Minden, ami rejtve volt a felszínre kerül

Minden, ami rejtve volt a felszínre kerül.

Régen kaptam még csak féligazmondáson is a mainstream médiát érdemi, lényeges témákban, kérdésekben, cenzúrázatlanul. De mostanában ez egyre többször fordul elő, szerencsére nem véletlenül.

Európa szerte forradalmakhoz hasonló tüntetések tombolnak az „Új” Világrend (NWO) bevezetése ellen, eközben a média érdekes mód erről csendben hallgat (természetesen azért, hogy megvédjen bennünket a veszélyes (de vajon kire is?) gyülekezésektől, nehogy az emberek felbátorodjanak a híren és országok kövessék a példájukat), csak a fülsértő csendet lehet észlelni a témában. Na persze, ha ugyanazok a fősodratú média tulajdonosai is, mint akik be akarták vezetni az „új” világrendet, és közülük valók, akkor ez már mindjárt nem is akkora csoda és hirtelen összeáll a kép, minden azonnal érthetővé válik.

2020-21. igazsága reményeim szerint a majdani új történelemkönyvekbe úgy fog bekerülni, hogy a bolygó pénzügyi- és magánhatalmi világ”elitjét” alkotó nagyjából 300 család, körülbelül 9000 fő (akik neveit most direkt nem fogom ide beilleszteni, mert úgysem olvassa el senki, másrészt mindenki maga kutasson utána, ha akar és érdekli annyira a téma, ne én rágjam a szájába, ne az én igazam legyen, amit ráerőltetek és amit aztán szemrebbenés, önálló gondolkodás nélkül elfogad), akik szinte korlátlan befolyással bírtak (Oroszországon, valamint Kínán/Ázsián kívül) a Föld összes pontjára, kezükben a világegészségüggyel, az oktatási rendszerrel, az uralkodó pénzügyi rendszerrel, a „részleges fedezetű” bankrendszerrel, a krematisztikára épülő, kamatos hitelrendszerrel, amely nem az értékteremtő reálgazdaságra, az ökonómiára helyezi a súlypontját, arra ráépülve, hanem az csak csupán szolgálja az előbbit, a fősodratú médiával és a nemzetállamok felvásárolt politikai rendszereivel karöltve, bármikor készen arra, hogy egy súlyos krízishelyzet látszatát tudják kelteni, amikor épp ez szükségszerű a célok elérésének szempontjából.

Ez az „óriási hatalommal” bíró, nemzetközi, államok feletti, internacionalista és nihilista szűk „elit”, az 1% 1%-ának 1%-a 2019. végén, hosszú évekig tartó tervezés és előkészületek után rátámadt a világra, azaz az „elithez” nem tartozókra, kirobbantva élesben egy világrendszer teljes és végleges megváltoztatására irányuló III. világháborút, ellenünk, a 99,9% ellen. Ez a háború már addig is zajlott, de akkor lépett az éles, aktív és nyilvános szakaszába. E háború hadszíntere a posztmodern-kori hadviselés fegyvertárával fuzionálva az információs tér (főleg a tömeg(félre)tájékoztatás) és az azt közvetítő közeg feletti hatalom jelentős részének megszerzése, birtoklása, az elme és a tudat „frontja”, valamint a biológiai tér, mint az emberi megtapasztalás fizikai dimenziója.

A háború célja: a hatalmuk elkeseredett fitogtatása (amely napról napra dől be, fokozatosan, és valójában az eddigi erőfeszítéseiket sokszorozzák meg, hogy egyáltalán megtarthassák, aládúcolják azt, amit eddig megszereztek), végleges megszilárdítására, bebetonozására és totalizálására tett kísérlet, a maximális hatalomcentralizáció, egyközpontúság, a korlátlan hatalom megszerzése, mely megkérdőjelezhetetlenné és kikezdhetetlenné tette volna őket az egész emberiség és a „független nemzetállamok” felett, teljes világhegemónia, egy központból irányított, digitális, technológiákra épülő világrend és világgazdaság, egy készpénznélküli, elektronikus, egységesített számlapénz bevezetésével világvalutaként, egyetlen központi világbankkal, amely a bolygó valamennyi tranzakcióját kezelte volna, amelyen minden tranzakció átfutott volna, egy világkormány felállítása (amely kormányt persze nem az emberek választottak volna, hanem az „elit” a saját tagjai közül, közülük is max. 13-26 fő családból), ami a világ pénzügyi- és szervezett magánhatalmi „elitjéből” állt volna, egy világhadsereggel és nemzetközi rendőrséggel (ENSZ/NATO) „békefenntartás” címén, amely a techdiktatúrára építve szigorú és korlátlan, nyílt ellenőrzést gyakorolna minden ember felett, magánszféra teljesen kizárva, illetve luxuskiváltságként maradna csak fenn (just like in China), valamint népességminimalizálás a nagyobb és sokkal könnyebb, kevesebb energiát és pénzt felemésztő irányíthatóság kedvéért. Ez történt volna a terveik szerint, ha sikerrel járnak. És a népesség nagy részének valójában még fogalma sincs arról, hogy mit is úsztak meg.

