Reflexió a Karc Fm-ben elhangzottakra

Tisztelt Náray-Szabó Gábor Elnök Úr!

Ma reggel újra hallgathattam a Karc Fm-ben megszólalását, melynek — mind mindig — ereje és veleje volt. Az egy főre eső fogyasztás szüntelen és mértéktelen növelése zsákutca, vége csak katasztrófa lehet! Jó jel viszont pl. az energiaszegmensben az a törekvés, mely ugyanazon termelt energiamennyiséggel több felhasználói igényt elégít ki az épületek szigetelésével, a mért energia-elszámolás kiszélesítésével. Örülök, hogy megpendítette a túlnépesedés kényes témáját, melyről szinte tabu szót ejteni. Pedig, ha nem oldja meg a Világ az eszeveszett túlnépesedés kérdését (pl. sajátos meggyőzéssel az érintett régiókban), az is katasztrófára fog vezetni. Szánalmas javaslat, hogy védjük a Világot úgy, hogy saját gyermekeket nem szülünk. Csak az tehet ilyen kijelentést, aki az élet szakrális kultúrája helyett a halál deszakrális kultúrájának csapdájába esett és lett életellenes, enervált áldozattá. Sajnos, az évtizedek óta ható suigenocídium (abortusznak nevezett magzatgyilkosság) és az ezt kikerülhetetlenül kísérő társadalmi lélektorzulás oda vezetett, hogy sokan nem akarnak házasodni, vagy ha igen, nem akarnak utódokat létrehozni vagy ami még rosszabb, de ugyancsak következménye az egészséges életösztönök sorvasztásának, nem is tud gyermeket nemzeni. Tegnap a Parlament tavaszi ülésszakát megnyitó ökumenikus istentiszteleten Osztie Zoltán atya — felhíva a figyelmet a „valóság keresztény olvasatára”, határozottan felszólította a hallgatóságot, ne hagyjuk mi keresztyének tematizálni a közgondolkodást más, destruktív eszmék által, ezt a keresztény tanítások szellemében, tegyük meg mi! A keresztyén-nemzeti-konzervatív-jobboldali kormány is ilyesmiben fáradozik. Pl. a klíma-adaptáció dolgában is. Mert a klíma változik, mint ahogy mindig is változott, s mivel gigászi erők kölcsönhatásának eredőjét éljük át, mi emberek, ebbe aligha tudunk beleszólni.

Viszont — egyébként mélyen egyetértve kifejtett fentebbi gondolataival — Ön, tisztelt Elnök Úr  a jelek szerint elhiszi, hogy a CO2-kibocsátás lényeges eleme ennek az adaptációnak. Melyre pedig tudományos bizonyíték nincs! Azok a klímamodellek, melyre az érdek-vezérelt, érzelem-vezérelt világmédia szinte pánikkeltő hatását építi, csupán hipotézisek, melyeket sok költséggel és „tudósok” intenzív közreműködésével igyekeznek úgy tupírozni, hogy az a bekövetkező hőmérséklet változásokat híven tükrözze. De pl. 102 ilyen modell már ellenőrizhető prognózisának egyike sem követi a ténylegesen mért globál átlaghőmérséklet-változást. Már 2013-ban elhangzott az Ő részükről, hogy ha öt éven belül nem sikerül helyre tenni ezt a konfliktust, akkor el kell vetni az egészet. Nos, 7 év telt el, de még mindig iparkodnak fenntartani a fenntarthatatlant.

Én pedig, mint egy partvonalon álló mérnök csak szájtátva ámulok és bámulok, hogy miután 2006-ban egy a mi emlőinken (pontosabban az Önök emlőin) nevelkedett hazánk fia dr. Miskolczi Ferenc fizikus, mert nagyon jókor volt nagyon jó helyen (NASA), ráadásul egy olyan speciális felkészültség birtokában, mely lehetséges, hogy senki másnak  még sohasem adatott meg, létrehozott egy sok milliós adatbázis (tényadat!!!) feldolgozására épített hipotézist, mely kompakt, önmagában álló, s mely szerint a CO2 nem szól bele lényegesen a tapasztalható globális átlaghőmérséklet-változásokba (ezeknek inkább következménye, mint előidézője, melyet földtörténeti tapasztalatok is megerősítenek), de viszont a víz, három halmazállapotával és legnagyobb üvegházhatásával rendben tartja a globális átlag hőmérsékletet. Teszem hozzá, már valószínűleg 12-ezer éve, mely időtől a civilizációra rendeltetett ember letelepedéséhet szükséges létfeltételek megteremtettek.

Én ezzel a nagyszerű emberrel most ismerkedtem meg személyesen, s egy vele készült beszélgetést — bizalmas kezelésre ajánlva — csatoltam.

https://drive.google.com/open?id=1U_bccQDr9B1AZhIyUe0sWrDJJzWI8WTF

10 éve a MTA — ahogy ez elvárható — vitára bocsátotta ezt a tanulmányt, s Zágoni Miklós kritikai tanulmányának megszületését követően 1 év múlva ezt a vitát le is folytatta. Senki sem cáfolta. De azóta elhallgatják! Mi pedig döbbenten nézzük „Godot-ra várva”, mikor mozdul már meg ez az érthetetlenül lebénult hazai tudományos közeg, hogy világgá kürtölje, emberek, a CO2 nem ellenség, ne erre, hanem a klíma-adaptációra költsétek rengeteg pénzetek! Azóta 702 tudós az ENSz-hez juttatott múlt év végi előterjesztésében lényegében ugyanazt állította, mint Miskolczi. De Miskolczinak van egy hozzáférhető, ellenőrizhető, vitatható, megerősíthető vagy cáfolható elmélete. (Egyébként akadémikus kollégája, Szarka László Csaba  múlt év végi székfoglalójában lényegében azonos álláspontot fejtett ki, mint ami Miskolczi hipotéziséből is következik.) S ez t. Elnök Úr az Önök tudós társadalmára vár. Én mérnökként hiába rugaszkodtam neki, nem tudom Miskolczi hipotézisének minden zugát-rejtelmét megérteni, mert alapképzettségemből nem telik. Így 85 évesen már nem akarok nekiállni, hogy fizikus-palántaként megtegyem. Önök világhíresek. Népességünket meghaladó mértékben vagyunk jelen a Világ tudományos közéletében. Ha nem teszik meg ezt a várva-várt lépést, meg fogja tenni más, esetleg egy olyan országban, melyben még inkább károsodnak az erőltetett CO2-visszafogás politikájától. Kormányunk is vergődik, hiszen — hiába vannak ott olyanok, akik kételkednek az ENSz-IPCC klímahipotézisében, a hatalmas erővel dübörgő main-stream médiával és az EU-val szemben csak egyet tehetnek, belesimulnak, elég bölcsen és okosan ebben a kínos helyzetbe, a mélyen bizonyára remélve, hogy csak hamar kiderül az igazság, és akkor visszavonulót lehet fújni.

Alább — csupán szemléltetésül, hogy nem lankadunk mi sem — csatoltam egy írásomat szíves tájékoztatásul.

Megköszönve remélt eddigi szíves figyelmét, vállalt felelősségteljes munkájához sok erőt és felülről való bölcsességet kívánva,

maradok tisztelettel:

N.S.
okl. gyémántdiplomás villamosmérnök
Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!