Már megint kardját élesíti a gonosz … Zsolt.7,13

…hazánk vérrel és lánggal minden oldalról elborítva. Kossuth Lajos
Kiáltvány a néphez 1848. szeptember 23.

Egy-egy megmérettetésnek nemcsak az átélt tapasztalatai lényegesek, hanem sokkal inkább azok az üzenetek, amelyek a jövendőben fognak testet ölteni…és, vagy felerősödni, vagy elhalni. Ezeknek a jelenségeknek egy általam veszélyesnek látott csokrát helyezem lelkiismeretünk mérlegére akkor, amikor aggodalommal tekintek nemzetem megérdemeletlen letámadására az európai unió önmagát haladónak hazudott testületeinek részéről, vagy amikor kisebbségi nyomorunkat kihasználók szedik közülünk áldozataikat hatalomra csábító hazugságaikkal.

Sikerült a választásoktól elriasztani a jogosultak közül a nagyobbik részt. Akik ezt elérték sátáni örömmel számolják azokat, akik így minden erőlködés nélkül besorolhatók lettek a velük bármi megtehető kategóriába. Akik a választási jogról leválaszthatóak, azoktól minden más jogot meg lehet fosztani. Most a vírustól is ijeszteni lehetett, és a testvérharctól is óvni, hogy a könnyen otthonmaradónak lelkiismeretet könnyítő magyarázatot adjanak a nagy politikai észosztók. Sajnos ez a manőver folyamatosan előkerül és magyarjaink folyamatosan bedőlnek ennek. A választókat folyamatosan riasztják és azok ebben tökéletes engedelmességgel riadnak is. „Ha most a magyar nemzetnek minden fia, a ki csak karját birja, fel nem kél hazáját védeni, akkor kiirtanak saját hazádból, szegény magyar nép!” (Kossuth Lajos)

Sikerült elhitetni, hogy a jövőben elveszett az etnikai választás létjoga. Magyarul, ne keresse a magyar a magyart, hanem mindenki kapaszkodjon fel egy nem magyar párt szekerére, valamilyen barátságos eszme támogatójaként. Mi önvédelemből szerveződünk! Ha nem a halál árnyékában inognánk, akkor is együtt kellene mennünk, mert messze vagyunk attól, hogy önrendelkezve bizton örökítsünk valamit gyermekeinknek és utódainknak. „Még a nyomorult féreg sem türi, ha lábbal tapodják. A magyar nép nem leszen, nem lehet gyávább a féregnél”(Kossuth Lajos)

Sikerült elhitetni, hogy a románokkal közös pártokban leszünk testvérek. Hiszek abban, hogy a románokkal lehetünk barátok, de nem úgy, hogy román pártok cselédpártjaiként alázkodunk. Magyarhangjává nem válhat senki azoknak, akik történelmünket hamisítják, örökségünket bitorolják, vagy nevünket már nemcsak ékezetüktől fosztják meg. Van etnikai határokat átlépő választás, amikor egy-egy magyar ember becsülete román szavazatokat hoz. Miért nem ezt a mintát emlegetik a mai magyargyötrő kozmopoliták, mint követhetőt, számunkra előbbrevalót, mert ilyen is van! „.. a nemzetnek soha senki számot nem adott, hogy hová fecsérelték a magyar vitézeknek, a ti fiaitoknak vérét.” (Kossuth Lajos)

Remélem sikerül elhinnünk, hogy bár „élesíti kardját a gonoszt”, de sokkal több józansággal merünk önvédelemből önrendelkezve készülni az elkövetkező megpróbáltatásokra. Árulás nélkül, sokkal több nemzetszeretettel és keresztyén öntudattal!

Nagyvárad, 2020. szeptember 29.

A békesség kötelékében!

Csűry István
erdélyi püspök nyílt levele