Köszönet

Köszönet illeti a magyar népet, hogy a legsúlyosabb nyugati támadások és a legintenzívebb befolyási kísérletek ellenére rendületlenül és eltántoríthatatlanul a nemzeti kormányzás folytatására, a szabadságra és önrendelkezésre szavazott, és elutasította a neoliberális totalitarizmust.

A magyar választási eredmény jelentősége messze túlmutat Magyarország határain, hiszen ez egyben annak a globalizációnak az elutasítása, amelyre sok nyugati politikus még mindig törekszik a „Great Reset” koncepció értelmében, és az egypólusú világrend megteremtésére.

Igazságos és szabadságon alapuló világrend csak a népek önrendelkezési jogának és kultúrájának, történelmi fejlődésének és hagyományainak, valamint az államok szuverenitásának a kölcsönös megértésében és tiszteletteljes interakciók tiszteletben tartása alapján létezhet.

Ebben nemcsak a földrajzi, hanem különösen a kulturális értékeket, így az alap- és szabadságjogokat, a kereszténységet és a családon alapuló társadalmi modellt kell figyelembe venni és megőrizni.

Magyarország védi ezeket az értékeket évszázados hagyományainak megfelelően. Pontosan 800 évvel ezelőtt, alig 7 évvel az angol Magna Charta Libertatum után hirdette ki az első kontinentális európai alkotmányt, amelyben már rögzítik az alap- és szabadságjogokat, ezt követően az első európai törvények az autonómiáról, a vallásszabadságról, nemzetiségi jogokról és a kisebbségek védelméről.

Az 1956-os magyar forradalom a kommunista diktatúra és a szovjet uralom végét indította el, ezzel megteremtette Európa újraegyesítésének előfeltételét.

A magyar forradalom, amely az önrendelkezésért folytatott harc volt, kiváltotta az önrendelkezésről szóló vitát az ENSZ-ben, melynek eredményeként alig 10 évvel később, 1966-ban az ENSZ a két emberjogi paktum 1. cikkelyében rögzítették a népek önrendelkezési jogát, mint írásos és kötelező nemzetközi normát. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

Ma ezeket a szabadságjogokat egyre erősebben fenyegetnek angol-amerikai befolyás alatt különösen az Európai Unióban.

Magyarország ellenáll ezeknek a befolyásolási kísérleteknek és a szuverenitás korlátozásának, ami konfliktushoz vezet az Európai Unióval, amely a támadásokat azzal a színlelt és hamis indoklással próbálja igazolni, hogy Magyarországon veszélyben van a demokrácia és a jogállamiság.

Ellenkezőleg: Magyarország jogállamiságát, demokráciáját, szabadságát nem a magyar kormány, hanem a diktatúrává alakuló Európai Unió veszélyezteti. Magyarország történelmi küldetéstudattal ismét teljesíti feladatát és kötelességét, hogy megvédje a szabadságot és az igazságosságot az önkénnyel és a diktatúrával szemben, valamint a szabadságot és függetlenséget a hegemón geopolitikai követelésekkel szemben.

A magyar nép erre elsöprő választ adott. Ezzel nemcsak példakép Európában, hanem úttörője egy jövőnek szabadságban és békésségben. Köszönet minden magyarnak!

Eva Maria Barki

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!