Kezdeményezés a Székely Szabadság Napja alkalmából

A CÖF Klub Miskolc csatlakozik a Székely Szabadság Napja alkalmából Vass László barátunk kezdeményezéséhez.
Barátsággal
Dr. Lengyel Attila a CÖF Klub Miskolc elnöke
________________________________________________________________________

Vass László István

Székely Szabadság Napja

„SZERETETTEL INTVÉN MIND AZ ERDÉLYIEKET ÉS MAGYARORSZÁGI HÍVEINKET AZ EGYMÁST KÖZT VALÓ SZÉP EGYEZSÉGRE, ATYAFIÚI SZERETETRE. AZ ERDÉLYIEKET, HOGY MAGYARORSZÁGTÓL, HA MÁS FEJEDELEMSÉG ALATT LESZNEK IS, EL NE SZAKADJANAK! A MAGYARORSZÁGIAKAT, HOGY AZ ERDÉLYIEKET EL NE TASZÍTSÁK!”

Ezekkel a gondolatokkal, Bocskai István erdélyi fejedelem politikai végakaratának hirdetésével hívlak, várlak Benneteket 2021. március 7-én, Vasárnap a Székely Szabadság Napja emlékére és tiszteletére általam szervezett szolidaritási menetre.

A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozatában minden év március 10.-ét jelölte meg a székelység összetartozásának emléknapjaként. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat. Ők a Makk-féle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. Életüket adták a nemzeti önrendelkezésért, ezzel a bátorság és hűség példaképeivé váltak.

Nekünk, ma élő magyaroknak, székelyeknek Bocskai eszmeiségét követve pedig kötelességünk megfogni egymás kezét, ügyelni egymás sorsára és emlékezni dicső elődeinknek a szabadságért, az önálló nemzeti identitásért áldozott életére!

Mikor lenne erre nagyobb szükség, mint ma, amikor nem csupán nemzettudatunkat, létünket, hanem egész Európa jövőjét betolakodók milliói, s az őket támogató brüsszeli apparátus idegen érdekeket képviselő bürokratái veszélyeztetik?

Éppen ezért kérlek Benneteket, hogy csatlakozzatok hozzám, hiszen tudjátok, „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”.

Jónéhány évvel ezelőtt még magányosan meneteltem keresztül a városon, székely zászlóval és nemzeti lobogóval a vállamon, akkori elhatározásom szerint az általam Anyaországnak jelölt lakásomtól a telkemig, a jelképes Erdélyig. Aztán évről évre csatlakozott hozzám valaki, s tavaly már egész kis csapattal vágtunk át a városon, leginkább a CÖF Klub Miskolc toborzásának hála. Nagy öröm számomra, hogy a CÖF Klub Miskolc is elkötelezett az ügy mellett.

Mivel az idén március 10. szerdai napra esik és ez a részvétel lehetőségét jelentősen korlátozza, ezért az ezt megelőző vasárnapon,

7-én lesz megtartva az emlékmenet, az akkor érvényben lévő járványügyi helyzet aktuális előírásainak szigorú megtartása mellett.

Találkozó 2021.03.07.-én 10:00-kor a Városház téren, a Szent István szobornál.

A menet távja 6 km.

Csatlakozási pont azok számára, akiknek az erejét meghaladja a teljes táv:

– a népkerti Országzászlónál,

– a Testvérvárosok útjai ÖMV töltőállomásnál és

– a hejőcsabai Millenniumi Emlékmű mellett.

Székely és/vagy magyar zászlóról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.

Bármilyen, az alkalomhoz nem illő, vagy a közösségi együttlétet megzavaró rendbontás a menetből való azonnali kizárást vonja maga után!

Tisztelettel

Vass László István

Igen, a CÖF Klub Miskolc elkötelezett a székelyek mellett. Akinek már van CÖF Klub Miskolc kitűzője, kérem viselje. Akinek nincs, adunk a helyszínen. /LA/

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!