Válasz az Európai Parlamenttől

valasz

Petíciónk itt olvasható:

Cecilia Vikström
A Petíciós Bizottság elnöke
European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Tárgy: Petíció a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság távozásáért

Tisztelt Elnök Asszony!

Alulírott Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mint Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet az alábbi petíciós kérelemmel fordulunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.

Jean-Claude Juncker 2014 novembere óta vezeti az Európai Unió meghatározó kormányzati szervét, az Európai Bizottságot. Az azóta eltelt több mint másfél év ékesen bizonyítja Juncker elnök alkalmatlanságát: ez a szomorú időszak egybeesik az Európai Unió soha nem látott mértékű válságával, eddigi politikai-gazdasági nehézségeit csak súlyosbító – és rosszul kezelt – migránshelyzettel, valamint az Egyesült Királyság közösségből való távozásával.

A kudarcnak számos oka van. Így Juncker elnök nem meggyőző korábbi politikai pályafutása (hazája akkori miniszterelnökeként, illetve pénzügyminisztereként számos botrány, vitatható döntés kötődik hivatali időszakához), súlytalan személyisége (ez sajnos visszaköszönt a Brexit-ellenes kampányban is), vitatható viselkedése, diplomáciai érzékének és önkritikájának teljes hiánya. És ami a legsúlyosabb: az új kihívásokra nincsenek válaszai, mert nincs fogalma és világos víziója a jövő Európájáról. Juncker elnök eredményeivel állítólag már Angela Merkel német kancellár sem elégedett.

Juncker elnök testesíti meg az Európai Bizottságot, és azon keresztül az Európai Uniót is. Demokráciákban, ha egy vezető nem tud felmutatni eredményeket, távoznia kell pozíciójából; márpedig az elmúlt két évben az Európai Unió egysége megbomlott, és ő tétlenül és eszköztelenül nézi a fejleményeket. A kétsebességes Európa gondolata is az ő elnöksége idején erősödött fel, amihez csak hozzájárult a kelet-közép-európai tagországokkal szembeni empátiájának teljes hiánya. Elnöksége idején vallott kudarcot a schengeni és a dublini rendszer, és bukkant fel mini-Schengen eszméje. Juncker elnök időszakában feneklett meg az Európai Unió reformja, szakadt el végletesen a hihetetlen méretűre duzzadt brüsszeli bürokrácia az uniós polgárok valós, mindennapi gondjaitól. A Juncker elnök által vezetett Európai Bizottság legtöbbször megkésve és rosszul reagált az Európai Unió égető kérdéseire, mindenekelőtt a migránsválság okozta veszélyhelyzetre. Juncker elnök odáig jutott, hogy fontosabb számára az analfabéta szír migránsok tömeges betelepítése, mint a több millió álláskereső európai fiatal helyzetének rendezése.

Az Európai Bizottság elnöke bekötött szemmel, az európai polgárok érdekeinek semmibevételével, a kelet-európaiak gondjai iránti mérhetetlen közönyével ma már az Európai Unió, sőt Európa jövőjét veszélyezteti!

Az Európai Unió döntéshozó-végrehajtó szervének vezetésére olyan rátermett, határozott politikusra van szükség, akinek lényeglátó elképzelései vannak, és aki viselkedésével sem láttatja súlytalannak az általa megtestesített hivatalt és közösséget.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikk (8) bekezdésének értelmében a Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek (és csak neki!) tartozik felelősséggel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkében foglaltaknak megfelelően pedig az Európai Parlament a Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt fogadhat el. Bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a Bizottság tagjainak testületileg le kell mondaniuk, és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének is le kell mondania a bizottsági tagságról. Vagyis ex post már kollektív felelősséget ír elő az uniós jog, miközben az elnök megválasztása tekintetében a 17. cikk (7) bekezdés szerint a Bizottság elnökét az Európai Tanács javasolja az Európai Parlamentnek (és csak a már megválasztott elnökkel egyetértésben alakul ki bizottságának személyi összetétele).

Mindezekre tekintettel kérjük az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki Jean-Claude Juncker és az általa vezetett bizottságok felelősségét, azon amputáció miatt, amelyet a Brexit révén az Európai Unió közösséget érte és bizalmatlansági indítvány elfogadásával mozdítsa el hivatalából a Juncker-bizottságot, és tegyen pontot az Európa számára csúfos kudarcokat hozó Juncker-korszak végére.

Hisszük, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, mint az Európai Unió közvetlen demokráciát kifejezni hivatott, legfőbb jogalkotó intézményének felelős testülete kedvezően bírálja el petíciónkat.

Petíciónk tömeges támogatására, a polgárokhoz fordulva, megkezdtük az aláírásgyűjtést.

Budapest, 2016. július 7.

Tisztelettel:

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében
Dr. Csizmadia László
kuratóriumi elnök

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!