Karácsonyi üdvözletek

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Áldott békés karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és boldog Új évet kívánunk!

Magyar-Osztrák-Bajor Társaság és Hegyvidéki Trianon harangja Társaság elnöksége
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Nézők Televízió
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok sok szeretettel
Eva Maria Barki

_________________________________________________________________________________

🌲🔔🌠Köszönjük szépen a jókívánságot! 

Áldott, boldog 🍀szerencsés, egészséges, jó hírekkel , sikerekben gazdag, 🔔

        szép ÚJ ESZTENDŐT kívánunk mindnyájatoknak!   🐷🕊🍀

     Szeretettel: S. Család Veszprémből 

___________________________________________________________________________

Tisztelt Civil Összefogás!

A sok válaszul küldött  jó kívánság között az enyém is csak egy a kitörlésre várók között, mégis őszintén írom:
Áldott, békés Karácsonyi ünnepet kívánok valamennyiüknek !

Azzal az örömhírrel, hogy már nem a kisded Jézus születésére emlékezünk, hanem amire Ő adott parancsot: „Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön.” Az örömhír az, hogy visszajön. Ha visszajön, akkor él. Ha él, akkor uralkodik, mert néki adatott minden hatalom mennyen és földön.

Őt, a feltámadott dicsőséges Urat ünnepeljük Karácsonykor is, és ha Ő az ünnepelt, ne nélküle ünnepeljünk .

Egy kicsi Jézust könnyű lenne a karjainkra venni, de Ő Mennynek, földnek Ura Ő hordoz kegyelmében , és Ő jön vissza ítélni élőket és holtakat és minden térd előtte hajol meg.

Legyen őszinte ez a meghajlás ezen a mostani ünnepen is.

Ki tudja meddig tehetjük?

Isten áldja meg Önöket, népünket, családjainkat, döntéshozóinkat az elkövetkezőkben is.

V-né K. I.

___________________________________________________________________________

Hála nektek az egész évi munkáért,

Áldott ünnepeket

hogy növekedjen az együttérzés a magyarokban,

Jó együttműködést az Újévben, nagy szeretettel szemléllek

Kolozsvárról Sz.K.

________________________________________________________________________

Kedves Civil Összefogás Fórum!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok.
Öröm számomra, hogy Önökkel és így a világ összes magyarjával együtt ünnepelhetek – határok nélkül, megértésben és egységben.
Szeretettel és barátsággal,
N.A.

_____________________________________________________________________________________

Kárász Izabella :  –   Újévi imádság –

Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet,
Hogy magasztaljon Téged minden ének,
És áldásodat a lelkünk érezve,
Feljusson az égbe!

Szentlelked legyen mindenben vezérünk,
Tanácsadónk és irányítónk nékünk.
Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek,
Csak amely él Érted !

Az igazmondás, tisztelet és hála
Szívünkben leljen örökös lakásra,
Hiábavaló dolgoktól óvjon meg
Megmentő kegyelmed !

Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet,
Hogy megismerjen minden lélek Téged;
Elhagyva a romlott bűnös világot, –
Köszöntse Országod.

Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad,
Hallgasd meg ezt az újévi imánkat,
Hogy áldásodat a lelkünk érezve,
Feljusson az égbe !

Boldog  újesztendőt!  : K.L.
___________________________________________________________________

Wass Albert : – Én és az Isten

Nagy-nagy rémek űztek,
már mindent bejártam:
végső menedéknek
Istennél megálltam.

S lám az Isten nékem
sziklaszilárd vért lett,
gond meg nem találhat,
baj hozzám nem érhet,

mert az Isten nékem,
míg másnak csak támasz,
nekem menedékem,
végső menedékem !

Míg örömben jártam,
nem leltem meg Istent.
Rá csak most találtam,
hogy elveszték mindent.

Ilyenek vagyunk mi,
gyarló földi férgek,
úgy térünk csak Hozzád,
bánatok ha érnek,
szertekuszált álmok,
széttépett remények.

Rátaláltam én is
szörnyű-szörnyű búban,
Atyai szavára
most, hogy rászorultam,
nagyon rászorultam.
( 1928 .)

Ahogy búcsúzunk –
úgy köszöntünk is egyben :
Mindenkire áldás szálljon az újesztendőben .

