Sajtóközlemény

A nemzeti együttműködésről szóló nyilatkozat utat nyitott a kormány és a nemzet polgárai közötti összefogásra, amelynek nyilvánvalóan érvényesülnie kell az alkotmányozás területén is.

Mivel a kezdeményező szervezet  XI. kerületi, itt indítjuk meg azt  a –  CÖF segítségével remélhetőleg az egész országra átterjedő – véleménykutató munkát, amely a polgárok legfontosabb javaslatait – elsősorban az új alkotmány preambuluma tekintetében – összegyűjti. Bízunk benne, hogy Budapest legnagyobb kerületének lakói aktívnak bizonyulnak ebben a fontos kérdésben.

Az új alkotmány preambuluma több, mint jogi kérdés. Írásban rögzített ars poeticánk, nemzeti zászlónk, amelynek jegyében a nemzeti együttműködés minden polgár számára kézzelfoghatóvá válik. Az, hogy a maga területén ki mennyit valósít meg belőle, egyéni elkötelezettség és hazaszeretet függvénye. A preambulum ugyanakkor magának az alkotmánynak is kiindulópontja és fő céljainak megfogalmazása, az alkotmányos rendelkezések összessége pedig ennek megvalósítását kell, hogy szolgálja.

Felkérünk tehát minden polgárt, aki az országért felelősséget érez, és ezáltal a nemzethez tartozónak vallja magát, segítse javaslatával az új magyar alkotmány preambulumának megfogalmazását, és azt küldje meg a www.civilosszefogas.org címre.

A beérkezett javaslatokat a Civil Összefogás Fórum Alkotmányozási Kerekasztala összesíti, és az annak alapján összeállított javaslatát elküldi a Kormány által kijelölt Alkotmányozási Bizottságnak.

Budapest 2010. július 19.

Civil Összefogás Fórum
Bencze Izabella, Csizmadia László, Fricz Tamás, Schulek Ágoston szóvivők

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!