Összecsengő szavak az EUCET konferencián

Budapesten volt egész Európa 2021 okt. 15-én, legalábbis annak keresztény, konzervatív Európáért aggódó civil szervezetei. Ekkor tartották az EUCET III. konferenciát, mely közösség 2019-ben jött létre Budapesten, a lengyel Gazeta Polska klubok a CÖF tagszervezetei és számtalan európai civil szervezet: francia, finn, német, macedón, svéd, szerb, és határon túli magyar részvételével. Az Európai Civil Együttműködési Tanács (EUCET) konferenciája egyértelművé tette, hogy nem vagyunk egyedül a világban, akik a keresztény kulturális örökség megőrzésén munkálkodunk, valamint a nemzetállamok szuverenitásának megvédésén. A 14 külföldi előadó Európa különböző nemzeteiből, hasonló gondolatokat fogalmazott meg a nemzetek Európája koncepcióról, a keresztény értékek védelméről, ami miatt országunk fekete bárány az EU-ban, amiért tele van a nyugati liberális sajtó negatív ítéletekkel Magyarországról.

A konferenciát Csizmadia László a CÖF-CÖKA-CET elnöke nyitotta meg aki az „Isten, haza, család” hívószavakkal egyértelművé tette, a konferencia legfőbb értékeit. Ezt követték a különböző nemzetek előadásai, közöttük magyar és határon túli magyarok felszólalásaival. A továbbiakban ezekből szemezgetünk.

Első külföldi előadó a lengyel Gazeta Polska Klubok főszerkesztője Tomasz Sakiewicz volt, aki leszögezte, hogy a lengyel Alkotmány fontosabb az európai döntéseknél. Máris a szuverenitás kérdés közepében voltunk, ami hazánkban is a legfőbb vita az ország és az EU csörtéjében. Bennünket is olyan döntésekre akarnak sokszor késztetni, ami ellentétes Alkotmányunkkal, ami nemzetállami hatáskör, ami ellentétes törvényeinkkel. Az előadó hangsúlyozta, hogy az uniós hatásköröket csökkenteni kell, amivel mélységesen egyet értünk. Azt mondta, ha engedély kellene az EU-tól ehhez a konferenciához, akkor betiltaná. És ez így van.

Ezután felszólalt Osztie Zoltán a Budapest Főplébánia plébánosa, aki nemcsak megáldotta a találkozó résztvevőit, de értékes gondolatait is megosztotta a hallgatósággal. Beszélt a Frankfurti iskola és a Szabadkőműves páholyok hasonló romboló eszmeiségéről és tevékenységéről. Ezek között van a katolikus egyház, iskola, és szervezeteinek likvidálási törekvése, ami a mai napig tart. Ma jellemző a papság erkölcsi lejáratása, a pedofiliával való együtt emlegetése, miközben a gyerekek megrontása nyíltan folyik a gender ideológiákkal. Tevékenységük családellenes, Istenellenes, és emberellenes. Beszélt még a „szórablás” jelenségéről, legalább 40 szó van, amit eltorzítottak. Felemlítette II. János Pál pápa beszédét, aki megkülönböztette a szeretet- kultúráját, a halál- kultúrájától, ami ma folyik. Ő is említette az Isten, haza, család hármasát, mely területeken folyik a támadás, a rombolás ma, pedig ezt a három értéket kell megerősíteni.

Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke köszöntötte a nemzeti szakszervezeteket, akik képviseltették magunkat a konferencián. A szakszervezetek általában baloldaliak, ezért is értékes, hogy jobboldali, keresztény, nemzeti szakszervezetek vannak a világban melyek más demokrácia felfogást képviselnek. A liberális lobbi sajátja, hogy ezt fasisztának és rasszistának állítják be, holott csak a demokrácia felfogásuk más. Azt mondják „Európa a jövő”, holott „Mi vagyunk Európa jövője” – idézte a miniszterelnök korábbi megfogalmazását.