Üdvözlettel és nagy tisztelettel kedves Mindannyiuknak : Szeretteikkel együtt .
K.L. és családja sokak nevében is

_________________________________________________________________________

Egészségben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
B.I. és B.E.
___________________________________________________________________________

Köszönet munkájukért és békességet , sikereket hozó  2022-es évet kívánok!
O.M.
___________________________________________________________________________

Nagyon szépen köszönöm.Ezúttal hagy kívánjak magam is.Nagyon Boldog Új Esztendőt.
K.M.
___________________________________________________________________________

Áldásokban gazdag boldog új évet kívánok !
Üdvözlettel : M.M.
__________________________________________________________________________


P.Zs.
______________________________________________________________________

Köszönöm Jókívánságokat, áldott ünnepeket kívánok én is!
Sz.J.
______________________________________________________________________

Tc.:  CÖF-CÖKA,
Tisztelt Csizmadia László Elnök Úr és Kuratórium!

Köszönöm szépen, hogy gondozták és közreadták írásaimat, köszönjük minden fáradozásukat, a rendezvényeiket, a Civil Akadémiákat, az írásaikat, a honlapjuk sok-sok értékes üzenetét, a Békemenetet, a felszólaló leveleiket, küzdelmüket testi és lelki egészségünkért, felsorolni sem lehet mindent! Kívánunk jó egészséget, további lendületet,
BÚÉK,
K.J. Kós Károly díjas ny. tervező, táj – és kertépítész
és felesége K-né V.J.
________________________________________________________________________

Kedves Barátaim, Elnök Úr!

Meghitt Karácsonyt, szerencsés, szép, egészségben, szeretetben gazdag Újesztendőt kívánok!
Kereszténység és magyarság, igazság és élet elválaszthatatlan érték és cél.
BÚÉK- Bízzad Újra Életedet Krisztusra, a Gondviselésre!

Bajtársi öleléssel:
Z.Zs.
________________________________________________________________________

Köszönöm, Áldott Szeretetteljes Karácsonyt kívánok! 🌲
K-né L.L.
______________________________________________________________________

Kegyelemmel teljes áldott Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk, K. család
______________________________________________________________________

Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt és boldog, keresztény emberhez méltó Újesztendőt kívánok! Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!
B.I.
______________________________________________________________________

Boldog karácsonyi ünnepet kívánók önnek és a csapatnak ! S.L.
___________________________________________________________________________________

Kedves Elnök úr!

Köszönöm a 2021. évi találkozókat, beszélgetéseket, jó volt részt venni ezeken az érdemi eszmecseréken.

Áldott Karácsonyt és békés, egészséges, eredményes boldog Újévet kívánok mindannyiunknak!

Sok szeretettel: M.K.
__________________________________________________________________________________

Köszönjük szépen, Viszont kívánunk kegyelemteljes Karácsonyt és sikeres, nagyon sikeres Új esztendőt!
Üdvözlettel: D.A. és Sz.Sz.
_________________________________________________________________________________

Köszönjük, egész családunk Áldott Karácsonyt, Boldog Új Évet, jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Szeretettel: Z.A. és Z.Á.
__________________________________________________________________________________

K Ö S Z Ö N Ö M !

Ott voltam a cisztereknél, hallgattam Csaba atyát.
ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG(abb) ÚJ ÉVET kíván
Az Utca Gondolkodó Magyar Embere
bencés öregdiák
PAX!
___________________________________________________________________________________

Köszönjük szépen, viszont kívánjuk az egész csapatnak !
Z.E.
___________________________________________________________________________________

Önöknek is Áldott Ünnepeket kívánunk! Munkájukhoz sok erőt és egészséget!
Zs.család
___________________________________________________________________________________

Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a magunk nevében!

A Betlehemi Békeláng fénye ragyogja be szíveteket, töltse el Isten szeretetével és áldásával!

________________________________________________________________________

Szép Karácsonyt kívánok a Hargitáról, a Betlehemi Csillaggal ! P.Z.

________________________________________________________________________

Áldott, szép és meghitt Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
J.V.
_________________________________________________________________________

Tisztelt Alapítvány!
Köszönöm a karácsonyi üdvözletet és Önöknek is kívánok áldott karácsonyt és boldog új esztendőt.
Üdvözlettel
S.Á.
________________________________________________________________________


Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog Újévet kívánok szeretettel: Sz.A-né
Köszönöm az értékes munkájukat!
_______________________________________________________________________

Mi is áldásos szép karácsonyt és egy JOBB 2022 es esztendőt kívánunk
F.F.

