Meghívó

Szeptember első szombatján az V. CÖF KLUB MISKOLC Családi Nap rendezvénye bensőséges hangulatban került megrendezésre a Tudomány és Technika Házában, ahol Dr. Lengyel Attila elnök úr köszöntője után az eddigi eredmények méltatása mellett további sikereket kívánt a folytatáshoz Dr. Csizmadia László a CÖF CÖKA elnöke, majd a baróti Székely Társalgó Egyesület képviseletében
Krizbai Imre tiszteletes úr méltatta a két szervezet együttműködését, aki után Kováts Ágoston adta át a konzervatív, keresztény lokálpatrióta miskolci fiatalok üzenetét és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete képviseletében Bak László
hangsúlyozta a civil szervezetek összefogásának fontosságát.
Vass László István beszámolója
V_CÖF KlubMiskolcNap_VassLászló István

_______________________________________________________________________

Ötödször is CÖF Klub Miskolc Nap

A Civil Összefogás Fórum 2020-ban ünnepelte megalakulásának 10 éves évfordulóját. Sajnos, a járvány miatt az ünneplésünk visszafogottabb volt, amint terveztük, azonban be tudtuk mutatni a 10 év eredményeit. Örömmel emlékeztünk a budapesti CÖF rendezvényekre, a békemenetekre, a krakkói felvonulásokra. Különösen jó érzéssel elevenítettük fel a havonkénti találkozókat, amelyeken a Sorskérdéseink és a Létkérdéseink sorozatok keretében a téma országos hírű szakembereivel beszélhettünk ezekről a kérdéskörökről. A baráti szálakat felhasználva évente ellátogattunk Kárpátaljára, Délvidékre és Erdélybe. A Barót-i Székely Társalgó Egyesülettel visszavonásig érvényes együttműködési megállapodással ismertük el barátságuk szorosságát.

A CÖF Klub Miskolc egyik fontos törekvése, hogy un. nyomokat hagyjon a jelenlegi határainkon túl, az ezeréves haza kiemelkedő helyszínein. Kopjafával tisztelegünk az erdélyi Nyergestetőn, a székelyek 1948-as hősiessége előtt. Az ezeréves határon, Feketebércen emléktáblát avattunk az alábbi szöveggel:

Az ezeréves lengyel-magyar határ, a két nemzet barátsága és a magyarországi Derenkre elszármazottak emlékére állíttatta Lengyelország centenáriumi évében a

Civil Összefogás Fórum miskolci klubja

TRIANON 100 éves évfordulóján egy tölgyfát ültettünk a miskolci országzászló közelébe, emlékeztetve az utókort e szégyenteljes diktátumra.

Minden rendezvényükön a Kárpátaljai árvaházaknak gyűjtünk pénzt, ősszel pedig könyvet és ruhaneműt szintén kárpátaljaiaknak. Utóbbit december elején a Beregszászi Református Diakónia Központnak juttatjuk el, a könyvet a Beregszászi Egyetemnek.

Másik fontos törekvésünk, hogy nyomokat hagyjunk az emberek lelkében, közösség/közösségek épüljenek. E nemes feladathoz segítségül hívjuk barátainkat, a Miskolcon működő, velünk azonos nemzeti identitással bíró civil szervezeteket, amelyek közül szoros együttműködés alakult ki az alábbiakkal:

Éltető Lélek Alapítvány, Éltető Lélek Egyesület, Versbarátok Köre, Cardinal Mindszenty Kórus, Miskolci Pinczék Asztaltársasága, Miskolci Borút Egyesület.

Drabant Katalin borásszal elkészítettük a CÖF és a CÖF Klub Miskolc borát /Hungarikum/.

A CÖF Klub Miskolc napon már kétszer rendeztünk rajzversenyt általános iskolás és középiskolás gyermekeknek nagy sikerrel. Tavaly ez évben elmaradt, idén 30 fölötti rajz érkezett, örömünkre.

Fontos küldetésünknek tartjuk, hogy a kommunizmus rémtettei ne vesszenek a feledés homályába. Ezért kértük tagjaikat, írják meg saját történeteiket. Különösen az ’50-es évek történeteit, amelyek megvilágítják az 1956-os forradalom és szabadságharchoz vezető okokat. A beküldött történeteket tavaly előtt CD-n kiadtuk, tervezzük a könyv formájában való közreadást.

A COVID vírus miatt visszafogottabban, de megünnepeltük a CÖF Klub Miskolc 10 éves évfordulóját, hiszen úgy éreztük, van mit ünnepelnünk.

Idén, a tavalyi hiányt is pótolva, újra ellátogat hozzánk a Székely Társalgó Egyesület kórusa. Számukra az öröm az, ha a Felvidékre mehetnek, idén Borsi a cél, útba ejtve Sárospatakon a Magyar Kálváriát.  Megtisztelő, hogy Dr. Csizmadia László más elfoglaltsága mellett is, mint Ő mondta, kötelességét érzi, hogy eljöjjön hozzánk. Nagy örömmel látjuk majd körünkben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének miskolci szervezetének és a FIDELITASZ miskolci csoportjának képviselőit. Prof. Nógrádi György segítségével keresünk fogódzókat napjaink egyre zűrösebb politikai és társadalmi eseményeiben/jelenségeiben.

Minden nemzetünkért aggódó érdeklődőt tisztelettel várunk 2021. szeptember 4-én 14,30-tól Miskolcon, a Tudomány és Technika Házában.

Dr. Lengyel Attila

a CÖF Klub Miskolc elnöke

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!