Az olasz Luca Malcotti a jobboldali szakszervezetet képviselte, bár hazájában baloldali kormány van, mely kiszolgálója a globalista hatalomnak. Azt mondta, az EU bürokratikus, a bankok Európája lett, unalmas Alkotmánnyal. „De itt Budapesten érezzük Európa melegét”. (ezt tapsorkán követte). Brüsszel a népszuverenitást akarja kriminalizálni, szitokszóvá vált. Úgy jellemezte, Európa most hanyatló, dekadens, aki behódolt az iszlámnak. Nekünk pedig büszke Európára van szükségünk, aki civilizációt és jólétet adott a világnak. Fel kell hagyni a nemzetek szuverenitásának kiszorításával. A keresztény gyökereket felmagasztalni kell és nem szégyellni, az iszlamizációt pedig meg kell állítani.

A spanyol Rodrigo Alonso Fernandez arról beszélt, hogy az euroszkeptikusság tévedés. Európa identitásának gyökere Róma és Jeruzsálem, melyek évszázadokon keresztül fenntartották Európát. Fontos az iszlám elleni védekezés és a keresztény hagyomány védelme. Bevándorlás maffia működik NGO-k által bátorítva. Van megoldás, de igen nehéz. Az élet és a család védelme a fontos. Nem Európa ellenesség a miénk, hanem a civilizáció megőrzése. Még az albán szakszervezetek részéről is volt előadó, aki hitet tett arról, hogy az újjászületett Európa mellett elkötelezettek, bár még az EU-ba nem kerültek be.

A francia Identitás és Demokrácia Alapítvány elnöke is veszélyben érezte a nemzetállamok szuverenitását. Azt mondják, hogy „Több Európát”, holott ez nem jó, mert nem ad elég szuverenitást. Vissza kell adni a nemzetállamok felelősségét, a túlzott hatalomgyakorlásnak véget kell vetni. Fontos a határvédelem, a letelepedéssel probléma van. Meg kell vizsgálni, hogy ki telepedhet le nálunk és ki nem. Új Európát kell építenünk. A másik francia előadó Henri Malosse a központosítást, bürokráciát a hatalom birtoklást, a magyarok és a lengyelek zaklatását rótta fel Brüsszelnek. Elmondta, hogy fiatalon csodálta az európai eszmét, de ma ez már csalódás, az LMBTQ jogok túlhangsúlyozása miatt is. Rossz irányban haladunk, erős kontroll uralkodik, nyomásgyakorlás a tagállamokra. Egyenlő államok szövetsége lenne, de ez nincs így. A gazdag Németország kap több pénz, holott Lengyelország is nagy ország, mégsem egyenlő az elosztás. Vissza kell térnünk a gyökerekhez, az alapító atyák Európájához.

Ifj. Lomnici Zoltán is az előadók között volt, aki beszélt az álságos támadásokról a lengyelek ellen. Szólt a nemzeti identitásvédelem növeléséről, Lóránt Károly EUCET szakértő pedig a birodalomépítésről, valamint a Frankfurti iskola és a Nyílt Társadalom romboló tevékenységéről. Az EUCET hálózat fejlesztését hangsúlyozta.

Még számos előadó volt, akiknek gondolatai egybecsengtek, akik szorgalmazták a gyökerekhez való visszatérést, hiszen az alapítók keresztények voltak, de mára eltávolodtak az alapeszmétől. Kötelezővé akarják tenni az LMBTQ elfogadást és az azonos neműek házasságát, holott ez nemzeti hatáskör. Megtörtént a család szentségének feladása, fontos a családvédelem. A nemi és bevándorló kisebbségeket támogatja az EU de sajnálatos módon nem törődik az őshonos kisebbségekkel. A finn felszólaló hangsúlyozta, hogy mi nem izolált államként akarunk élni, legyünk európaiak. Ne szakadjunk el a tradícióktól.

Másnap okt. 16-án a megjelent külföldi szervezetek képviselőivel közös Zárónyilatkozatot írtak alá. Az egyetértés és elköteleződés a keresztény és nemzeti értékek mellett, valamint Európa jövőjének víziója kölcsönös. Így nem volt nehéz.

„Tévelyegnek, akik rosszat akarnak, a szeretet és a hűség pedig jót akar.” (Péld14, 22)

P.K.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!