_________________________________________________________________________

Köszönjük szépen. Mi is áldott karácsonyt és boldogabb új évet kívánunk  Önöknek és Munkatársaiknak.
Tisztelettel: M. Zs-né és M. Zs.
_________________________________________________________________________

Nagyon szépen köszönöm és viszont kívánom ❗🙂
Sz.M.
______________________________________________________________________

Köszönöm szépen  karácsonyi jókívánságukat. Én is áldott ünnepeket és további eredményes munkálkodást kívánok: H.M.
______________________________________________________________________

Nagyon szépen köszönöm, s viszont kívánok én is
áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet.
Sz.Z.
______________________________________________________________________

Köszönjük szépen, viszont kívánjuk MINDENKINEK.
G.I-né
_____________________________________________________________________

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog sikeres Új Esztendőt kívànok,főleg jó egészséget!
W-né Zs.Á.
_____________________________________________________________________

Köszönöm,és viszont kívánom az Alapítvány minden tagjának,támogatóinak!
Sz.B.
____________________________________________________________________

Áldott , békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!
K.Á.
____________________________________________________________________

Kedves CÖF-CÖKA,
Köszönöm a karácsonyi jókívánságokat, egész évi munkájukat, kiadványaikat, és a magam részéről is minden-áldott karácsonyt és boldog, vírusmentes újévet kívánok szeretettel,
Gye.Á.
____________________________________________________________________

Köszönöm szépen viszont kívánom Önöknek,munkájukhoz kitartást és jó egészséget Kívánok! P.Zs.
____________________________________________________________________

Üdvözlettel és tisztelettel  Mindannyiuknak : Szeretteikkel együtt . K.L. és családja .

Áldott – békés Karácsonyi ünnepeket !

Aranyosi Ervin : –  Karácsonyra angyalt küldök –

Elküldök egy angyalt, hozzád szeretettel,
ez egy csepp ajándék, neked szántam vedd el !
Ez a kicsi angyal feladatot kapott,
mától aranyozza be mindegyik napod !

Vigyázzon szívedre, mások meg ne sértsék,
gonosz, rossz érzések soha ne kisértsék.
Bármerre is mennél óvjon, védjen téged,
tegyen róla, legyen jó az egészséged !

Vigyázzon, a világ neked sose ártson,
vidítson jó kedvre szilveszter, karácsony !
Találd meg a békéd, örülj az életnek,
legyenek körödben mind, akik szeretnek !

Verseim kísérjék mindennapjaidat,
legyen a lelkedben megértés, tapintat
Teljesüljenek be régóta várt álmok,
angyal által őrzött ünnepet kívánok !

 

Aranyosi Ervin : Mosoly legyen az ajándék !

Közeledik a karácsony,
a szeretet ünnepe.
A ránk váró szebb napokat,
mivel tölthetnénk tele ?

Mi lehetne az ajándék,
ami szép is, és komoly ?
Legyen idén a jó szándék,
és arcunkon szép mosoly !

Nem kerül egy filléredbe,
mégis szívből melegít,
enyhíti a fagyott lelkek,
rideggé vált teleit.

Add hát szívvel, szeretettel
mindenkinek mosolyod,
s fénybe borul a világunk,
ha minden szív mosolyog !

Ajándékozd mosolyodat,
legyen ez egy égi jel,
amitől a szív felderül,
s arcunk ünneplőt visel !

Mosolyoddal hadd terjedjen
másra is a szeretet !
Hadd kívánjak szeretettel
mosoly-gazdag ünnepet !

___________________________________________________________________________

Istentől Áldott Karácsonyt, és Boldog új esztendőt erőben, egészségben. Fel a győzelemre, a jó Isten segítségével.
Üdvözletét küldi. Vitéz B.I.
__________________________________________________________________________

Köszönöm, én is áldott karácsonyt kívánok Mindannyiuknak. Köszönet áldozatos munkájukért.
T.I.
__________________________________________________________________________

Áldott Karácsonyt kívánok szeretettel: J.V. ny. szakújságíró
________________________________________________________________________________

Köszönöm szépen a jókívánságokat, amit én is szeretettel kívánok a CÖF-CÖKA  tagságának Áldott Karácsonyt
Dr.Cs.E.
_______________________________________________________________________________

Köszlnjük a Karácsonyi üdvözletet! Mi is ugyanezeket kívánjuk Önöknek!
Németországból E. és R. B.
______________________________________________________________________________

Köszönöm a jókívánságokat,  én is minden magyarnak határon belül és kívül a legszebb és legboldogabb áldott Karácsonyt és Boldog Újévet kívánok.
M. G. P. Budapestről
______________________________________________________________________________

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk szeretettel Sz. Család
(Egy Borrendi társunk szerzeményével !) https://youtu.be/K1UKGpD8M8w

