Ott leszek a Niedermüller elleni tüntetésen

Ott leszek a Niedermüller elleni tüntetésen… és amit szívem szerint elmondanék a tüntetőknek…

Hölgyeim és Uraim!

Nem újdonság mindaz, ami most történik Magyarország ellen. Nem ismeretlenek a számunkra, azok, akik ezt teszik, bár a biológiai törvények okán, ma más az arcuk, mint volt 1919-ben… Tetteik és magyar-gyűlöletük azonban nem változott. A kommunista és a liberális olyan maradt, mint volt. Niedermüller, a DK, Gyurcsányné, Cseh Katalin, Donáth Anna, Újhelyi István és a hozzájuk hasonló hazaáruló liberális, kommunista prolik, reinkarnációi Kun Béla, Szamuely Tibor, Rákosi Mátyás vagy a magyar bíborost, Mindszenty Józsefet, a kiváló magyar protestáns püspököket, Ravasz Lászlót és Ordass Lajost megkínzó Décsi Gyula romlott lelkeinek. Reinkarnációi ezek annak a vérgőzös korszaknak, illetve korszakoknak, amelyekben a magyart, a keresztényt, a papokat és magyar elöljárókat, a nemzetiségeket, a fiatalságot a „szocialista demokrácia” elvei szerint büntetlenül ölhették, kínozhatták, és szolgáltatták ki idegen vörös uraiknak. Mert ezek sem akkor nem voltak magyarok, sem ma nem magyarok! Hiszen a magyar ember, a magyar keresztény nem a gyűlölködésben és a hazudozásban éli meg emberi voltát, hanem az országépítésben, a béketeremtésben, az alkotás örömében.

Ma ezek a senkiháziak a beteges szellemiség, a Teremtéssel ellenkező genderes-sok neműség, a szabadosság, és az értékrombolás szolgálatában állnak, akiknek a család, a hit, a szeretet ismeretlen fogalmak. A magyarság, a hazaszeretet, az egymás megbecsülése, a keresztény hitelvek alapján kialakult szokásjog… fogalmak, úgy hatnak rájuk pszichésen, mint a bikára a vörös kendő. Genetikai gyilkos ösztöneik, magyar-, és keresztény gyűlöletük elvakítja őket, és ha volna páncélvonatuk, akkor ma is körbeutaznák Magyarországot, hogy „minden állomáson és megállóhelyen” akasszanak, gyilkoljanak és megkeserítsék a nemzet életét!

Miért tüntetünk ma itt?

Mert színt vallott egy fasiszta gondolatokat idéző, hazaáruló, hazug csaló, akit kilencvenezer idegen zsoldosa és a békés tömegbe lövető egykori  miniszterelnök emelt ennek a kerületnek a polgármesteri székébe. S mint e kerület polgármestere, és a rasszista, magyar-gyűlölő, vörös-újfasiszta, hazaáruló párt, azaz, a DK alelnöke mondott ítéletet felettünk, akárcsak a népbíróságok aljas bírái – hazudozva és pánikot, ezáltal pedig gyűlöletet keltve sajátjai között, ellenünk, a magyar, a keresztény és a nem homoszexuális magyarok ellen, azaz, a társadalom egészséges és józan, keresztény szellemiségű többsége ellen. És ezt semmilyen erkölcsi vagy egyéb megfontolásból nem lehet tovább eltűrni.

Nem várhatjuk meg, hogy ez a szellemiség a továbbiakban is vezető és megtévesztő szellemiség legyen ma Magyarországon, az ellenzéknek nevezett hazaáruló söpredék körében! Mert ez potenciális veszély az országra és a nemzetre nézve… Nem lehet a törvények ellenében eltűrni a demokráciára hivatkozva, hogy gyermekeink és szüleink, nagyszüleink, de mi magunk is állandó életveszélyben legyünk emiatt, a beteges és elfajzott kisebbség miatt, amelynek pénze és hangja van, de esze és józan, emberi gondolkodása, emberi érzései nincsenek. Rendet kell tenni Magyarországon! Meg kell védeni végre ténylegesen is a nemzet értékeit, meg kell védeni végre gyermekeinket, unokáinkat, a magyar nemzet jövőjét. Mert ha ez a szellemiség tovább mérgez, akkor bizony ezek feldíszítik velünk az Andrássy út lámpavasait, és a nemzet elvesztése mellett, aki megmarad, az mehet nosztalgiázni Sopronkőhidára vagy valamelyik amerikai vagy német koncentrációs táborba… És minden ott folytatódik majd, ahol szellemi és hitbéli atyjuk, Rosenfeld Rákosi Mátyás félbehagyta.

De nem! Itt a vége ennek az aljaskodásnak, ennek az idegen érdekeket jó pénzért kiszolgáló hazaárulásnak.

Én személyes tapasztalatból, személyes okból is harcolok ezek ellen a gazemberek ellen!  Mert a családomat, így engem is kiraboltak, családtagjaim közül sokat lemészároltak, kitelepítettek, meghurcoltak… ugyanazon rasszizmus, embergyűlölet miatt… mert németül beszélő, de magyar lelkű emberek voltak. És nem tűröm, hogy még egyszer lehetőséget kapjanak erre! Nem tűröm, hogy egy ilyen senkiházi féreg, aki évek óta rombolja Magyarország képét Európában, ma belülről is igyekezzen meghonosítani ezt a mentalitást. Negyven évig elég volt! Mindent megteszek az ellen, hogy ez a söpredék, amely évtizedek óta támad és sérteget, rombol, megakadályozza, hogy gyermekeim, unokáim, családom és barátaim emberhez méltó életet éljenek saját hazájukban, keresztényként, Istent, Hazát és családot tekintve a társadalom alappillérének. Minden megteszek azért – és ezt fogadjátok meg Ti is Magyar Testvéreim –, hogy a testet és lelket romboló liberális, Isten ellen való államrend, a gyűlöletre és az emberi rossz tulajdonságokra épülő liberális gyurcsány-, és sorosista terror, amelyből 2006-ban ismét kaptunk némi ízelítőt, ne ereszthessen többé gyökeret Magyarországon, és megszűnjön az állandó fenyegetettség. Isten engem úgy segéljen!

Ma itt vagyunk, tüntetünk, de ez a tüntetés legyen a mindennapokba beivódó tüntetés, legyen minden gondolatunkban az önvédelem és a hazaárulók társadalmi kirekesztése célként, mert ez az egyetlen, amit mi, személyenként és együtt fegyverként használhatunk nemzetünk, hazánk, kereszténységünk, hagyományaink és családjaink védelmében!

Isten áldja Magyarországot, Isten áldja a Kárpát-medence minden magyar, keresztény családját! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Stoffán György

http://stoffangyorgy.blogspot.com/

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!