Péteri Attila Árpád – Az értékrend válság megszüntetéséért!

Tisztelt Honfitársak!

Az értékrendek válsága kapcsán, néhány újratermelésre érett „hiánycikkre” hívnám fel a figyelmet.

Eljött az ideje, hogy újból népszerűsítsük azon kapaszkodókat, amelyek minden helyzetben elősegítik a talpon maradásunkat. Ezek, többek között az emberi méltóság tiszteletben tartása, a felebaráti szeretet, az egyenlőség, az igazságosság, és az egyetemesség tartalmi súlyának mindenkori számbavétele, az azok alkalmazására való folyamatos törekvés, valamint a környezetünkben történő betartatásuk előmozdítása. Ezek széleskörű megléte hiányában ugyanis, nincs és nem is lehet egészséges, egyetlen társadalom sem. E fő kérdéskör napirenden tartásában a szerepvállalás támogató jellegű mozgatórugója, az egyház kell legyen. A hit és erkölcs erejével felvértezve, az iskolai oktatás kiemelt tantárgyként való kezelésével párhuzamban. Nem meghátrálva a liberális nihil erőszakossága előtt, annak állandó meglétét tapasztalva a háttérben éppúgy, mint nem ritkán a nyílt színen. Főként a médiákban láthatóan, hallhatóan.

Minden tisztán látó emberfő előtt régóta bizonyított, ellenfeleink és ellenségeink részéről az a nyilvánvaló szándék, hogy a széthúzás és békétlenség fertőző gócaiként, meggátolják a nemzeti összetartozás elmélyülését. A nemzettudat egységgé kovácsolásának -ha érdekeik úgy kívánják, akár nemtelen eszközök igénybevételével is- gátat szabva. Hisz az ő lételemük, az állandó zavarkeltés, a társadalmi harmónia kialakulásának csírájában történő elfojtása. Ezt az örömet azonban a jövőben nem engedhetjük meg a számukra. Határozottan fel kell vennünk az elénk dobott kesztyűt és könyörtelenül visszavágni, ha szükséges, a törvény szigorú eszközeivel. Elegünk van a múltunk szapulásából, a realitásokat semmibe vevő rágalmakból, a rosszhiszemű pocskondiázásaikból. Aki szelet vet, vihart arat!- tartja a közmondás, ne csodálkozzanak hát, ha azt kapják majd, amit megérdemelnek. Tükröt a képük elé s gyönyörködjenek csak -nyakukat behúzva- álnokságaik szánalmas lelepleződésekor.

Igazságot Magyarországnak! Igazságot a magyar népnek!

S ne feledjük! Az összetartozásunk régóta várt megalapozásával, fokozatosan növelhetjük erőforrásainkat, védőpajzsként alkalmazva minden méltatlan támadással szemben!

Első lépéseink közé tartozik, a képletes ocsú szétválasztása a búzától! Az élhető jelent és az utódaink számára előkészített biztos jövőt helyére téve, az évszázadok alatt megtépázódott értékrendünk kikristályosításával!

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” /Kölcsey/

Budapest, 2014. május 11.

/Péteri Attila Árpád/                                                                                                                           

 MJB elnökségi tag

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!