Magyar Nemzet: Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

https://magyarnemzet.hu/belfold/kozos-orakat-javasol-a-nat-a-tanaroknak-7796540/

Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

MÁR KORÁN TALÁLKOZNAK A DIÁKOK A DIGITÁLIS VILÁGGAL
A magániskolák gyakorlatából ismert teamtanítás alkalmazására is lehetőséget nyújt a módosított Nemzeti alaptanterv, ami a lapunk által megkérdezett újabb tanügyigazgatási szakértő szerint számos lényeges korszerűsítést tartalmaz.

A módosított Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési célok és módszertani alapelvek a korábbi NAT-hoz képest számos lényeges korszerűsítést, korszerű pedagógiai módszert tartalmaznak, így előtérbe helyezik az aktív tanulást, a tanulói kompetenciafejlesztést – értékelte az ősztől életbelépő változásokat lapunknak Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő.

A 25 éves iskolaigazgatói tapasztalattal rendelkező szakember felhívta a figyelmet, hogy az új szabályozás azt ajánlja az iskoláknak: minden tanévben szervezzenek úgynevezett multidiszciplináris órákat, amelyeken a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg.

Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

A csoporttanítás komplexebb megközelítést tesz lehetővé
Fotó: Bach Máté

Előremutató lehetőségként jelenik meg a teamtanítás alkalmazása is, amelyeken a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítással valósítják meg, tehát egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg is tarthat – mutatott rá egy másik újításra. A közös órák komplexebb megközelítést tesznek lehetővé, ám ez eddig főleg az alternatív módszerekkel dolgozó magániskolák gyakorlatában volt jellemző.

Nyomatékosan megjelenik az új tantervben a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása iránti igény is. Míg eddig az informatika a felső tagozatban jelent meg először, a jövőben már a 3. évfolyamtól kezdve bevezetik a digitális kultúra tantárgyat, ami magába foglalja az eddigi informatika tananyagot, de azt bővíti a digitális információszerzés és kommunikáció témaköreivel.

A tanulói terhek csökkentéséről a szakértő elmondta: az eddigiekhez képest az 1–6. évfolyamok mindegyikén hetente minimum három órával, a 7–8. és a középiskolai évfolyamokon pedig heti öt órával csökken a diákok óraterhelése.

– A módosult óraszámok azt mutatják, továbbra is a megszokott óraszámok szerint tanítják majd az iskolákban a történelem, a technika és az életvitel, a vizuális kultúra és a testnevelés tantárgyakat, minimális mértékben csökken a magyar nyelv és irodalom tanítására fordítandó órák száma, és kismértékben nő a matematika, az ének-zene, valamint az idegen nyelv tanítására fordítható idő.

A jelentős heti óraszámcsökkentés együtt jár azzal, hogy a középiskolában mintegy 25 százalékkal csökken a természettudományok tanítására fordítandó óraszám, ennek ellentételezésére azonban a 11–12. évfolyamokon a diákok választása alapján lehetőség van heti négy-négy olyan óra választására, amely segíti a tanulókat az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra történő eredményes felkészülésre – tette hozzá.

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!