Tájékoztatás

A Kormány 2020. március 23-án újabb gazdaságvédelmi intézkedése

 1.  Mentesség a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás alól

Nem kell teljesíteni a szociális hozzájárulási adókötelezettséget és a szakképzési hozzájárulást
–    a kifizetőnek a munkavállaló tekintetében,
–    az egyéni vállalkozónak e jogállása tekintetében, és
–    a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel,
feltéve, hogy az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi:
a)    taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
b)    szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
c)    vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
d)    alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
e)    sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
f)    szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
g)    film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
h)    konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
i)    napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
j)    folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
k)    műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak 2020. március 24. napját megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott.

A mentesülést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó fizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

 1.  Csökkenő munkavállalói járulékok

A járulékalapot képező jövedelem után a járulékok közül kizárólag a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megállapítania
–    a kifizetőnek a munkavállaló esetében, valamint
–    az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó esetében,
feltéve, hogy az adózó az 1. pontban felsorolt tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi.

A megállapítandó és megfizetendő 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék havi maximuma 7710 forint.

Az intézkedés ezáltal mentesíti a munkavállalók munkabérét a 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék alól.

A járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

 1.  Kedvezmény a kivás adózóknak

A kisvállalati adó (kiva) alanya a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati
adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét, feltéve, hogy az 1. pontban felsorolt tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi.

 1.  Mentesülés a kata megfizetése alól

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) hatálya alá tartozó adózó a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesül a kisadózó után a tételes adó megfizetése alól, feltéve, hogy ún. mentesített tevékenységet folytat.

Mentesített tevékenységek:
1.    taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
2.    fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
3.    festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
4.    egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
5.    villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
6.    fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
7.    előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
8.    víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
9.    szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
10.    épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
11.    sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
12.    tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
13.    általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
14.    padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
15.    fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
16.    előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
17.    egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
18.    fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
19.    konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
20.    üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
21.    testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
22.    egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
23.    egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
24.    szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
25.    idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
26.    szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A kisadózó vállalkozás abban az esetben mentesül a kata megfizetése alól, ha a mentesített tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a kata hatálya alá tartozott.

 1.  Fizetési haladék a katás vállalkozásoknak

A katás vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben fizetheti meg. Erre az időszakra az adóhatóság az adótartozásra nem számít fel késedelmi pótlékot.

 1.  Csökken a rehabilitációs hozzájárulás mértéke

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett munkaadók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértéke csökken. Ezáltal a hozzájárulás személyenkénti éves mértéke 1.449.000 forintról 966.000 forintra csökken.

 1.  Turizmusfejlesztési hozzájárulás törlése

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást sem megállapítani, sem megfizetni.

 1.  Meghosszabbodik a GYED-re, a GYES-re és a GYET-re való jogosultság
 2. március 24. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság, és az ellátás a veszélyhelyzet időtartamára továbbra is folyósításra kerül.

A döntés vonatkozik:
–    a gyermekgondozási díjra,
–    a diplomás gyermekgondozási díjra,
–    a nevelőszülői gyermekgondozási díjra,
–    a nagyszülői gyermekgondozási díjra,
–    a méltányosságból megállapított gyermekgondozási díjra.
–    a gyermekgondozást segítő ellátásra,
–    a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátásra,
–    az örökbefogadói gyermekgondozást segítő ellátásra,
–    a méltányosságból megállapított gyermekgondozást segítő ellátásra,
–    a gyermeknevelési támogatásra.

Kizárólag a nagyszülői GYED és a nagyszülői GYES szűnik meg abban az esetben, ha a gyermek szülei visszavonják azt a hozzájáruló nyilatkozatot, amellyel lemondtak az ellátásról és egyetértettek az ellátás nagyszülő által történő igénylésével.

A nagyszülői GYED és a nagyszülői GYES esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem vizsgálja a hatóság, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.

 1.  Emelkedik a PIN kód használatára vonatkozó értékhatár az érintéses kártyás fizetési vásárlások esetében

Döntés született arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók nem alkalmazzák az erős ügyfélhitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a 15 ezer forintot. Ezzel lényegében 5 ezer forintról 15 ezer forintra emelkedik az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN kód kötelező használatára vonatkozó értékhatár.

A döntésről szóló rendelet 2020. március 25. napján lép hatályba, de a pénzforgalmi szolgáltatók haladékot kaptak, mert az intézkedést legkésőbb 2020. április 15. napjától kell alkalmazni.

 1.  Végrehajtási moratórium

Az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások szünetelnek 2020. március 24. napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

A végrehajtási moratórium nem érvényes azokra az ügyekre, amelyek meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra irányulnak, illetve a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárásokra.

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!