Oktatásügy

Igen, én is elégedetlen vagyok az oktatási rendszerünkkel!
Elsősorban, hogy lehetséges, hogy P. úr egy pedagógiai közintézmény igazgatója eddig, sőt, még ezek után is? Pedellusnak sem alkalmas!
Ilyenekre  van bízva a jövőnk? A jövő nemzedéke?
Tisztelettel: K.T. Esztergomból

__________________________________________

Eddig OK, DE hiányzik a jogszerűtlen munkamegtagadás miatti szankció, vagyis az azonnali hatállyal történő „kirúgás” , pardon, munkaviszony megszüntetés. A tehermentesítés címén előadott bohózat pedig kész röhej. A kisiskolás, meg a nagy KETTŐKOR vagy előbb „tehermentesítődik” (utána jobb esetben az Őrangyala vigyáz rá), miközben Apuci-Anyuci a munka frontján „harcol” a túlélésért.Nem délután kettőig.  Ja , és ha nekem is lesz két és fél HÓNAP fizetett szabadságom…
SZÓLJATOK már kormány Bácsinak, hogy ilyen MEGHÁTRÁLÁS után csak rosszabb lesz, és a vérszemet kapott „emberek” miatt baromi kellemetlen lenne egy oltári nagy bukfenc a következő választásokon. Ha van jogszabály ill. törvény a munka NEM felvételének esetéről , tessék alkalmazni !!! (nem pedig „leszarni ”  saját játákszabályainkat, mert ez életveszélyes ! Azok, akik ezt a bohóckodást csinálják, biztosan nem fognak hiányozni az oktatásból !
Tisztelettel: M.E.  nyugdíjas gépészmérnök
___________________________________________

Teljesen egyetértek a leírtakkal. Egyetemen tanítottam, de besegítettem az egyik gimnáziumban, biológiát tanítottam. Tudom, hogy milyenek a tanárok egy része. 8 évig meg sem mukkantak, most meg átkozzák a kormányunkat és Orbán Viktor miniszterelnökünket, holott a Kormányunknak az volt az első, hogy rendezze a fizetésüket. Szégyenlem, hogy ez a Pukli szekszárdi, mert én is az vagyok.
Várom válaszukat, tisztelettel Cs.A-né Dr. K.E.
_____________________________________________________________

Tisztelt Hölgyek és Urak!

Az, hogy pukliék felszínesek és hatásvadászok, az nem mentség egy azonos szintű visszavágásra!

Gondoljanak arra a híres,  SZDSZes mondásra, hogy
a mocsarak lecsapolását nem a békákkal kell megtárgyalni!

Az oktatás színvonalán változtatni nemzeti ügy!

Ott kezdve, hogy pukli urat pedellusként is vétek alkalmazni, a hasonszőrűekkel együtt!

Akkor kérjenek béremelést, ha elismerésre méltó az oktatás, sőt a nevelés is!

De hogy mit oktassanak, hogy mire neveljenek, és hogy erre közülük ki alkalmas, az a FENNTARTÓ kötelessége megszabni!!!

Itt a kormány mulasztása óriási, sőt tragikus!

És hol vagyunk még a szigorú ellenőrzéstől?

Az oktatás stratégiai ágazat, és a kontraszelektált, álliberális (beképzelt és buta) pedagógus társaság visszahozhatja a bolsikat a nyakunkra!

Ez visszamegy az egyetemek „önállóságára”, ahol még a finnugor tanszékek élhetnek, az elmélet közismert bukása ellenére.

De a MTA a csaló filozófusaival dettó!

TGM nek katedrája van, pedig közismert magyargyűlölő, és bunkó!

A Fidesz gondolja, hogy elnézi a tökéletlenségüket, és jó pénzért megveszi a lojalitásukat! Ez óriási tévedés, ezek mind időzített aknák, terrorista szemlélettel.

Esztergomban végig éltem, ahogy szétzüllesztették a Szent István Gimnáziumot!

Lógásra hergelni a diákokat, a jogaikat élre, a kötelesség sehol!

Joggal félnek a szülők ez ellen szólni, mert tudják kifélék ezek!

Javaslom, hogy ebben a mélységben, súlyának megfelelően kezeljük a pukli jelenséget, mélyrehatóan keresve a megoldást!

K.T.
_____________________________________________

Kedves Barátaim!

Megtiszteltetés volt kifejezni véleményemet a témával kapcsolatban.

Nagyon bízom benne, hogy idővel a józan ész fog győzni a liberális érdekeltségekkel szemben.

Természetesen az ismerőseimnek is továbbítom ezt az üzenetet és a felkérést.

Maradok tisztelettel, R.M.
_____________________________________________

Tisztelt CÖF-CÖKA Vezetőség!

A küldött vélemény-összegzéshez és a témához kapcsolódó nyilatkozathoz – amelyet feleségemmel együtt aláírtunk – a következő megjegyzést fűzzük megfontolás céljából.

Véleményünk szerint a témával (oktatás-nevelés) foglalkozó minden dokumentumban erőteljesebben hangsúlyozni kell(ene) az iskola, s benne a tanárok és a diákok politika-mentességét,

nemcsak a tantervek és a tananyagok, hanem a mindennapi viselkedés, megnyilatkozás és a fölmerülő iskolai problémák megoldása terén is.

