Tisztelt Miniszterelnök Asszony/Úr!

A CÖF-CÖKA a magyar nemzet ismert és valószínűleg legnagyobb polgári közössége.

Magyarországon szervezésünkben valósult meg 2012 januárjában a több mint 500 ezer embert megmozgató Békemenet, amelyre az Európai Unió is felfigyelt.

Magyarország szuverenitásának megőrzése érdekében, azóta már több Békemenettel demonstráltuk a hazai polgári többség Európai Uniónak küldött üzenetét.

A magyarországi civilek, szellemi honvédők elégedetlenek az Európai Unió azon kirakat jogszabályával, amely áldemokratikus módon próbálja kezelni az Unió polgárainak kezdeményezéseit. A polgári kezdeményezésekről szóló jogszabály éppen azt a célt szolgálja, hogy a szuverén államok polgárainak közvetlen véleménynyilvánítását lehetetlenné tegye.

Felgyorsult világunkban a képviseleti demokrácia mellett vészhelyzeti időkben, kiemelt ügyekben, szükségszerűvé válik az Uniót alkotó szuverén államok polgárainak közvetlen véleménynyilvánítása. Ma már történelmi tény az egyre nagyobb mértékben eszkalálódó, Európa népeit hátrányosan érintő újkori népvándorlás jelenléte.

Tisztelt Miniszterelnök Asszony/Úr!

A klasszikus demokrácia hagyománya szerint a népnek van kormánya és nem a kormánynak népe. A magyar társadalom nemzeti konzultáció keretében válaszolt kormányának azon kérdésére, hogy befogadja-e az embercsempészek által szervezett, illegálisan érkező, schengeni zöldhatárt semmibe vevő gazdasági migránsokat, vagy sem? A túlnyomó többség nemmel válaszolt.

Fontos lenne, hogy más országok polgárai is kapjanak lehetőséget a közvetlen véleménynyilvánításra.
Miközben támogatjuk a háború elől menekültek befogadását, az uniós határt védő országoknak kötelező a Schengenre vonatkozó jogszabályok betartása és a DUBLIN III. megállapodás érvényesítése.

Tisztelt Miniszterelnök Asszony/Úr!

Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön által felelősen képviselt állampolgárok országuk alaptörvényének tiszteletben tartása és lehetőségei mellett igénylik a népszavazás, vagy azt helyettesítő más intézmény által biztosított, migráns helyzettel kapcsolatos véleménynyilvánítás lehetőségét. Kérjük, hogy az Európát veszélyeztető témában az Önt delegáló párt segítségével és országa parlamentjének közreműködésével kérjék ki a választásra jogosult polgáraik állásfoglalását.

Az Unió polgárainak sokasága elutasítja a kvóta rendszert. Megítélésük szerint a bevándorlási hullám okait csak keletkezésük helyén lehet eredményesen kezelni.

Az Unió egy új tagország felvételét a tagállamok 100%-os egyetértéséhez köti – helyesen! Ugyanakkor a migránsok millióinak importja teljes körű tagállami hozzájárulás nélkül egyre több országban hozza létre a párhuzamos társadalmak kialakulásának lehetőségét. Államok jöhetnek létre az államban. Akár több országban olyan szír-afgán-iraki milliós közösség nőhet ki, amely a későbbiek folyamán követelni fogja autonómiáját vagy teljes önállóságát.

Sőt, ehhez hozzá kell tennünk, hogy az Európába áramló migránsok döntő többsége iszlám vallású ember, az iszlám vallásnak pedig legkevésbé jellemzője az integrálódás, sokkal inkább a hittérítés, mérsékelt vagy radikális-szélsőséges eszközökkel. Ez pedig felveti Európa iszlamizációjának a veszélyét. Vajon mit gondolnak erről az európai polgárok?

Tisztelt Miniszterelnök Asszony/Úr!

Gyermekeink és unokáink jövőjéért Önnek is felelősséget kell vállalnia, ezt úgy teheti meg, ha hazája polgárainak többségi véleményére támaszkodik. Európa kormányainak és polgárainak csak akkor lehet tiszta a lelkiismerete, ha az emberek közvetlen véleménynyilvánítással, többségi erővel kinyilváníthatják a kontinenst elárasztó újkori gazdasági és kulturális, vallási honfoglalással kapcsolatos állásfoglalásukat.

Tudjuk, hogy egy miniszterelnök munkája óriási felelősséggel bír. Úgy véljük, hogy politikai, gazdasági és társadalmi vészhelyzet esetén a politikai kultúra jó ismerőjeként bölcsességével Ön is hozzájárulhat országa népének közjót szolgáló, véleményt kinyilvánító megjelenítéséhez.

Tisztelettel

CÖF-CÖKA Vezetősége nevében
Csizmadia László
elnök