Rövid, tényszerű szöveges összefoglaló az MVM adomány felhasználásáról

Miután az MVM-mel kötött szerződésünket az Átlátszó.hu, az RTL Klub Tv és néhány médium a PC és a fake news eszközeivel lejáratásunkra használja, közzétesszük beszámolónkat az adomány felhasználásáról.

Az adományozó volt a kétoldalú szerződés nyilvánosságra hozatalának ura, így most már lehetőségünk van a felhasználás bemutatására.

Az érintett médiumokban az elhallgatás, a politikai hovatartozás és a Soros-féle, évek óta érkező több százmilliós támogatás igazolja, hogy elfogulatlanságukról nem beszélhetünk. Például: a brüsszeli CEU ellenes fellépésünk alkalmával, sugallatukkal szemben, a repülőjegyeket magánpénzből a CÖF-CÖKA elnöke biztosította, egyetemben a vidéki szellemi honvédők átszállással kapcsolatos budapesti tartózkodását is.

Az elkészített kisfilmeket természetesen nem csak a filmkészítés költségei terhelték, hanem a hirdetési reklámköltségek. A TV2 Csoport 9 csatornáján összesen 350 alkalommal történt sugárzás. A hivatalos jelentések szerint a filmeket 4,5 millió ember látta.

Az MVM-mel kötött szerződésből kiemeltük a célzott felhasználás tevékenységi köreit:

Céljait az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 • a feltárt problémák kezelésére a széles körű nyilvánosságra hozatallal, javaslattétel a gazdaság és a gazdaságpolitika területén;
 • konzultációk, véleményformáló fórumok szervezése és eredményeinek összegzése, a „civilitika”, mint tudományág megalapozása;
 • állásfoglalások, ajánlások, javaslatok kialakítása és továbbítása;
 • a polgárok megszólítása, kiadványok, információs anyagok szerkesztése, terjesztése;
 • a helyi és országos sajtón keresztüli tájékoztatás, hirdetések, a közjót szolgáló ismertető anyagok megjelentetése, kapcsolattartás;
 • az Alapítvány napi működési feladatainak ellátása;
 • nemzetközi rendezvények, konferenciák, kulturális események szervezése;
 • az európai uniós civil együttműködés szervezése;”

 

Nincs új a nap alatt. Tegnap a magyar emberek lejáratását szenvedtük el közösen a szocliberális megélhetési politikusoktól Strasbougban. Most itthon, hasonló módszerekkel, minket próbálnak az általuk felbérelt erők besározni.

Végezetül megjegyezzük, hogy az adományozott összegből ÁFA visszatérítés címén az államhoz visszakerült 100 millió forint, míg az adomány után az MVM 50 millió forint adókedvezményt érvényesíthet.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

A szöveges beszámoló:

I. Civil missziónkat úgy fogalmaztuk meg, hogy az lehetőség szerint minél több működő civil alapítványt és egyesületet tudjon aktivizálni, országhatáron kívül és belül.

Elfogadott koncepciónk szerint miniprogramunk lényege négy epizódból álló ismeretterjesztés, amelyben közvetítettük kívántuk a CÖF-CÖKA által képviselt értékrendszert, a civil szervezetek küldetését, olyan missziós tevékenységet, melynek révén különböző társadalmi csoportok életét, gazdasági működését kívántuk megkönnyíteni, és a korcsoportok testi és lelki épülését egészségesebbé tenni.
Példaadással próbáltuk ösztönözni a civil közösségeket a társadalmi élet közjó érdekű segítésére.

Ismeretterjesztésünk négy fő eleme:
1. Civil szervezetek küldetése (minden civil szervezet számára az 1%-os jövedelemadó felajánlásának fontossága), figyelemmel az összes bejegyzett szervezetre
2. Kis- és családi vállalkozások támogatása
3. Korszerű gyermek és családi étkeztetés felé irányuló innovatív tevékenység
4. A szellemi honvédő mozgalom fontossága és szervezése az Európai Unióban, illetőleg a Kárpát-medencében, előtérbe helyezve a nemzeti szuverenitást, identitást és a demokrácia alapkövét, a szubszidiaritást. Rávilágítottunk a civilitika és a politika kapcsolódására, a népfelség elvének fontosságára.

A készült kisfilmeket csatoljuk (4+1), egyetemben a felvezető és bevezető szöveggel.

