Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

 

Erős és élő közösségek – egyáltalán a lehetőségek – megteremtésében, s így a közösségek megtartásában egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy épp intézményeket helyettesítő személyek tevékenyednek: sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés és egyben csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy az ilyen, ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – attól is, hogy emelt fővel előre láthassunk.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fenitek alapján idén is kéri a civil és művelődési szervezeteket, intézményeket és egyúttal magánszemélyeket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, egyesületi és csoportban elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Tisztelettel kéri, hogy amennyiben a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz, az anyanyelvápolás, a pedagógusi, a kutatói munka, a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom, a hangszeres zene- és kórusművészet, a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra, az építőművészet, a történészi kutatások, a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén, közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy éljenek a felterjesztés lehetőségével.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy/szervezet rövid pályarajzát, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2016. december 5-éig kérik elküldeni Word-formátumban a vamakult@mts.rs e-mail címre, valamint nyomtatott formában – aláírva – postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (Kossuth Lajos tér 4., 24000 Szabadka). A felterjesztéseket – kéri a kiíró – legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg.

 

 

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2016. december 15-éig hozza meg.

Az elismeréseket 2017 januárjában Zentán, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségen nyújtják át a díjazottaknak.

 

 

 

Magyar Életfa díj

A díjjal – amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2003. július 22-én alapított – minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánnak kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. A díj Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevélből áll.

Aranyplakett

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek/egyesületek/csoportok részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevél képezi. A kitüntetéssel évente egy kimagasló teljesítményt kíván a díjalapító elismerni.

Plakett

A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amely megmutatja, hogy akár egyvalaki, szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.

 

Magyar Életfa díjban eddig a következő személyek részesültek:

 

Ádor Pál művésztelep-vezető • Albert János nyugalmazott színművész • Andruskó Károly képzőművész • Balassa Julianna nyugalmazott általános iskolai tanár • Balogh Pál művelődésszervező • Barta Júlia bácsfeketehegyi nyugalmazott óvónő, a vajdasági versmondómozgalom lelkes szervezője • Boros György grafikusművész, nyugalmazott képzőművész szakos tanár • Deák Ferenc író • Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató, könyvszerkesztő • mgr. Égető Gabriella nyugalmazott zenetanár, karnagy • Faragó Árpád színművész, tanár • Fehér Kálmán költő, író, műfordító • Fejes György színművész • Ferenczi Jenő színművész • Gracza Antal bácskossuthfalvi nyugalmazott zenetanár, kórus- és fúvószenekar-vezető • Győrfi Sándor műkedvelő színész, rendező • Gyurcsics Erzsébet zombori nyugalmazott színművész • Horváth Emma nyugalmazott középiskolai tanár, előadóművész, rendező, a szabadkai Csáth Géza Művészetbarát Kör vezetője • dr. Káich Katalin professor emerita, művelődéstörténész • Karna Margit színművész • Király Ernő népzenekutató, zeneszerző • Kódé Károly művelődésszervező • Koncz István magyarkanizsai rendező, színész • Konrád Emma zenetanár, a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus karnagya • Krizbai Hajnalka pedagógus, anyanyelvápoló • Lele József muzslyai népművész • Lepár Ferenc nagykikindai amatőr színjátszó és rendező • Molnár József öntevékeny színész, rendező • Megyeri Lajos zeneszerző • Nagy Sívó Zoltán helytörténész • Nemes Fekete Edit keramikusművész • Németh István prózaíró, publicista • Ormay Mária nagybecskereki bábművész, amatőr színész • Pekár Tibor szabadkai hegedűművész-tanár, helytörténész • Petz-Galler Marika belgrádi operaénekes • Ricz Péter régész, nyugalmazott főmuzeológus • Sípos Tibor óbecsei festőművész • Skrabány Viktor festőművész, nyugalmazott képzőművészet szakos tanár • Szabó Péter temerini amatőr-színházi rendező • Dr. Szeli István akadémikus, irodalomtörténész • dr. Szőke Anna nyugalmazott óvodapedagógus, népművelő, néprajzkutató • Szöllősy Vágó Veronika nyugalmazott könyvtáros, népdalkörvezető • Török István palicsi festőművész • Varga Péter zenetanár, a Durindó és Gyöngyösbokréta mozgalom sokéves vezetője • Vicsek Károly filmrendező • Vitkayné Kovács Vera operaénekes.

