Nyílt levél

 

  1. Magyarország az Európai Unió megbízható tagja és szövetségese, az egyenrangú nemzetek európai közösségének állhatatos híve.
  2. A magyar civil szervezetek indították útjára a „Patrióta Európa” mozgalmat, melynek célja az európai szintű civil együttműködés és kontroll erősítésével a válságban lévő kontinens társadalmi és gazdasági megújítása. A munkára alapozott társadalmi- gazdasági rendszer prioritása mellett a civilek önkéntes tevékenységének segítése, amely többlet hozamot, új lehetőségeket teremt.
  3. Az uniós és magyar válság leküzdésében támogatjuk a magyar kormányt, azért is, hogy közös erőfeszítéssel és a magyar nép szolidáris hozzáállásával ne más országok polgárainak kárára szabaduljunk meg adósságainktól.
  4. A magyar emberek számára nyilvánvaló, súlyosan megtapasztalt tények az elmúlt időszak gazdasági történései. Hibás, sőt sokszor bűnös módon – ugyanakkor az Unióvezető szerveinek szeme láttára – adósították el az országot, így a felelősség viselésében is osztoznunk kell!
  5. A Magyarországnak és az Uniónak is komoly gondot okozó gazdasági válság politikai felelősei bukásuk óta, hazug és erkölcstelen eszközökkel, az Unió vezető szerveinek félrevezetésével, ideológiai alapon próbálják aláásni a magyar gazdaság szerkezetváltásának sikerét. Nyilvánvaló, hogy céljuk a magyar kormány megdöntése, amely ellentétes a népfelség elvével, az európai demokrácia legalapvetőbb elvével és legfőbb értékével.
  6. Magyarország polgárai meg akarnak szabadulni a pénztőke gyarmatosító törekvéseitől. Társadalmilag és gazdaságilag is erős partnerként elől kívánunk járni az Unió stabilitását és fejlődését eredményező átalakításban. Tanúsítjuk, hogy a magyar kormány folyamatos konzultációban áll a civil társadalommal, kikéri a véleményét és azt lépésről-lépésre, gazdasági lehetőségeinek megfelelően érvényre juttatja. Ennek köszönhetően valósult meg a CÖF és a CET társszervezésével a kormányt támogató négyszázezres „Békemenet”.
  7. Bízunk abban, hogy a magyar polgárok demokráciába vetett hitét, választási akaratát, uniós szimpátiáját semmiféle pártoligarchiai támogatással megvalósuló hatalomszerzés nem gyűrheti maga alá.
  8. Az IMF-től, az Európai Uniótól megértő türelmet, szolidaritást és bizalmat kérünk a magunk és a magyar kormány részére. Szükségesnek tartjuk a civil kontroll európai szintű működtetését.
  9. Nem engedjük, hogy szélsőséges elemek lerombolják eddigi közös eredményeinket és növeljék az EU-val szembeni szkeptikusok táborát.

Végezetül: a magyar polgárok meghatározó civil erejét képviselő civil delegációnk újra kéri az IMF és az Unió, valamint a magyar kormány illetékeseit, hogy hagyjanak fel az erődemonstráció minden módszerével. Azonnal kezdjék meg a hiteltárgyalásokat, és ezzel egy időben tisztázzák a még fennálló jogi és pénzügyi kérdéseket.

Betegeskedő közös Európánknak most összefogásra és együttműködésre van szüksége.
Az Európai Unió államai irányába alkalmazott mérce csakis azonos és objektív lehet.
Az IMF és az Európai Unió vezetői ne feledjék a magyar közmondást: aki gyorsan ad, kétszer ad!

Budapest, 2012. április10.

CÖF és CET vezetősége

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!