______________________________________________________________________________

Áldott  karácsonyi  ūnnepeket! Sok  sikert  minden tevékenységūkben!
Sz.K.M.
____________________________________________________________________________

Áldott karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok!
Cs.I.
___________________________________________________________________

Köszönöm szépen és viszont kívánom ! R. R-né
___________________________________________________________________

Hasonló jókat kívánok. Üdvözlettel P. Zs.
____________________________________________________________________

Kívánunk Önöknek meghitt Karácsonyt és Boldog Új évet! V. család

______________________________________________________________________

Áldott Karácsonyt, egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt kívánok! S.B.
______________________________________________________________________

Viszont kívánok Önöknek áldott, szép, csendes karácsonyt! Tisztelettel: V.A.
______________________________________________________________________

Áldott  Karácsonyt,  békességet,  jó  egészséget!   Boldog,  Békés,  Új  Esztendőt! B.Z.
_____________________________________________________________________

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! B.A.
Köszönöm a Hírleveleket!
_____________________________________________________________________

Kedves Mindenki!
Köszönöm szépen a jó kívánságokat, Önöknek is, Nektek is Áldott, békés Karácsonyt kívánok!
Tisztelettel: Cs.L.
_____________________________________________________________________

Bartal Klári: Rövid karácsonyi vers

Született egy gyermek
(hívják Jézuskának)
Mennyei fényt hozva
a földi világnak.

Köszöntsük hát a Fényt
mi is leborulva,
Gyermek-alázattal
békét  áhítozva.

Székesfehérvár, 2019. december
_________________________________________________________________________

Köszönöm szépen, én is kívánok áldott, boldog Karácsonyt. N.J.-né
_________________________________________________________________________

Köszönöm szépen. Áldott, Békés Karácsonyt, Boldog Új Évet Kívánok Mindnyájuknak és Családjuknak is, jó egészséget, sok sikert, tisztelettel
D.D.
__________________________________________________________________________

Köszönjük a jókívánságot adja Isten úgy legyen !
Sz.M-né
_________________________________________________________________________

Köszönöm szépen!  Áldott ünnepeket kívánok Önöknek!
D-né F.Zs.
__________________________________________________________________________

Maguknak is áldott, békés ünnepeket kívánok, és jövőre kevesebb munkát! M.T-né
__________________________________________________________________________

Nagyon köszönjük és minden kedves tagnak viszont kívánjuk. B.Zs.
__________________________________________________________________________

Viszont kívánunk békés Karácsonyi ünnepeket és B.Ú.É.K.!!
Üdvözlettel  T.L.
_________________________________________________________________________

Békés boldog Karácsonyt! Reményteljes Újesztendőt!

Szeretettel P.I.
_________________________________________________________________________

Áldott, békés, örömteli Karácsonyi ünnepeket kívánok a CÖF – CÖKA vezetőinek és tagságának,

P.G.
_________________________________________________________________________

Áldott Karácsonyt, és egy nyugodt építő új esztendőt kívánok minden jóérzésű honfitársamnak, szeretettel. Dr L.G.
__________________________________________________________________________

Viszont kívánom minden csapattagnak! H.Cs.
__________________________________________________________________________

Köszönöm szépen. Önöknek is ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNOK és egy NAGYON BOLDOG, NYERŐ ÚJ ESZTENDŐT! ❤
G.M.
______________________________________________________________________________

Az Úr áldása kísérjen  minden hazáját szerető igaz magyart,segítsen harcainkban,hogy hitet és hazát soha fel ne adjuk !
„E  jelben győzni fogsz ” M-né P.A.

___________________________________________________________________________

Szívből köszönöm, és viszont kívánom!  V.G.
__________________________________________________________________________

Én is Boldog Karácsonyt kívánok szeretettel. T.M.
_________________________________________________________________________

Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom mindenkinek sok szeretettel! K.E.
__________________________________________________________________________

Köszönöm és viszont kívánom jó egészséget és békés, eredményes új évet kívánok Isten áldását kérve ..
H-né D.M.
__________________________________________________________________________

Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok. Sz.Sz.
___________________________________________________________________________

Köszönöm szépen! Ugyanez szóljon mindenkinek! K.V.
___________________________________________________________________________

Tisztelt Barátaim!
Áldott, boldog, Karácsonyt, szeretteitek között egészségben töltött hosszú életet és sikerekben gazdag Új évet kívánok!
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Üdvözlettel:
K.A.
___________________________________________________________________________

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!