Új önkényuralom fenyeget

 

A józan észre és a nemzeti függetlenség megőrzésnek eszméjére apellált Orbán Viktor a minap, a Kossuth rádió 180 perc című műsorában, illetve a nemzeti konzultációs ívekhez mellékelt levelében. Úgy tűnik, századunk döntő kérdése, hogy a pénzvilág dominanciája, Soros György és a mögötte álló háttérhatalom (hiszen a milliárdos üzletember csak a jéghegy csúcsa, aki névvel vállalja a józan észtől idegen, a nemzetek szabadságvágyát lábbal tipró politikai ambícióit) le tudja-e gyűrni azokat a történelmi hagyományokat, amelyek éppen a józan észben és a nemzeti függetlenség eszméjében gyökereznek. Hiszen a józan ész is azt diktálja, hogy a múlt század totalitarizmusai után, amelyek valamiféle doktriner vagy Istentől és a józan észtől elrugaszkodott eszme jegyében (amelyeket gátlástalan tömeggyilkossá „avanzsált”politikai kalandoroknak sikerült rövidebb-hosszabb időre diktatúra formájában működtetni), sárba taposták a nemzetek szabadság és függetlenség utáni vágyát, végre minden nemzet megpróbálhassa megélni és megvalósítani ezt, anélkül, hogy egymásnak esnének. Ezeknek a doktriner, népirtásba torkolló eszméknek egyikéről még elég sokunknak személyes emléke van. Arra a vicces (kockázatos volt élni vele!)  „meghatározásra” is emlékezhetünk, amely ezt a torz, bűnös rendszert így jellemezte: „a szocializmus/kommunizmus  az eszme diadala a józan ész fölött”.

Engedhetik a nemzetek, hogy a proletár internacionalizmus folytatásaképpen megjelent neoliberális nemzetköziség, nemzetek felettiség torzítsa vagy rabolja el a jövőnket? Ha jól megnézzük, legalább is Magyarországon a nemzeti függetlenség, a nemzetek öntudatra ébredése  nagy századának, a XIX. századnak irodalmunk által is gyönyörűen képviselt eszmevilága köszön vissza, amikor, mint ahogy a miniszterelnök fölszólít rá, kiállunk nemzeti függetlenségünk mellett. Elég talán, ha már úgyis születésének kétszázadik évfordulóját ünnepeljük, Arany János gyönyörű, 185O-ben írt, az emberiség nagy családjának s ebben az egyén szerepének szentelt filozófiai költeményét idéznünk (Gondolatok a béke-kongresszus felől). ”Mikép egy Isten-atyja van/ Az égben e családnak, / Kit (a művelteken kívül) / Minden népek imádnak:/ Úgy lenne földön józan ész/ A egy közös hatalom,/  Törvény, igazság…akitől / Jő büntetés, jutalom.” Írta pedig ezt a költő éppen akkor, amikor szertefoszlott a függetlenség nagy álma, a szabadságharc bukása után az önkényuralom esztendei következtek.

Az a világ, amelyet Soros György és érdekérvényesítő képességüket tőkeerejüknek köszönhető neoliberális eszmetársai tervbe vettek, amelynek megvalósítást morálisan felháborító eszközök alkalmazása révén is szorgalmazzák, itthon és a nagyvilágban, mintha nem egészen ilyen volna. Ha a különbséget zongorázni tudnám… Éppen, hogy egy új önkényuralom fenyegetése bontakozik ki ezekből a forgatókönyvekből. Nekik persze ódivatú és poros az, ami másoknak, a létüket nemzetállamban elképzelőknek az életet jelenti. Vagy… talán csak nem hoz elég profitot, hatalmat az emberiség elenyésző kisebbségének, nem erkölcsi, hanem politikai elitjének!

K. I. B.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!