Meghívó – Miskolc

A „Bagoly mondja…” című kihelyezett Civil Akadémiára

A a Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubja szervezésében

együttműködve

az ÉLETFA Társadalom- és Környezetkultúra Alapítvánnyal,

az ÉLETMŰTÁRS Művészeti és Civilitikai Egyesülettel,

a Versbarátok Körével,

 

tisztelettel meghívja

2023. január 27-én (pénteken) 17 órára

Miskolcon a Tudomány és Technika Házába (Görgey A. u. 5.)

Bagoly mondja…

című kihelyezett Civil Akadémiára

Vendég: Dr. ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány jogi szakértője

Közreműködő: Dr. Hortai Rita és Asztalos Julianna

                                Versbarátok Köre

            Beszélgetőtárs: Dr. Lengyel Attila a CÖF Klub Miskolc elnöke

A találkozót az aulában tartjuk. Az ülőhelyek száma korlátozott, ezért kérjük, időnként az ülőhelyek átadásra. Akinek van kempingszéke, hozza magával. Meleg öltözék használatát ajánljuk. A jelenléti ív aláírásához mindenki hozzon magával tollat!

2004-ben, amikor csatlakoztunk az EU-hoz (szerintük felvettek bennünket) a magyar lakosság kevesebb, mint 40 %-a valóban örült a szlogennek, mely szerint visszatértünk Európába (45,62 %-os részvételi arány mellett 83,76 %-a a magyaroknak /8 042 272 szavazati jogúból 3 056 027 fő támogatta a csatlakozást/). Így gondolták sokan, hiszen az akkori miniszterelnök, Medgyesi Péter mondá: „Nagyszerű pillanat részesei vagyunk. Magyarország visszatért Európához, visszatért azokhoz az értékekhez, amiket ezer éve vall magáénak”. Bizonyára szerencsésebb lett volna a kinyilatkoztatás, ha azt mondja a felkent közméltóság, hogy: Magyarország elfoglalta az Őt megillető helyét, mert megvédte Európát a hódítóktól és hozzájárult az Európai kultúra kiteljesedéséhez. Szerencsésebb lett volna ez a mondat, hiszen ezzel kétségbevonhatatlanná tette volna, hogy egyik legrégebben itt élő, ezeréves nép kapja vissza azt a méltóságát, amelyet Európa már megadott neki. Természetesen, „a stílus maga az ember”, azt kaptuk, amit megérdemeltünk a regnáló vezetőnktől. „Európa nagyszerű esély, nagyszerű lehetőség. Nem több, nem kevesebb. A magyar képességek, a magyar emberek tehetnek ebből az esélyből, ebből a lehetőségből csodát” – mondta a miniszterelnök. „Örüljünk együtt. Ünnepeljünk együtt”. A FIDESZ-frakció azonban leszögezte: az uniós csatlakozással Magyarország nem célba ért, a csatlakozás várva várt pillanatával csak a lehetőségek új kapui nyílnak meg előtte.

Bizonyára Ők lapozták Csath Magdolna 2001-ben publikált, „Kiút a globalizációs zsákutcából” című könyvét, amelyben az olvasható: „A csatlakozás nem lehet cél, hanem csak eszköz”, mivel „Az EU maga is globalizációs termék”.  Nos, a politikai paletta másik oldala célként tekintette a csatlakozást, azonban mára eszközként használja hazánk lejáratásában, a magyar nép megbüntetésére. A FIDESZ-frakció nyilván nem erre a lehetőségre, mint eszközre gondolt akkor.

Az EU alapszerződése előre látóan szabályozta a szuverén tagállamok és a közösség jogait. Akkor még mindenki tudta (tudni vélte), hogy egyrészt a tagállamok szuverenitása megkérdőjelezhetetlen, másrészt az EU azonos joggal rendelkező tagállamok közössége. Napjainkra azonban a liberális iskolák un. 69-es nemzedéke (és most már fizetett holdudvara), amelynek tagjai ájultan hallgatták mondvacsinált liberális filozófusaik, az „értelmetlenség-automaták” tanítását, jó tanítványhoz méltóan beváltják mestereik „próféciáit”: lebontják a társadalom összetartó szövetét, a zsidó-keresztény alapokon álló erkölcsi normákat.

Napjainkban, mi magyarok, megszenvedjük ennek a posztkommunista-liberális társaságnak az aknamunkáját. Különösen felháborító a magyar baloldali képviselők – sokunk által hazaárulásnak tekinthető – kezdeményező ténykedése. Az EP vezetői most már arra sem veszik a fáradságot, hogy utánanézzenek, vajon a saját köreikben van-e precedens azokra, az általuk jogállamiságot sértő jogi megoldásokra, gyakorlatokra, amelyeket például Magyarországon, netán Lengyelországon számon kérnek. Legyen az korrupció, avagy az alapítványi egyetemek kuratóriumainak tagsága.

Vagyis, a brüsszeli elit lábbal tiporja azt a jogrendet, amelynek betartatását éppen neki kellene szavatolni. A többezer oldalas csatlakozási szerződést az egyszerű állampolgár nem ismeri, amint az un. Liszaboni-szerződést sem. Ezért arra kértük Dr. ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, a CÖF-CÖKA szóvivőjét, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány jogi szakértőjét, hogy avasson be bennünket az EP és a Bizottság jogsértő ténykedésébe, különösen a hazánkat elmarasztaló boszorkánykonyhába.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2023. január 27-én (pénteken) 16.30-tól a Tudomány és Technika Házában.  Kérdéseket szóban lehet feltenni.

Dr. Lengyel Attila
a CÖF Klub Miskolc elnöke

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!