Lehet az oktatónak egyéni pártszimpátiája, de ezt nem szabad bevinnie az iskolába és érvényesítenie oktató-nevelő munkája során, mert ez előbb-utóbb az eltérő politikai nézeteket vallók összeütközésévé válik, megmérgezi az iskola légkörét, szélsőséges megnyilatkozásoknak nyújt teret, végül is ellehetetleníti az eredményes oktatáshoz szükséges nyugodt körülmények megteremtését. Az iskolai oktatás és nevelés óhatatlanul fölvetődő problémáit nem a politika, hanem csakis a szakmai szempontok szerint, a pedagógiai alapelvekre és módszerekre támaszkodva kell megoldani. Ezeket a szempontokat és azok megvalósulását tartalmaznia kell az iskolák és a pedagógusok munkájának időszakosan visszatérő értékelése, elmaradhatatlan minősítése során is.

Örülnénk, ha egyet tudnának érteni a fentiekkel és ezek – akár bővebb kifejtéssel együtt – bekerülhetnének a Szellemi Honvédelmi Mozgalommal közösen kialakított és képviselt álláspontjaik közé.

További eredményes tevékenységet kívánva Önöknek
üdvözlettel
Dr. V.L. és felesége (nyugdíjas tanítónő)
______________________________________________

A pedagógus társadalom hisztériakeltését szomorúan fogadtam.
Az igazi pedagógus a mainál sokkal nehezebb körülmények között is helyt állt és állhatatos diákokat nevelt.
Meggyőződésem, hogy a tüntetéseken nem pedagógusok vettek részt legnagyobb létszámban, hanem mindenféle ráérő, a kormány erőfeszítéseit lekicsinylő ingerelhető, befolyásolható, nem önálló gondolkodású egyéb személyek.
A CÖF-CÖKA  kezdeményezésével és program pontjaival egyet értek.
V-né K.I. /tanár/
______________________________________________

Írását megköszönöm.
A bot fontosságát. az utóbbi időben megvetették a neo-liberális. „gondolkodók”(?)
Aki tényleg gondolkodik. és tapasztalt   emberpásztor, az tudja, hogy a nyárban mindig vannak értetlenek akiket bot nélkül nem lehetséges. megmenteni.
A szerető szülő is használja,  erőszakkal” is óvja gyermekét a veszélytől.
A keresztény tanítás is több helyen említi.
Jelenlegi helyzetben pedig egy nemzet léte a tét.
Egyébként egy zavarodott. embert is megmentenek, ha kell erővel is.

O.A.
______________________________________________

Tisztelt CÖF-CÖKA!

Nagyon-nagyon köszönöm az aláírás lehetőségét, pedagógushivatásom miatt különösen.
Ez a nyilatkozat is reális, időszerű. Jó érzés, hogy van hol kifejeznem a ripacskodókétól eltérő véleményemet.

További jó munkát kívánok: S.J.
_______________________________________________

A rendszerváltás megindításakor 1989 őszén a Munkásőrség megszüntetésekor a „négy igenes” népszavazáskor teljes egységnek számító népakarat volt – melyet a szavazás igazolt – abban is, hogy a munkahelyeken és az iskolákban nem lehet politikai tevékenységet folytatni! Ebből az iskolák a nagyobb fontosságúak! A politikai tevékenységet – melyet szakmainak álcáz ez a 6% -de még az összes tanár vonatkozásában azt sem elérő  – folytató kisebbség, egyértelmű kormánydöntögetést elérni akarva, ezen a módon csalárdul viselkedésük a pillanatnyi törvényeket is sérti! Az egyik államtitkár által tett feljelentés gyorsított nyomozását kell elérni, hiszen eme „tanárok” az államrendet már azzal is sértik, hogy a kormánnyal nem hajlandóak tárgyalni, de a diákok bevonásával a tekintélyükkel és hatalmukkal zsarolási pozíciót teremtve, az államrend megdöntésének nyilvánvaló szándéka egyértelműen látható! Ezért fegyelmi úton az oktatással össze nem egyeztethető viselkedés után először el kell őket bocsájtani! A büntető eljárás végigvitele mellett!

Továbbá a mai társadalmi berendezkedés indulásakor az iskolai politikai tevékenység létét törvényi úton kell megtiltani a mainál is egyértelműbb módon! Erre kezdeményezzünk ilyen javaslat benyújtását a Parlamentnek!

D.L.
_________________________________________

NEM! NEM! NEM!

Nem érdekel a Gyurcsány banda, és bűntársai mit akarnak.

Egy újjal se nyúlhatnak a kormányhoz, vagy azt is megemlegetik, hogy megismerték a Magyarokat!

El kell utasítani, és RENDRE kell utasítani ezeket a bűnbandákat. Ha nem tesznek eleget az utasításnak, az ok a megszüntetésükre. Legyen szó akár mozgalom, akár párt. A pártok se sérthetetlenek. Ha a NÉPAKARATTAL mennek szembe, akkor őket is érje utol a betiltás. Ennyit erről.

A.

_________________________________________

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!