Magyarellenes propagandák

Feltételezhető, nem a győri polgármester videója a horvát politika centrális kérdése, és feltételezhetően csak attól lett fontos, hogy a momentumos fiúk kérésére azzá tették.

Edvard Benes külügyminiszter 1920. február 26-án a csehszlovák parlamentben elmondta azt a hazugságot, amit már évek óta terjesztett az egész világon:

„A Szent István egykori koronájához tartozó területek uralkodó osztályai által képviselt magyar népet minden szövetséges egyöntetűen a világháború legfőbb segítőjének, ha ugyan nem az első számú felelősének tartja. A magyarok már a háború előtt is azon mesterkedtek, hogy a propaganda minden eszközével elkendőzzék a korábbi magyar kormány és főleg bizonyos arisztokrata kormánykörök tetteit. Ám mindezek ellenére a háború folyamán sikerült lelepleznünk a magyar oligarchia valódi lényegét, valamint Magyarországon a háború előtt és alatt uralkodó valódi állapotokat. Az egész világ elborzadt ezeknek a tősgyökeres mongol politikai viszonyoknak a láttán, és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő.”

Robert William Seton-Watson, a magyarok iránt mélységes ellenszenvet tápláló skót, de erőszakosságával egyáltalán nem skótul bánó fiatalember egy bukaresti interjúban 1915-ben így nyilatkozott: „Ami számunkra a porosz militarizmus, az maguknak (románoknak) a magyar hegemónia: ezek az európai fejlődés legfőbb akadályai… önöknek a szerbekkel együtt véget kell vetniük a magyar faj brutális és mesterséges uralmának szomszédjai felett”. Majd 1916-ban megalapította a The New Europa című újságot, amelynek állandó tartalma kizárólag arra irányult, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia helyébe független nemzetek lépjenek.

Watson az NGO-k magányos előfutára volt, igencsak nagy befolyással a döntéshozó politikusokra. A hazugságok, az alaptalan vádaskodások, a magyarellenes propagandák túluralma régen is, most is komoly károkat okoz hazánknak. Elég, ha csak az unió kettős mércéjére, Tavaresre, Sargentinire, Junckerre, Timmermansra, vagy Trócsányi, mint uniós biztos elutasítására gondolunk. S történik mindez annak ellenére, hogy nemzetmentő politikánk még soha nem volt annyira erős, mint Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt.

Mégis azt látjuk, tapasztaljuk, hogy az ellenzék ördögi rombolása és aljassága mellett többfrontos, határon túlról származó támadásnak van konzervatív, keresztény kormányunk és ezzel együtt hazánk is kitéve, Niedermüller, Fekete-Győr és társaik benesi, watsoni mesterkedése által. Jó bizonyíték erre az a videofelvétel, amelyen Niedermüller Péter és a momentumos Berg Dániel kérkedik a VII. kerületben élő külföldi állampolgárokkal való konzultációval, amelynek az a hallható, látható eredménye, hogy a külföldiek, bár évek óta jól érzik itt magukat, az Orbán kormányt mégis ugyanazon szavakkal ostorozzák, mint teszik azt az EU magyargyűlölő külhoni, és hazai képviselői is, ideértve Gyurcsányné Dobrev Klárát, Cseh Katalint, Ujhelyi Istvánt vagy Donáth Annát.

És a nemzetellenes propagandának nincs vége. Itt a legújabb bicskanyitogató aljasság. Egy, a momentumos Fekete-Győrrel minden bizonnyal jó kapcsolatban álló horvát képviselő, bizonyos Bojan Glavasevic az unióban létező politikai korrupció visszaszorításának szükségességéről beszélt a horvát parlamentben. Ez még rendben is lenne, de az elrettentő példát mi más szolgálhatná, mint a Borkai-ügy, amelyben a korrupciós elem az, hogy a fideszes, és a magyar kormány által védett politikus uniós pénzből fizette a jachtot és a prostik szolgáltatásait. Vajon honnan vette a horvát fiatalember ezt az ocsmány hazugságot?

Ugyan melyik bíróság állapította meg jogerősen, hogy az időközben a Fideszből kilépett Borkai uniós pénzből bérelt jachtot? Nem kellene esetleg megvárni egy jogerős ítéletet az állításról, mielőtt tényszerű közléssel egy másik ország parlamentjében telehazudják a világot? Vagy Fekete-Győr maga a két lábon járó hitelesség? Hol szerezte a jogi diplomáját?

Azt is mondta Glavasevic, hogy Orbánék mindenkit megpróbáltak elhallgattatni, aki a Borkai-ügyről beszélt. Így a kiváló momentumos fiatalokat is. Honnan vette ezt a blődséget a horvát parlamenter? Csak nem Fekete-Győr hazudta ezt is? Feltételezem, nem a győri polgár­mester videója a horvát politika centrális kérdése, és feltételezhetően csak attól lett fontos, hogy a momentumos fiúk kérésére azzá tették.

