KÁRPÁTALJA (Itt kezdődik Magyarország)

 

Mi, a külhoni magyarok, függetlenül attól, hogy rendelkezünk vagy nem magyar  állampolgársággal, másképp éljük meg a magyarságunkat, mint az anyaországiak.  Az észjárás racionális, józanabb, hisz érdekmentes, nincs megfertőzve pártok közti  acsarkodással, hatalomra törekvéssel, nem vagyunk annyira „agymosottak;, annyira túlpolitizált.

Mentesek vagyunk a jellegzetes magyar „rangkórságtól. Nem nagyon foglalkoztat, hogy  éppen melyik párt vagy koalíció van a hatalmon. Inkább csak az, hogy a mindenkori magyar  kormány hogy viszonyul hozzánk, milyen bátran és hatásosan áll ki az érdekünkért. A külhoni   magyarságot  a megszállás alatt tartó kormányok,  nagyobb  mértékben foglalkoztatják, hiszen elsősorban tőlük függ a jelenünk és a jövőnk is…

Lám, Kárpátalja milyen KIVÁLÓ tehetségeket szül. Pld. a most Pesten élő-jeleskedő  közismert Kovács Sándor író, helytörténész, Lengyel Jánostehetséges újságíró, költő, publicista, tevékenységükkel öregbítik Kárpátaljai Magyarok hírnevét. Állítom, hogy  külhoni szűk kis otthonomban a mindössze alig 150 – 200 ezer magyar, az élet minden  területén aránylag lényegesen több, termékenyebb és tehetségesebb személyiségeket termel  mint az anyaország. Csak még néhány példa. Horváth Sándor – író, költő( a KA-i magyarok  himnuszának szövegírója),  v.Dr. Dupka György – író , költő. történész, politikus, Ivaskovics  József – költő, zeneszerző(Crédó együttes),  v. Szöllősy Tibor Orvostudományok doktora,  neurológus főorvos, Író, v. dr. Károly Lajos szemészeti sebész főorvos.  Dalmay Árpád történész   filológus, Író, publicista, bátor, fáradhatatlan aktivista, Magyarságunk védője, BOCSKOR ANDREA EU képviselő, határozottan ki áll a külhoni magyarság érdekeibe  –   Debreceni Mihály a MTV kiemelt szerkesztő műsor vezető. Nem túlzok –  világhírű szobrász v. MATL Péter .

Sokan elérték a ranglétra legfelsőbb fokait. Csak néhány  példa: Vigh János–Ukrajna volt Főépitésze,  Professzor Dr.  Fábri Zoltán – több neves  külföldi egyetem Díszdoktora, akadémia tagja,  és sokan, nagyon sokan mások. Nem  öndicsekvés az állításom, hogy a Vitézi Rend Kárpátaljai törzse a legaktívabb , leghatékonyabb. A KMKSZ*(Brenzovics László elnök) és az  UMDSZ**(dr.Zubánics László elnök)  félre téve a nézeteltéréseket együttesen hatásosan  bátran lépnek fel az ellenségeink ellen. (de jó lenne, ha az anyaországi szervezetek vezetői is  félre tennék a személyi ambíciójukat, követnék Kárpátalját).

Bizonyára a természet vonzó   szépsége, a hegyek, folyók, de főleg az anyaországtól való elszakítottság adja az ihletet. Mi   másképp éljük meg a magyarságunkat. Úgy szólván mi, külhoni Magyarok, magyarabbak  vagyunk, mint az anyaországiak (hisz az nekik természetes, magától érthető). Az idegen (gyakran  ellenséges, minket meg nem értő és irigylő) környezet késztet mindennek ellenére  bizonyítani, érvényesülni. Legyőzni a kesergést, és mindenféleképp Magyarnak maradni, megőrizni értékeinket. … Ily módon ápoljuk (konzerváljuk) hagyományainkat, a sajátos  Magyar kultúránkat, nyelvünk tisztaságát és az ezeréves MAGYAR földünket…

v. K.Gy. Tkp.  (Ungvár – Záhony)

UI: Ugyan ez jellemző az összes külhoni magyarok közösségére .(a szólás szerint – minden kár haszonnal  is jár).   Ennek a szétszakadt  áldatlan állapotnak  élőbb-utóbb(de  higgyük, hogy előbb) vége lesz.  Az új , összes magyar földet egyesítő  MAGYAROK  ORSZÁGÁNAK  vezető pozíciókba  a külhoni nemzettársaink kerüljenek…

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!