Sajtótájékoztató

A CÖF-CÖKA a mai napon sajtótájékoztatót tartott.
Csizmadia László elnök úr által megfogalmazott gondolatok:

A CÖF-CÖKA immáron 10 éve közvetíti a társadalom többségi polgársága által megfogalmazott akaratot. Tevékenységünk kiterjed a pártpolitikától tartózkodó kisebbség jogos elvárásainak nyilvánosságra hozására is. A jó kormányzás segítése alapvető feladatunk.

Évek óta közvetlen kapcsolatot teremtettünk az EU intézményrendszerével, továbbítva szellemi honvédőink észrevételeit, konstruktív javaslatait és kritikáját. Elértük, hogy felvetéseinkre választ kapunk, és az utóbbi időben petícióink hatásfoka is növekszik.

Meggyőződésünk szerint az Unió intézményeinek reformja elkerülhetetlen. Az európai polgárok sorskérdéseikben közvetlenül is véleményt kívánnak nyilvánítani. Sajnos ezt az utóbbi 5 évben, a legtöbb esetben, a brüsszeli bürokrácia figyelmen kívül hagyta.

Miért is?

  • Mert az uniós civil társadalom többségi akaratát mellőzte az Európai Parlament és az Európai Bizottság, miközben politikai pártok érdekeinek szolgálatába szegődött.
  • Eltűnő félben van az államok szuverenitásának és a szubszidiaritás elvének tisztelete.
  • Németország és Franciaország, valamint a hozzá simuló slepp-országok kisajátítják az Unió vezetését.
  • Az eszmeiségében megbukott posztkommunizmust, neoliberalizmust kívánja feléleszteni a nyílt társadalomnak és a fél lábon sántikáló zöld mozgalomnak nevezett ideológia, amit a megfizetett média fölényével kívánnak érvényre juttatni.
  • A CÖF-CÖKA tudatosítani akarja, hogy az EU intézményeinek fenntartói az adófizető polgárok. Az EP és az EB pártos ítélkezése hullámtörőként nem fojthatja el a polgárok akaratát.

E célokat követve alakítottuk meg az EuCET-et, amely arra fog törekedni, hogy a kontinens gazdasági témái kapjanak primátust az Unió munkájában. Ideje, hogy elhalványuljanak a pártfrakciók hatalmi vágyai. A pártpolitika cirkuszi fellépései helyett a polgárok biztonságával és élhető jövőjével kell foglalkozni. Mindennek gyökerét képezi a zsidó-keresztény civilizációnk megőrzése.

Tovább folytatjuk az EuCET bővítését. Az eddig csatlakozott 14 ország jeles civiljei és közösségei mellett elérjük, hogy mind a 27 tagország tagja legyen szervezetünknek. Várjuk a még nem uniós, de csatlakozni kívánó országok velünk egyetértő szellemi honvédőinek és közösségeinek jelentkezését.

Civil érdekű munkánk kiemelkedő eredménye, hogy az Európai Bizottság többször megismételt javaslatunkat és petícióinkat végre komolyan vette. Ennek köszönhetjük, hogy megalkotta a polgári kezdeményezések egyszerűsítését szolgáló törvénytervezetet. Más kérdés, hogy a megreformált törvény megalkotása előtt uniós népi konzultáció vagy esetlegesen népszavazás nem történt.

Szervezetünk most már az EuCET közreműködésével és erejével azért küzd, hogy az Európai Unió bürokráciája csökkenjen. A parlamenti képviselő létszám a következő ciklusra maximum 400 főben legyen megállapítva. Az Európai Bizottság ne tetszeleghessen kormányzati szerepben, viszont a szakmai bizottságok kiemelt szakértelemmel járuljanak hozzá az Európai Tanács munkájához, segítsék a kormányfők döntéseit.

Szűnjön meg a birodalmi elképzelés. Véleményünk, hogy az Unió polgárai a pártpolitikai célokat saját hazájukban tudják leginkább értékelni és kontrollálni.

Az Európai Unió az egységes gazdasági és külpolitikai célok megvalósítását tekintse fő feladatának.

A múlt héten küldöttségünk járt Brüsszelben, ahol tárgyalást folytatott Henri Malosse úrral, aki 2015-ig az Unió gazdasági és szociális bizottságának volt elnöke és jelenleg a Vocal Europe Alapítvány tiszteletbeli elnöke. A francia állampolgárságú elnök úr egyik aláírója volt az EuCET zárónyilatkozatának. Eredményes tárgyalásunk az EuCET bővítési lehetőségeiről, a környezet és az éghajlat védelmének, kormányokkal összehangolt civil feladatairól és a következő tanácsülés összehívásáról szólt.

Küldöttségünket Kiszelly Zoltán a CÖF mellett működő C12 szakértői csoport tagja vezette.

Engedjék meg, hogy átadjam a szót Kiszelly Zoltánnak, majd ifj. Lomnici Zoltánnak, akik az általam ismertetett témakör részleteiről szólnak.

Köszönöm figyelmüket.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!