Az is elhangzott, hogy Orbán (mert azért ő a főszereplő a parlamenti beszédben) nem barátja a horvát népnek. Orbán valóban nem a horvát nép barátja? Nyolc évvel ezelőtt a magyar EU-elnökség három legfontosabb prioritásának egyike pont a horvát csatlakozás ügye volt akkor, amikor Viviane Redingnek, az Európai Bizottság alelnökének még az volt a véleménye, hogy Horvátországnak nagyon határozott lépéseket kell tennie a korrupció elleni harcban. Arról pedig nem mi tehetünk, hogy Horvátország végleg elbukta a Mol–INA korrupciós vádját a svájci szövetségi bíróság elutasító határozatával.

Mi folyik itt? Szabad, büntetlen, aljas eszközökkel, Soros-direktívák alapján manipulált rágalmazás? Hogy kerül a horvát parlamentbe Borkai? És még a világ melyik parlamentjében lesz téma olyan összefüggésekben, amelybe nem illik bele? Mert hazugságpartnert bármelyik országban lehet találni, csak a hasonszőrűek között kell keresni.

Egyébként azt a tényt, hogy Fekete-Győr instruálta Glavasevicet, maga Fekete-Győr valószínűsíti a Facebookján közzétett videóval, amelyet az Index promotált úgy, hogy „Glavaseviccsel Fekete-Győr András, a Momentum elnöke vette fel a kapcsolatot, és kérte, hogy lépjen fel Orbán Viktor és társai horvátországi bűnelkövetéseivel szemben”. Ha ez így van, Fekete-Győr egyszerűen rágalmazott, horvát barátjával együtt. Mint annak idején Benes vagy Watson. A rágalmazás pedig nálunk, és Horvátországban is bűncselekmény.

Mindenesetre erről a horvát fiatalemberről és politikai tevékenységéről meglehetősen érdekes híreket lehet olvasni a horvát weblapokon. Úgy tűnik, sok mindenre képes. Az egyik legmegdöbbentőbb az a beszámoló, amely egy horvát lap, a Hrvatski Tjednik (Horvát Hét) 2016. február 14-i számában jelent meg, és amely szerint egy zárt körben felvett felvételen Bojan „szadista” nevetésben tört ki, amikor horvát hazafiak haláláról, tömegsírjaikról és temetésükről volt szó. Olyan tömegsírokról, amilyenbe a képviselő híres, Vukovár védelme közben a szerbek által meggyilkolt háborús hős édesapját, Sinisa Glavasevicet is eltemették.

John Lukacs történész szerint a trianoni katasztrófa egyik döntő oka a magyarellenes propagandák sikere és a magyar nemzetmentő politika erőtlensége volt. Legyünk sokkal jobban résen! A nemzetmentő politikánk működik, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök. A magyarellenes propagandák ellen azonban tennünk kell nekünk, civileknek is. Figyeljünk, ne hagyjunk semmit szó nélkül. Ha kell, tegyünk feljelentést, tájékoztassuk egymást, ha újabb hazugságokat észlelünk, tegyük szóvá minden rendelkezésünkre álló fórumon. Nem könnyű a feladat, de nem engedhetjük, hogy ferdítésekkel, hazugságokkal folyamatosan mocskolják a magyar kormányt.

Ne legyen kétségünk, a cél nem más, mint a nemzetért kiálló és az azt védő kormányfő eltávolítása. De nem csupán a kívülről pénzelt globalisták tevékenységét kell folyamatosan figyelnünk és szóvá tennünk, hanem úgy kell élnünk és viselkednünk, hogy ne adjunk mákszemnyi okot sem arra, hogy belénk köthessenek, hogy kihasználhassák gyengeségeinket. Még akkor is legyen alapelvünk a moralitás, ha ellenfeleinknek nincs is szüksége tényekre a hazugsághoz, mert majd gyártanak. Mint annak idején Benes, Watson, vagy mostanság az ifjú, néha idősebb titánok. Mármint titánok a rombolásban, hazugságban, mocskolódásban, a gátlástalanságban. Határon belül és határon kívül. Sokan vannak, egyre többen.

De mi, a nemzetben és a kereszténységben, a klasszikus családban és az Isten teremtette két nemben hívők nem bukhatunk el. Nincs rá jogunk. Úgyhogy ne felejtsük, innen szép nyerni!.

Szerző: Bencze Izabella jogász

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20191020-magyarellenes-propagandak

 

Szerző
Dr. Bencze Izabella

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!