Székely autonómia

Tisztelt Csizmadia László Úr!

Kolozsvárról elszármazott és Tiszafüreden letelepedett nyugalmazott egyetemi tanár vagyok. Amúgy egykori RMDSz parlamenti képviselő (a Nemzetépítő Platform elnöke, a Polgári Szárny egyik tagja), a legutóbbi választásokon az Erdélyi Néppárt egyik kolozsvári jelöltje. Amúgy egyik aláírója voltam annak az első székely autonómia törvénytervezetnek amelyet benyújtott a Polgári Platform a román parlamentben. A magam mostani lehetőségei között is próbálom követni és megítélni a politikai helyzetet, s ebben azonos platformon vagyunk. Éppen ezért, a jelenlegi súlyos helyzetben (de talán még ennek motivációját is felerősítve) hasznosnak tartanám, ha a CÖF is kiállna a székelyek okt.24-i akciója mellett (amikor tüzeket gyújtanának és más fényjelekkel jeleznék hol van Székelyfüld határa). A nagyszabású akció jó alkalom lenne arra, hogy bizonyítsuk az egész magyarság szolidaritását a székely autonómia ügyével. Nevezetesen aznap este, ahol ez lehetséges, szerte Magyarországon, de az ország határain túl (még a tengeren is túl!) gyúljanak meg a magyar szolidaritás tüzei. Érezzék a székelyek, hogy nincsenek egyedül!

A magyar szolidaritás jegyében az összmagyarságnak ki kellene állnia Székelyföld autonómiája mellett október 24-én. Ennek számtalan módja lehetne. Én kettőre térnék ki.
Az egyik, hogy ahol csak lehet, miként augusztus 2o-án este, lobbanjon fel a magyar szolidaritás tüze, bizonyítva, hogy a magyarság egységesen kiáll a székelyek autonómia követelése mellett. Ebben a cserkészek lehetnének a kezdeményezők, de nyilván más magyar szervezetek is megtehetnék ezt. (Kolozsváron az Erdélyi Kárpát Egyesület már sok-sok éve Szent István napján este meggyújtja a magyar szolidaritás tüzét, amely most már a „Kolozsvári napok” rendezvénysorozatában is szerepel, s ahol megemlékezünk a magyar államalapítás jelentőségéről.) Ugyanígy az októberi 24-i tűzgyújtáskor lehetne egyrészt ismertetni röviden a székely autonómia, illetve a Székelyföld régió létrehozásának jelentőségét, másrészt hangsúlyosan kiállni a székelyek jogos követelése mellett a román politikummal szemben.
Ha sikerülne mozgósítani a magyar szervezeteket, az 1977-es nagy New-York-i tüntetéshez hasonlóan (!), szerte a világban tüntetéseket kellene/lehetne szervezni a román diplomáciai kirendeltségek előtt, tiltakozva a román elutasító álláspont ellen a Székelyföld autonómiáját illetően. (Székelyföld sokévszázados autonómiájának a tagadása újabb tanúbizonysága annak, hogy a hivatalos román közegek továbbra is meghamisítják a történelem nyilvánvaló tényeit, tagadva ezáltal a székelyek múltját, sajátos jogállását évszázadokon keresztül, (egyben mai létét is), ami a ma is élő és ható román nacionalizmus kizárólagosságának, a romániai magyar kisebbség és a magyarság ezer évnél régebbi jelenlétének, ugyanakkor a kisebbségi jogok tagadásának is tipikus példája.)

Kívánok Önnek további eredményes tevékenységet,

Megkülönböztetett tisztelettel,

Dr. V.K.
nyug. egyet. tanár

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!