok hazáját, így családját, királyát veszélyeztették.

Keresztény volt, és megőrizte katolikus hitét. Rettenthetetlenül bátor volt, s nagy hadvezér. Ötvenezer törökkel vette fel a harcot a maga finanszírozta kétezer-ötszáz várvédő élén.

Megadhatta volna magát, hisz a török tisztelte és tartott tőle. Menthette volna az életét, de nem tette. Nem lett áruló. Példát akart mutatni, mert tisztessége, egyenes gerince, magyarsága tartást adott neki. 1566. szeptember 7-én lőtték le az oszmánok.

A várvédők is magyar szívűek voltak, így hősiességük okán a szultán hadjárata kudarcra ítéltetett. I. Szulejmán szeptember 6-i halála pedig harminc évre ellehetetlenítette a Magyar Királyság elleni további török támadást, és Közép-Európa megmenekült az oszmán hódítástól.

Richelieu bíboros a XVII. században így írt Zrínyiről: „Csodára volt szükség, hogy a Habsburg Birodalom fennmaradjon. Ez a csoda Szigetváron történt meg. Itt dőlt el a kérdés, hogy a kereszt uralkodik-e Európában vagy a félhold.”

Igen, Zrínyi magyar volt, magyarként cselekedett. Mert ilyen a magyar. Kérdés, hogy a hitványok és a magyarok által már sokszor megvédett nyugat-európaiak megértik-e végre, hogy ki a magyar.

Szerző: Bencze Izabella jogász

Forrás:Magyar Idők: https://magyaridok.hu/velemeny/zrinyi-miklos-a-szigetvari-hos-3426209/