Paktumország vége

A jó kormányzáshoz a hatalom részéről alázatra és némi önkorlátozásra, az emberek oldaláról pedig a civil társadalom aktív munkájára és támogatására van szükség. A civilek bevonása és bekapcsolódása az állami irányítás bizonyos feladataiba a kisebb, de hatékonyan működő államszervezés jól bevált módszere. A CÖF és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által alapított Társadalmi Kerekasztal, valamint a hozzá tartozó szakmai kerekasztalok megpróbálják megindítani a hatalom és a nép közötti párbeszédet. E közös munka alapja lehet a leendő miniszterelnöknek átadott társadalmiszerződés-ajánlat, amely a civil nemzetstratégia összefoglalása.

De ne csak a kormány, hanem az államigazgatás helyi, az emberekhez legközelebb lévő szintjein is nézzünk körül, s lássuk be, hogy az elsősorban pártok befolyásolása alatt álló önkormányzati rendszer a gyakorlatban nem működik kielégítően, mert a választott képviselők és a lakosság rég elszakadtak egymástól. Az önkormányzatiság alappillére és a megoldás kulcsa megint csak a civil társadalom, a lokálpatriotizmus aktivizálása és bevonása az egyes feladatokba. Demokrácia nincs eleven, pezsgő, szabad és demokratikus önkormányzati élet nélkül – írta Bibó István. Az önkormányzatok alapja az alulról jövő hatalomszerveződésből következően a különböző autonómiák megjelenése és működése a társadalmi életben. A lokálpatrióták országos és helyi összefogása pedig ezek létrejöttét, intézményesedését erősíti.

1989 óta paktumok kordonjai között szorongunk. Akkor a még erőtlen új politikai pártok olyan alkotmányt alkottak, amely kompromisszumokkal teli kiegyezés eredménye volt. Az ideiglenes alkotmányt az MDF–SZDSZ-egyezség követte, amely a kétharmados törvények révén gúzsba kötötte a demokráciát. Az elmúlt nyolc év tette fel a koronát a paktumkormányzásra, amikor az MSZP–SZDSZ-szövetség nyolc évre satuba fogta a jobboldalt, ezzel elérve, hogy az oligarchia és a pártelitek Kánaánja legyünk.

A választások két fordulója között ugyanezt a módszert próbálja újra alkalmazni az MSZP Lendvai Ildikó vezényletével. Megkezdték a kufárkodást az állampolgárok szavazataival. Az MSZP célja, hogy olyan kiegyezésre jusson az LMP-vel, amely megakadályozza az első fordulóban már elsöprő módon megmutatkozó kétharmados népakarat érvényesülését. Íme egy készülő újabb paktum, a szinte már megszokott sakkozás a szavazatokkal és az emberekkel. Demokrácia helyett manipuláció, friss gének helyett a kádárista vérvonal túlélési kísérlete a baloldalon.

A demokrácia lényege a választópolgárok akaratának tiszteletben tartása. Az emberek egyrészt azért szavaztak egy számukra szimpatikus pártra, mert annak elképzeléseit értékelték. Másrészt – igen hangsúlyosan – , mert nem kívánták támogatni azt a pártot, amely a jelenlegi helyzetet előidézte. Ezt a véleménynyilvánítást az MSZP-nek nincs joga különféle manipulációkkal visszafordítani.
Az emberek megelégelték a paktumok országát. Jöjjön egy új korszak, az igazi „nagykoalíció”, amikor megvalósul az összefogás a társadalom és a kétharmados többséggel rendelkező kormány között.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!