 

 

Aranyplakett elismerésben eddig a következő személyek és szervezetek részesültek:

Budai Ilona zenepedagógus, népdalénekes • Csoóri Sándor József Attila-, Déry Tibor-, Kossuth-díjas költő • Goldschmied József a budapesti Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesüelt programigazgatója • Msgr. Húzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök • a Kaláka együttes • Kálóczy Katalin budapesti népművelő, a volt Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa • Kányádi Sándor Déry Tibor-, Kossuth- és Magyar Örökség díjas költő • Lajkó Félix hegedű- és citeraművész • Lezsák Sándor költő, tanár, politikus • Olsvai Imre népzenekutató, zenetudós • Pomogáts Béla kritikus, irodalomtörténész • Dr. Uzon Miklós nyugalmazott ügyvéd, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség alapító vezetőségi tagja.

A több mint századik éve tartó, folyamatos működésük elismeréséül a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, a kúlai, valamint a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, továbbá a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület vehette át még e rangos kitüntetést.

 


Plakett elismerést  eddig  a következő személyeknek és szervezeteknek ítéltek oda:

Andriga Sándor palánkai művelődésszervező • Bada István és Bada Johanna olvasás-népszerűsítők, a MIRK főszervezői • Borsós Tamás, Kovács József, Szabó Lajos, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség alapító tagjai • Brezovszki Eszter, a palicsi Szederinda Népdalkör vezetője • a topolyai Csalóka zenekar • Csernicsek József doroszlói muzsikus • Égető Éva bácsgyulafalvi művelődésszervező • Fehér Emánuella szenttamási népzeneoktató • Fenyvesi Margit szabadkai népi hímzés szakkörvezető • Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár igazgatója • Gellér Veronika és Zoltán doroszlói nyugalmazott tanítóházaspár, népművelők • Hegedűs János, a nyékincai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke • Horváth László, a Durindó szellemi atyja • Juhász Irén oromhegyesi nyugalmazott tanítónőt, művelődés- és közösségszervező • Kisimre Árpád topolyai néptáncoktató, koreográfus • Kisimre Szerda Anna topolyai népzeneoktató • Kiss László nagykikindai művelődésszervező • Koncz Lázár népzeneoktató, az oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke • Kovács Magdaléna, a törökkanizsai Tiszagyöngye Művelődési Egyesület elnöke • Mérges Sándor torontálvásárhelyi művelődésiház-vezető • Mojzes Antal bajmoki helytörténész • Molnár József nótaénekes • Pál Károly bácsfeketehegyi művelődésszervező • Pécsi Elizabetta közgazdász, a Horizont – Dél-Bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének alelnöke • Raj Rozália és Nagy István népi textília- és viseletkutatók, a Vajdasági Folklórközpont alapítói és működtetői • Rontó Márta muzslyai népzeneoktató • Savelin Zellei Zsuzsanna és Savelin László néptáncoktatók, művészeti vezetők • Siposné Lukács Ilona, Magyarország konzulasszonya • Soós Mária és János népművészházaspár • Szabó Magda tornyosi óvónő, kézműves, gyűjtő • Széchenyi Jolán torontálvásárhelyi tanárnő • Szilaveczky Csilla, a Magyar Kultúra Alapítvány titkára • Takács József horgosi művelődésszervező • mgr. Tóth Glemba Klára nagybecskereki művelődésszervező • Vas Brezovszki Tímea és Vas Endre néptánc- és népzeneoktatók • Vrábel János nyugalmazott rajztanár, hangszerkészítő, a népművészet mestere.

Kiemelkedő tevékenységéért Plakett-elismerésben részesült a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület, a kisoroszi Testvériség-egység Művelődési Egyesület, a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület, a szabadkai Életjel Irodalmi Élőújság Csáth Géza Művészetbaráti Köre, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet és az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, a palicsi Q képzőművészeti csoport, az ABC&T képzőművészeti csoport, a topolyai Cirkalom táncegyüttes, a Juhász zenekar.

Untitled-1

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!