Nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés

Kedves Rokonom/Barátom!

Sokan gondolják úgy Magyarországon,hogy az országtól elszakadt, de lélekben velünk összeforrt székelység autonómia törekvése fontos és igaz ügy. Ezt mindannyian szeretnénk, de a puszta óhaj az ügy érdekében semmit sem jelent. Most azonban tehetünk egy lépést  ebbe az irányba. Pontosabban a második lépést, mert múlt év áprilisi határidővel ugyancsak az európai kisebbségek kulturális és nyelvi jogai ügyében már összegyűlt a szükséges egy millió aláírás, ami kötelezi az Eu.Bizottságot a napirendre tűzésre. A mostani akció, ami szintén több európai őshonos kisebbséget érint/katalánok,baszkok,skótok stb./, gazdasági természetű, ami az autonómia felé vezető úton további erősödésükhöz vezethet.

Az aláírást online /is/ meg lehet tenni a 

http://www.nemzetiregiok.eu lapon.

A határidő jövő év májusa, és szégyenszemre eddig csak 20000 aláírás gyűlt össze! /Lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy a tavalyi egy millióról van szó./  Kérlek add tovább rokoni és baráti köreidben! 

Rokoni/baráti üdvözlettel: Dr. M. K.

 

A Székely Nemzeti Tanács már megalakulásakor leszögezett két fontos dolgot:

1. Egyetlen célja Székelyföld autonómiájának a kivívása.

2. E cél megvalósításáért kizárólag a jog és a demokrácia eszközeivel fog élni.

Az első perctől világos volt, hogy a cél eléréséhez szükség lesz a külpolitika eszközeire is, élnünk kell a nemzetközi szerződések és szervezetek adta lehetőségekkel is. Már 2008 elején határozat született arra nézve, hogy a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményez egy uniós szintű szabályozást az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos, számbeli kisebbségben élő népek és népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös tekintettel az önrendelkezés jogára. Ez a határozat kimondta: “Ennek a szabályozásnak az Európa Tanács 1201/1993, 1334/2003, 1811/2007 számú ajánlásaira, a Regionális Autonómia Európai Chartájára, az Európa Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó 1991. november 21.-én elfogadott határozatára kell épülnie, és nemzetközi standardként kell kezelnie mindazoknak az egyéni és kollektív jogoknak az elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig általánosan elfogadtak.”

A Lisszaboni Szerződés megkötése után természetes volt számunkra, hogy amint arra a konkrét lehetőség megnyílik, élni fogunk a polgári kezdeményezés lehetőségével, megtalálván ehhez a partnereket Európa-szerte. Ebből a célból született a tanács 2011. júniusi ülésén az a két határozat, amelyek közül egyik feltérképezi a potenciális szövetséges nemzeti régiókat, kimondva, a kezdeményezés alapelvét: Európai népei egyenlőek, a másik pedig túl azon, hogy kimondja: a Székely Nemzeti Tanács élni kíván az Uniós polgári kezdeményezés lehetőségével, rögzíti azt is, hogy konkrétan mi a kezdeményezés tárgya.

Ezt a témát részletezi az a két tanulmány is, amely itt és itt olvasható.

Tudatában vagyunk annak, hogy az európai nemzeti régiók összlakossága bár igen jelentős, ennek ellenére nem lesz könnyű összegyűjteni az egy millió aláírást. Számos önkéntes munkájára lesz szükség ehhez.

Ha ön egyetért céljainkkal, ha úgy érzi, hogy szűkebb hazája, de egész Európa érdeke is, hogy nemzeti sajátosságokat őrző régiói megerősödjenek, jogköreik bővüljenek, több önállósággal rendelkezzenek, hogy meg tudják őrizni történelmi hagyományaikat és mindeközben ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat, és szerepet szeretne vállalni az aláírások összegyűjtésben, kérjük, töltse ki ezt a rövid adatlapot.

Munkatársaink majd meg fogják keresni és tájékoztatni fogják a tennivalókról.

Segítségét előre is köszönjük.

Marosvásárhely, 2012. IV. 21.
A Székely Nemzeti Tanács nevében:
Izsák Balázs

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!