Több milliárd forintra pályázhatnak még három hétig a Civil szervezetek

http://www.ma.hu/belfold/243168/Tobb_milliard_forintra_palyazhatnak_meg_harom_hetig_a_Civil_szervezetek

Ma.hu

A civilek többet érdemelnek, vallja friss riportunkban Dr. Csizmadia László, a Nemzeti Civil Alap Elnöke számos könyv, folyóirat, kiadvány társszerzője.

Az alap a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogatja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított több milliárdos forrásból, 2015. évre vonatkozó pályázati kiírás nemrég jelent meg. Az elnök véleménye szerint ezzel ismét megnyílt a lehetőség, a civil önszerveződések működésének és szakmai tevékenységének, a nemzeti összetartozásunk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük támogatásának finanszírozására. A pályázatok a www.nea.hu oldalról tölthetők le.

Ma.hu: Mit jelent Ön számára az a mondat, amit egyszer egy civil konferencián mondott: A civilek többet érdemelnek?

Dr. Csizmadia László: A jogállamiság és a demokrácia a képviseleti rendszerre épül. Így a civil társadalom részvétele a hatalom gyakorlásában közvetlen nem valósulhat meg. Az állampolgárokat a számukra fontosnak tartott ügyek kapcsán csak közvetett képviselet illeti meg. A háromlépcsős képviseleti rendszer (uniós, parlamenti, önkormányzati) sokszor nem teszi lehetővé, hogy a civilek sorsuk kérdéseiben a leghatékonyabban tudjanak részt venni. Az utóbbi időben látható, hogy az állampolgári aktivitás fokozódik, és az emberek közössége keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel eredményesebben vehetnek részt sorsuk irányításában. A jó kormányzás feltétele, hogy minél több kérdésben megvalósuljon a népi konzultáció lehetősége. Alkotmányunk is rögzíti, hogy az egyéni szabadságjogok csakis a közösségekben valósulhatnak meg. Ezért fontos, hogy a civil társadalom éberen figyelje a nap mint nap változó politikai és gazdasági történéseket, nyilvánítson véleményt, bíráljon és támogasson, de ugyanakkor együtt cselekedjen a mindenkori legitim kormánnyal a közjó érdekében. A kormányzatnak alapvető érdeke, a közösségek, egyesületek, alapítványok erkölcsi és anyagi támogatása. Véleményem szerint a demokrácia lényege az egyre szélesebb társadalmi kohézió megvalósítása. A döntésbe bevont civil társadalom egyben felelősséget vállal a megszülető törvények végrehajtásában, és ez hozzájárul az eredményességhez.

Ma.hu: A NEA elnökeként miként látja a hazai civil szektor helyzetét?

Dr. Csizmadia László: Országunk 2010-ben a gazdasági csőd szélén állt. Ennek következtében érthető módon a civil közösségek támogatása is csökkent. Pozitív döntésként értékelem, hogy 2011-ben megszületett az úgynevezett Civil Törvény. Ez lehetővé tette, hogy a civil szervezetek egy helyen megtalálják a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. A Nemzeti Együttműködési Alapra vonatkozó előírások átláthatóbbá tették a közpénzek elosztását, kizárták az elbírálásnál az összeférhetetlenséget. A pályázatok elbírálását végző kollégiumok a kezdeti betanulási időszak után ma már nagy gyakorlattal és szakmai értelemmel bírálnak. A civil szektor helyzetét a 2015 évi pályázatok kiírásánál nagymértékben javította az a kormányzati intézkedés, amely 2 milliárd forinttal megnövelte a szétosztható támogatások alapját. Fontos, hogy tudjuk, miszerint a civilek minden támogatott forinthoz önkéntes munkát csatolnak, amelynek értéke minimum megkétszerezi a közpénzek felhasználásának hatékonyságát. Véleményem szerint az alapítványok és egyesületek helyzete folyamatosan javul, az államszervezet egyre több feladatot oszt meg a magukat aktiváló civil szervezetekkel. Figyelembe véve a nemzetgazdaság pozitív alakulását, elvárható, hogy az eredmények függvényében a társadalmilag segítőkész és aktív civil szervezetek támogatása tovább növekedjen.

