A CÖF az Olimpiai Park előtt elhelyezett plakátjaival arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikusoknak, nyilatkozataik kapcsán, a felelősség vállalás nem kerülhető el. Nem tudjuk elfogadni e témában a JOBBIK magyarázkodását.

Mirkóczki Ádám szóvivő bibliai, pilátusi magasságba emelte magyarázatával Vona Gábort. Azaz a pártelnök „megmosá kezeit a sokaság előtt”.

Orbán Viktor iszlámról tett kijelentései nem állíthatók párhuzamba Vona Gábor szavaival.
Idézzük Vona Gábor 2013. november 8-i kijelentését a kért teljes szövegkörnyezetben: „Az iszlám az emberiség utolsó reménysége a globalizáció és a liberalizmus sötétségében”. A CÖF csak annyit kérdez, hogy vajon a JOBBIK feladta-e azt a keresztényi reménységet, amit Európa társadalma évezredeken túlnyúlóan hittel vall?

Vona Gábor másik kijelentése: „Az emberiség tradicionális – a transzcendenst a hétköznapival együtt megélő – kultúrájának az utolsó védőbástyája az iszlám világ maradt.” Ezzel szemben a CÖF-CÖKA úgy gondolja, hogy Európa tradicionális kultúrájának az utolsó védőbástyája a keresztény kultúra marad.
Orbán Viktor mondatai értelmezésünk szerint a szabad vallásgyakorlásról szólnak és valóban tisztelettel beszélt egy kétmilliárd hívőt számláló világvallásról, de egy pillanatig sem adta fel azt a meggyőződését, hogy az európai kontinens védőbástyája a kereszténység, és polgárainak útját is a keresztény kultúra kell, hogy meghatározza.

Nem gondoljuk, hogy a JOBBIK konstruktivitása a nemzeti érdekek mellett harsány tapsot érdemel. Úgy véljük, hogy az ellenzéki pártoknak, ha nemzeti összefogásról van szó, kötelessége a konstruktivitás. Véleményünk szerint a CÖF-nek nem Orbán Viktor helyesen és pontosan megfogalmazott szavait kell kiplakátolni, hanem a JOBBIK-nak kell szavazóit arról biztosítani, hogy az európai keresztény kultúra útján kíván-e haladni, vagy esetlegesen komolyan veszik Vona Gábor, reméljük csak véletlenül elhibázott kijelentéseit.

A CÖF úgy gondolja, hogy a „lónak négy lába van, mégis megbotlik”, azaz a pilátusi megoldás helyett az esetlegesen tévesen elmondott mondatok helyesbítése lehet a hiteles megoldás.

CÖF-CÖKA Vezetősége