Liget-projekt és veszélyhelyzet: a főpolgármester normaszegő önkormányzása?

Budapest jelenlegi főpolgármesterének is tisztában kellene lennie azzal a ténnyel, a hatályos szabályozásban az építési engedély, annak jogerőssé és végrehajthatóvá való válásától három évig hatályos. Ezalól kivétel, ha ez idő alatt az építtető meghosszabbítatta a hatályt, illetve az építkezést, a hatályosság alatt megkezdte, mert ekkor öt év áll még rendelkezésre, hogy az építést befejezze. A balliberális fővárosi önkormányzat részére ezért irányadó, hogy az építési rendelkezések vonatkozásában az Eljárási kódexet módosító 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet világosan rögzíti: az építési engedély hatálya, annak jogerőssé és végrehajthatóvá való válásától három év.

A fővárosi baloldal, ellenzéki erők által folyamatosan támadott és bírált projektelemek jogerős és végrehajtható építési engedélyekkel rendelkeznek, és ezzel kapcsolatban nem járható út az építkezések jogszabályi úton történő ellehetetlenítése. A visszaható hatály tilalma kapcsán fontos rögzíteni, hogy még a „rendeleti kormányzás” útján való projekt-ellehetetlenítés sem lehetséges, miután bármely jogszabály a kihirdetését követő időszakra (hatálybalépésének időpontjától) állapíthat meg kötelezettséget, illetve csak ugyanezen időponttól minősíthet  valamely magatartást jogellenessé. A jogerős építési engedélyek végrehajtását egy valóban demokratikusan és joguralmi szellemben gondolkodó városvezetésnek nem szabad, és nem is lehet semmilyen módon akadályoznia.

A Karácsony Gergely fémjelezte budapesti városvezetés már hosszú hónapok óta, időről időre zárójelbe teszi az alapvető demokratikus normákat, és erősen korlátozta a képviselői jogok érvényesülését a Fővárosi Közgyűlésben. Karácsony és elvbarátai autoriter ülésvezetést, sőt városvezetést vezettek be, az önkormányzati törvény betűjét és szellemét sárba tipró módon, beleértve az új közgyűlési szervezeti és működési szabályzatban a határidők megállapításának módját, és például azt, hogy Karácsonyék jelentősen korlátozták a napirend elfogadása előtti felszólalások számát. Ezek után nem is meglepő, hogy a baloldali városvezetés nem tudja tiszteletben tartani az illetékességgel rendelkező állami hatóságok által kiadott, és jogerőssé vált engedélyek jogszerű végrehajtásának folyamatát.

A főpolgármester a járványügyi veszélyhelyzet, az országosan bevezetett különleges jogrend időszakát is hatalmának önkényes kiterjesztésére használja fel, jól tudván, hogy a különleges jogrendben a mindenkori főpolgármester a normál esetben a Közgyűlésre tartozó döntéseket hozhat meg. Karácsony Gergely ahelyett, hogy a nemzet főpolgármestereként felelős módon felügyelte és koordinálta volna a fővárosi védekezést és az abban fontos szerepet játszó városi intézményeket és közszolgáltató cégeket, és megvédte volna a fővárosi fenntartású szociális intézmények lakóit a számukra életveszélyes járvány tombolásától, inkább online lakossági fórumok megrendezésével próbálja elhitetni a választóival, hogy ilyen eszközök alkalmazása nyomán felülírhatók jogerős bírósági döntések és az azokhoz kapcsolódó építésügyi projektek.

Az egykori közvéleménykutató főpolgármester még a járványügyi veszélyhelyzet nehéz óráit és napjait is inkább arra használja fel, hogy a saját népszerűségének javítására, tisztán politikai haszonszerzésből nem reprezentatív felmérést végezzen a városi lakosság körében, és így egy kormányellenes hangulatú, kvázi „kampányzáró” rendezvényt tartson a fővárosi járványügyi szigorítások fokozatos feloldása nyomán.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!