Aggodalomra ad okot az álcivil szervezetek tevékenysége
Csizmadia László, Magyar Hírlap
https://civilosszefogas.hu/aggodalomra-ad-okot-az-alcivil-szervezetek-tevekenysege/

Mindkét hozzászóló véleményével egyetértve szeretném kiegészíteni azzal, hogy ne engedjenek teret az uszítóknak. Milyen emberek ülnek a bíróságokon, ügyészségeken? Hogy engedhetik meg a fenyegetést a Parlamentben is – és a nagy szabadságuk miatt már az utcán és mindenütt. 84 évesen sok tapasztalatom van, hogy ez a fenyegető banda azok leszármazottai lehetnek, akik a kommunista uralom maximálisan kiszolgálták azt. Ezt folytatják.
Néha nem ártana letartóztatni őket, egyszerűen érthetetlen, hogyan került Gyurcsányné az EU-ba, ahol csak árthat a Magyar Nemzetnek és a magyar nép 80%-ának? Reméljük Orbán Viktor miniszterelnökünk beszéde nem csak Olaszországot, de a többi tagállamokat is felébresztette. Közeli és távolabbi környezetemben mindenki CSAK a FIDESz-re szavaz!!
Tisztelettel: F. J.-né, Sopron

____________________________________________________________________

Hogy az álcivilek kinek a pénzéből lázítanak az egy dolog, DE kinek a tervét erőszakolják ránk, kinek a kottája szerint végzik az aknamunkájukat, kinek a részére szolgáltatják ki hazánkat?
Valami módon ellenőrzésre kellene kötelezni őket.! Már túl sok a hazaáruló és a fiatalokat rossz irányba befolyásoló, értékek nélküli, csak a lázadást , gyűlöletet keltő álcivil.
Ezek a megvásárolt, megfizetett aktivisták valóban nagyon veszélyesek.
IMA, IMA, ÖSSZEFOGÁS, SZERETET!
H.-né K.

___________________________________________________________________

Tisztelt CÖF!
A Kormány által jó szándékkal kiküldött 9000 Ft értékű utalványok kezelésével sok probléma adódik. Nem akarom részletezni, Önök előtt is ismeretek. Javaslatom, hogy az Országgyűlés módosítsa -még okt.13 előtt- az utalványok beváltására vonatkozó rendeletet. Annak, aki kéri az utalványok készpénzre való beváltását, azokat beválthatja a postahivataloknál.
Tisztelettel M. Gy. Bp.

___________________________________________________________________

A gyenge problémás Nyugat-Európa nem jó mert be fog gyűrűzni közép európánba a hatás
A migráció hatása gazdasági majd politikai bizonytalanságokhoz fog vezetni
De sok probléma megoldandó feladat vár európára ahol a Nyugat-Európának és Közép-Európának meg kell találnia a közös nevezőt
Így fogja kiállni Európa a versenyt
Ha nem így lesz Európa sodródni fog az árral és bizonytalan kimenetel felé fog haladni
Ezt már most kell jelezni hogy baj van
Migráció az egyik kihívás de sok más van
Közép és Nyugat-Európa között helyre kell állnia a normális együttműködésnek

R.D.
____________________________________________________________________

Tisztelt CÖF barátaim!

Javaslom, levélben szólítsuk fel az Európai Bizottság és az EU parlament elnökeit a jogállamisági kritériumok betartására az EU intézmények részéről, példákat sorolva fel indoklásként: Schengeni egyezmény figyelmen kívül hagyása a határőrizetről,  az EU-ba való beutazás feltételeinek figyelmen kívül hagyása, szavazás szabályainak önkényes megváltoztatása az EU parlament részéről a Sargentíni jelentés elfogadásakor, szelektív, önkényes kritériumok az EU biztosok meghallgatásakor, az olasz parti őrség ellen fizikai erőszakot alkalmazó politikai aktivista fogadása az EU parlamentben,stb. Ezek a jelenségek megingatják a tagállamok állampolgárainak  hitét a jogbiztonságban és uniós intézmények hitelességében. További hitelrontó események Baroso távozása utáni azonnali funkció vállalása a szokásos időszak kihagyása nélkül, Timmermans EU fizetésének a választások előtti időszakra szóló felfüggesztésétől való eltekintés, Nelli Kroes EU funkciójával végig összeférhetetlen gazdasági  szerepvállalása, stb. szintén egy dekadens, romlott intézmény érzetét keltik az emberben, ahol nem lehet az aláírt, elfogadott szerződések, törvények és szabályok betartásában bízni.

Tisztelettel,

B.Gy.
_______________________________________________________________________

Tisztelt CÖF,

hálás köszönet a Hírlevélben megküldött levélért. Nyilván volt politikai oka, hogy Önök írták meg a migránsok befogadásáról a kiváló sorokat, bennem csak az a kérdes merül fel: nem a kormánynak lett volna dolga mindezt leírni?

Köszönettel Sz.G.