A CÖF-CÖKA 2022. október 21-én megkereste az Alapvető Jogok Biztosát annak kapcsán, hogy aggályosnak tekintett polgári engedetlenségi akciót tartottak a péceli önkormányzati fenntartású óvodák, melyben minden dolgozó részt vett, így a város összes óvodai nevelést végző intézménye zárva maradt.

Rögzítettük ennek kapcsán, hogy a magyar jogrendszer nem ismeri a polgári engedetlenség jogi kategóriáját, sőt, az jellegéből adódóan nem is a munka világához kapcsolható jogintézmény, hanem a politikai megnyilvánulás egyik eszköze.

Utaltunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre (a továbbiakban: Nkt.), amely kifejezetten előírja a világnézeti semlegesség követelményét az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben, amelyet így az óvodáknak is tiszteletben kell tartaniuk a működésük során.

A panaszbeadványunk kitért arra is, hogy a pedagógusok törvényes eszköze a munkavégzéssel, munkafeltételekkel, bérezéssel kapcsolatos követeléseik nyomatékosítására a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) szabályozott sztrájkjog. Ugyanakkor a sztrájkjog sem

gyakorolható korlátlanul: az Sztv. 4. § (2) bekezdése deklarálja, hogy annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet, például oktatást-nevelést végez, sztrájkot kizárólag úgy lehet folytatni, hogy az nem gátolja a törvényben rögzített „még elégséges szolgáltatás” teljesítését.

Hangsúlyoztuk, hogy a munkabeszüntetés során megvalósítandó még elégséges szolgáltatás követelménye, mint a jogalkotó által a köznevelési intézményekkel szemben támasztott törvényi kritérium a köznevelés zavartalan működését, valamint

a Gyermekjogi Egyezményben, illetve az Alaptörvényben rögzített gyermekjogok érvényesülését. szavatolja. Jelezte, hogy hazánkban a gyermekek joga a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, Alaptörvényi szinten jelenik meg.

Mindezekre tekintettel, a gyermekek jogainak jövőbeli hiánytalan érvényesülése érdekében annak a vizsgálatára kértük fel, az alapjogi biztost, hogy maradéktalanul megvalósultak-e a törvényben előírt kritériumok (így többek között a még elégséges szolgáltatás követelménye) a péceli óvodai munkabeszüntetés során, és amennyiben jogsértést észlel, akkor tegyen meg minden szükséges intézkedést.

Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa 2023. június 8-án kelt levelében arról tájékoztatta a CÖF-CÖKA-t, hogy a beadványunkban tett jelzés megfelelő áttekintése, illetve a körülmények megalapozott feltárása érdekében az ügyben jelenleg eljárást folytat, ennek keretében pedig megkereste az érintett intézményt fenntartó önkormányzat polgármesterét. A fenntartói válasz nyomán megtett esetleges további intézkedéséről, álláspontjától az alapjogi biztos a későbbiek során további információkat kíván nyújtani, amelyről soron kívül tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

CÖF-CÖKA vezetősége