Rád hoz majd az Úr messziről, a föld széléről egy nemzetet….(49)

Szeretném közzétenni Steinbach József 2016. május 3-i igemagyarázatát az aznapi Igéről:

5Mózes 28:49-69.

Rád hoz majd az Úr messziről, a föld széléről egy nemzetet….(49)

Messziről nemzetek jönnek és megnyomorítják életünket. Isten jogos büntetésének eszközei ők, mert gyalázatosan istentelenekké lettünk. Nem számolunk az Úrral, még a számadás szót is töröltük a szótárunkból, ezért átlépünk minden létező határt, és megtébolyodik a világ, Isten reánk enged egy másik kultúrát, amelynek képviselőiről azt írja igeszakaszunk, annyira mások, hogy nem érthetjük meg egymást (49), de ezek mellett vadak, kegyetlenek, kíméletlenek öregekhez, nőkhöz és gyerekekhez; sőt ellenségei Jézus Krisztus irgalomról és megváltásról szóló ügyének, mert saját erejükre büszkék (50). Nem én mondom (4), hanem az Ige, hogy ez az idegen nemzet nem dolgozik, hanem elveszi, letarolja azt, amiért a másik megdolgozott (51), amíg tönkre nem tesz, ki nem pusztít téged (51). Itt nem egyesek nyomorúságáról van most szó, mert velük együtérzünk, bármelyik nép fiai legyenek is, értük könyörgünk és lehetőségeinkhez mérten teszünk is értük. Ám itt, nagyobb távlatból tekintve, másról van szó. Emberi értelemben itt nagyhatalmak gyarló játszmáiról beszélhetünk. Teológiai értelemben pedig minden embri gonoszság ellenére az Úr cselekszik, aki megbünteti és e büntetésben felrázza, hitre segíti népét.

Jó lenne, ha református egyházunk hívatalos állásfoglalással is segítené híveit világos útmutatással!

Kérjük, hogy Isten rázza fel, és segítse bűnbánatra és hitre népét, népünket!!

V.I.
______________________________________________________________

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!