Az ismeretterjesztés kapcsán igénybe vettük a TV csatornákat és elsősorban két honlapunk népszerűségét (www.civilosszefogas.hu , www.civilek.hu ), ahol is fenti tárgykörben szolgáltatásainkról értesítettük a honlapra feljelentkezett 6000-nél is több alapítványt és szervezetet, és a CÖF-CÖKA minden magyarországi partnerét, ideértve a közel 17.000 szellemi honvédőt (lásd CÖF Tv)

II. A kis és családi vállalkozások támogatása kapcsán eddig 9 termelői közösséget hoztunk létre. Számukra kapcsolatot szerveztünk a magyarországi élelmiszerláncokkal (szerződéskötések).
Eljártunk az FM, a NÉBIH és az OGYI felé törekvéseink támogatása érdekében.

III. Szakembereink a korszerű és egészséges táplálkozást segítve innovatív ételkreációkat tartalmazó, évszakokra ajánlott recept és technológiai könyveket alkottak. Ezek eljuttatása és igény szerint a receptek betanítása folyamatos, a megyei önkormányzatok segítségével, a köz- és gyermekétkeztetést folytató főzőkonyhák irányába.

Több komplettált ételféleség élelmiszeripari gyártását készítjük elő, ezzel is segítve, hogy az étlapon minél több helyi és házi készítésű, minőségi ételfogás elkészítésére maradjon kapacitás.

IV. Az európai polgárság közösségi összefogása érdekében kétnapos szimpóziumot szerveztünk a civilitika tudományának megalapozására (2017. nov. 16-17.), ahol a résztvevő külföldi és magyar szellemi honvédők zárónyilatkozatban foglaltak állást annak érdekében, hogy 2018-ban megalakuljon az EuCET (Európai Civil Együttműködési Tanács).

A témával kapcsolatban öt nyelven, neves szerzők közreműködésével könyvet adtunk ki.

V. Folyamatosan működtettük sikeres Civil Akadémiánkat, esetenként 300-400 fő részvételével.
Előadóink bejárták az országot, véleményt alkottak az ország társadalmi és gazdasági történéseiről, miközben információkat gyűjtöttek a polgárság által megfogalmazott fontos teendőkről.

VI. Kiemelten kezeltük és ápoltuk a határon túli magyar, valamint a lengyel közösségekkel kapcsolatainkat.
Működtettük a Civil Együttműködési Tanácskozást.
Lengyel testvérszervezeteinkkel, őrizve országaink hagyományait, történelmi kapcsolatait, közös megemlékezéseken és ünnepségeken vettünk részt.


Az adomány felhasználásának tételes, összegszerű bemutatása

 1. Civil misszió, ismeretterjesztő filmek, reklám                                                              433.116.367,-
 2. Misszió előkészítés, koncepció kidolgozás, nyomon követés                                      19.050.000,-
 3. Civil hazai és nemzetközi találkozók, munkaértekezletek, közösségi megmozdulások,
  felszólalások, civil érdekű ismeretterjesztés
  (országjárás, Civil Akadémia)                                                                                                 37.709.545,-
 4. CET tanácskozások, EuCET szimpózium                                                                            4.534.208,-
 5. Könyvkiadás (Civilitika 5 nyelven, Ízig varázs 3 szezonális kiadás)                              13.589.880,-

Az MVM adománya lehetővé tette, hogy bemutathassuk alapítványunk sokoldalú tevékenységét.
Az egyik legismertebb civil közösségként ösztönözni kívántuk a polgárok 1%-os jövedelemadójának társadalmat támogató és a civilek önkéntes munkáját segítő szerepét.
A vidéki közösségek több irányú szerveződésére és fontosságára tekintettel segíteni kívántuk a fiatalok helyben maradását.
Az adományból megvalósult civil misszió tettekre és gondolatokra ébreszthette a magyar nemzet civiljeit.

Az adomány felhasználásánál a közjó és közhasznúság elveit érvényesítettük. A rendelkezésünkre bocsájtott támogatást közvetlen pártpolitikai célokra nem használtuk, ugyanakkor kötelességünknek éreztük szellemi honvédőink állásfoglalásainak közvetítését, előtérbe helyezve az ország szuverenitását, identitását és a szubszidiaritás elveit.

Fentiek szerint kérjük elszámolásunk visszaigazolását és elfogadását.
Mellékeltük az elszámolás valódiságát igazoló számlamásolatokat.

Budapest, 2018. június 7.

Tisztelettel:

Dr. Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!