Ma.hu: Az Alap szakmai kollégiumokban dönt a pályázatok elbírálásáról. Melyik szervezetnek hová érdemes pályázni?

Dr. Csizmadia László: A pályázatok elbírálása szakmai kollégiumokban történik, ezért nagyon fontos, hogy a pályázó szervezet megtalálja azt a kollégiumot, amelyhez tartozik és valószínűleg a legeredményesebben pályázhat. A pályázatok kiírása kapcsán minden kollégium részletezi azokat a feladatköröket, amelyekre pályázni lehet. Elkerülhetetlen azonban a pályázati elbírálás rendszerének pontos ismerete, amely egyrészt ismerteti a formai előírásokat, másrészt tartalmazza a tanácsi irányelvek mellett a figyelembe veendő indikátorokat és a szakkollégiumok fontosnak tartott elvárásait is.

Ma.hu: Mennyi a teljes keret? Egy szervezet hány pályázatot adhat le? Honnan tölthető le a kiírás?

Dr. Csizmadia László: A 2015-ös pályázati keret 5,4 milliárd forint. Minden pályázó összesen 2 db pályázatot adhat le, amelyek közül az egyik pályázat a működési költségekre vonatkozik, míg a másik a szervezet által megvalósítandó programról szól. Tudni kell, hogy a szakmai program pályázat csak ahhoz a kollégiumhoz nyújtható be, amelyhez a pályázó a működési pályázatát már benyújtotta. Természetesen programpályázat önállóan is benyújtható a választott kollégiumhoz. Az idei évben egyszerre lettek meghirdetve a működési és szakmai program pályázatok. Ennek figyelembe vételével a kollégiumok számára adva van az egyes pályázók jobb átláthatósága, valamint az igényelt összegek párhuzamos összehasonlítása. Lényeges megemlíteni itt azt a kormányzati döntést, hogy megváltozott a NEAer, melynek következtében továbbra is pályázhatnak azok, akik az elmúlt 3 évben sikeres pályázatot abszolválhattak. Ennek legfőbb indoka az, hogy az alap 2 milliárd forinttal emelkedett, nem lett volna célszerű az olyan kisebb szervezetek kizárása, amelyek támogatás nélkül valószínűleg megszűnnének.

Ma.hu: Különböző számokat lehet hallani. Mennyi volt az előző években a nyertes pályázatok száma?

Dr. Csizmadia László: Az elmúlt években a beérkező pályázatok száma 11-12000 darab volt, a nyertes pályázatok száma pedig 4000 körül mozgott. A pályázati alap 2 milliárd forintos emelésétől azt várjuk, hogy több pályázat érkezik és a nyertes pályázatok száma jelentősen növekedni fog. Nem árt megemlíteni, hogy az alapítványok és egyesületek kiemelt feladata a jövőt tekintve, hogy törekedjenek az önfenntartásra. Érdemes figyelembe venniük, hogy az ország gazdasági paraméterei javulnak és lehetőség nyílhat a törvényben előírt szintig önálló vállalkozások beindítására. Érdemes keresni a helyi önkormányzatokat, az együttműködési kapcsolatokat, különös tekintettel a költségvetés által finanszírozott közmunkásokra, és azok foglalkoztatására.

Ma.hu: Ha egy napig civil miniszter lenne, milyen javaslatokat nyújtana be az országgyűlésnek a szektor megerősítése érdekében?

Dr. Csizmadia László:
Meggyőződésem, hogy a civil szektor helye a közvetlen hatalomgyakorláson kívül esik. A mindenkori kormányzat támogatása vagy bírálata akkor lehet hatékony, ha az a kormányzástól függetlenül, kívülről történik. Nem civil miniszterre van szükség, hanem olyan társadalmi kohézióra, amely az ország elé kitűzött célokat a társadalom összességének erejével oldja meg, ahol is a kormányzás és a civil közösség azonos célért, a közjóért, szimbiózisban működik. A hasznos civil javaslatok bármikor benyújthatók az országgyűlésnek, ennek formája és útja reális és jövőt szolgáló kezdeményezések összeállítása után az illetékes országgyűlési képviselő segítségével bármikor megoldható.

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!