Mindent, ami ennek a tervnek és fegyverarzenálnak a lebontását kezdeményezte, vagy tette volna lehetővé, megakadályoztak. Ilyen óriási és hatalmas fegyver a kamatokra épülő hitelpénzrabszolgaság, a világ adóztatás, az államok eladósítása, az infrastruktúra, a stratégiailag fontos cégek és a nemzeti vagyonok bekebelezése, megszerzése, kiszivattyúzása, pl. privatizációk által, mesterségesen keltett gazdasági válságok kreálásával, amelyekkel később dróton lehet rángatni, be lehet dönteni, majd térdre lehet kényszeríteni az országokat, a nemzetgazdaságokat pénzeik elszipkázásával és EGY világállamot lehet velük létrehozni immáron sokkal könnyebben, vagy akár azzal a pszichológiai nyomásgyakorlással megtoldva, hogy elengedjük azok adósságát, akik beállnak és csatlakoznak a világállam ernyője alá önszántukból, ha esetleg mégsem menne olyan könnyen. Ha így sem engedelmeskednek, akkor jöttek volna a komolyabb szankciók ezrei, a befolyásuknak, pénzüknek, „hatalmuknak” köszönhetően.

A módszer a következő: kis, apró, folyamatos, észrevétlen léptekkel, lábujjhegyen menetelés az összehangolt, sematikus világdiktatúrába. Lassan, de biztosan, fokozatosan, elfogadtatva velünk látszólag teljesen ártalmatlan és ártatlan dolgok egymásutánját, bevezetését.

Vagy ilyen például (többek között) a gyógyszeripar által eltitkolt (vagy lobbizással, nyomásgyakorlással a kormányokkal betiltatott) találmányok, technológiák is, valódi gyógymódok és anyagok, amelyek nemzeti szabadalmaztatása az egyéni feltaláló által annyi pénzt hozott volna egy-egy országnak, amiből az irdatlan mértékű államadósságokat is simán ki lehetett volna fizetni relatíve rövid idő alatt, pluszban, nem mellékes melléktermékként pedig emberek százezreit, millióit is meggyógyították volna ezekkel, akik tovább élhettek volna, tovább élhetnének ezeknek köszönhetően, egy sokkal jobb életminőségben, AMI ennek a szervezett magánhatalomnak szintén csak NEM érdeke, hanem ellenérdeke, mert ők a népesség radikális mértékű csökkentésében (és eladósításában) utaznak. Valamint a gyógyszerüzletek polcainak területének jó nagy százalékát megszüntette és felszabadította volna egy-egy ilyen találmány, hatalmas bevételeket vonva el a gyógyszeripari óriáscégektől, amelyek ennek a szervezett magánhatalomnak szintén a pókhálószerű tulajdonait képezik ~43 000 nagy multicéggel és ~30 000 alapítvánnyal, valamint ~150-160 (Rothschild-Rockefeller érdekkör) gigabankkal egyetemben. Pl. tulajdonuk az a cég is, ami most a „védettségi-igazolványokat” készíti (teljesen feleslegesen) 3000+ Ft/fő-ért cserébe, a lakosság orwell-i ellenőrzésének, kontrollálásának céljából. (De ugyanúgy tulajdonuk a Pfizer nevű cég is. És lehetne sorolni, összeállna a nagy kép a cégnevekből is).

A lényeg: mi fizetnénk a saját rabszolgásításunk költségeit is. Velünk fizettetik azt is. Hogy lehetőleg ne nekik kelljen már mindent. Ezt a gondolkodásmódot és eszmét a szekuláris, valamint a globális talmudizmus, illetve a kabbalizmus megértése nélkül nem lehet megérteni, ahogy magát az egyetemes történelmet, és azok folyamatait sem.

05:12 perctől 06:00 percig a következő, „határozott” és „pontos” megfogalmazású kijelentés hangzik el a műsorban: „És hát itt sok minden kérdésbe belemehetnénk ezzel kapcsolatban, hogy honnan van ez az egész folyamat, hogy mennyire természetes folyamat, ugye sokan úgy gondolják, hogy azért ez nem feltétlenül egy természetes folyamat igazából, hanem esetleg fölmerül az a kérdés, hogy nem-e emberi kéz csinálta vagy gyártotta ezt a vírust, természetesen (hát persze…) semmire semmiféle bizonyíték nincsen (… ), és bízunk benne, hogy a vakcinák megoldják ezt a problémát, de nagyon reménykedem én is abban, hogy nem valami fajta nagyfiúk, valami fajta rossz szándékkal próbálkoznak itt a világgal, nagyon remélem, hogy ez nem így van.” (Hát remélni, azt bizony sok mindent lehet).

Az ezután következő Máthé Áron (történész) ezt nem tagadja le, nem kezdi el rögtön és azonnal agresszívan cáfolni a feltételezést (a cáfolhatatlant), vitatni az „elhamarkodott” állítást, nem hülyézi le, hogy is gondolhat ilyet egyáltalán, ez egy összeesküvés-elmélet csupán. Üzenetértéke van ennek is. De ez történt valójában. Csak bizonyíték van rá. Közvetett és közvetlen bizonyítékok tömkelege támasztja alá, amelyek jó része, már jó hosszú idő óta nyilvánosan is elérhető. Valóságtagadás ennek az ellenkezőjét komolyan állítani.

K.L.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!