Izraelben felütötte fejét a gonosz

Izraelben felütötte fejét a gonosz

Izrael a „tejjel, mézzel folyó Kánaán”oldal, naponta tűnik fel a facebook-on és egyszer csak jön a hír, maga a sátán bukkant fel a Szentföldön. Semmi kétség, a sátán az értelmi szerzője a gyermekek meggyilkolásának, a bestiális tettnek a Hamasz nevében. A zsidók ősi földjén, amit Istentől kaptak az „Ígéret földjén” bukkant fel a gonosz, hogy Isten tervét lerontsa. Az eredeti terv a „választott nép” kinevelése volt, amit Isten, mint „kohóban a vasat” úgy formált, hogy belőle megszülethessen az Istenanya és Fia a Megváltó. És megvalósult a terv, eljött a megígért Messiás, csak saját népe nem ismerte fel. Persze Jézus tanítványai, a 12 apostol felismerte és még sokan mások, akik az első keresztény gyülekezeteket alkották. De a többség elvetette, ezért Jézus előre prófétálta a templom lerombolását, Jeruzsálem vesztét, ami magával hozta a nép „szétszóratását” a világban. Korábban is történt ilyen a nép életében, erről Jeremiás beszélt. „Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje, és elhullotok, noha drága edények vagytok.”(Jer25,34) „Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok” (Lk23,28). Ez is megtörtént, a zsidó nép elhagyni kényszerült a neki örökül adott földet. Éltek Amerikában, Európában, ám a gonosz nem nyughatott, felhergelte ellenük az európaiakat, mert túlságosan jól boldogultak („lásd. a „zsidó kitűnőség”), feltámadt az irigység, ami aztán a Holokausztba torkollott. Így a II. világháború után, sokan visszatértek örökségükbe, csakhogy időközben ezt más népek elfoglalták. Ez a nép pedig a muzulmán volt, aki sajátjának gondolta a földet. A zsidók igazságos háborúban visszafoglalták a területet, és megalapították Izraelt. Ám a muzulmán szélsőségesek, ebbe soha nem nyugodtak bele. A sátán által vezérelve kezdettől, véres merényleteket követtek el, a Hamasz terror szervezet vezetésével, és folyamatosan megsemmisítették a béke megállapodásokat. Isten terve pedig az „összegyűjtés” a világ minden részéről. „A szétszórt Izrael összegyűjtése”(Ezs11,11), amikor „ölben hozzák vissza” a világ minden részéről Izrael gyermekeit. A Szentírás ezt prófétálja, hogy eljön az idő, amikor vissza kell menniük Izraelbe, ahogy régen is történt a nép életében. „Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Intek kezemmel a népeknek, jelt adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve”(Ézs49, 22). Ez történt meg a II. világháború után, de nincs béke. A cionista szitokszó lett, pedig csak Sion gyermekeinek összegyűjtéséről van szó. A világ közvéleménye is a szegény, „elnyomott”, palesztin nép mellett áll és kikiáltotta Izraelt agresszornak, holott csak hazamentek.

Hiába tesz Izrael folyamatosan engedményeket a területekből, hiába ad munkát a palesztinoknak, hiába ad nekik egyenlő jogokat, akkor is Izrael vesztét kívánják. A sátán vezérelte Hamasz, meg a Hezbollah Izrael teljes megsemmisítésére tör, és a béke ellen harcol, sokszor gyilkosság árán is. Megöli, aki békét akar, aki béketárgyalásokat folytat, annak nincs biztonságban az élete. Mi más ez, ha nem a sátán műve. Ő készíti fel a gyilkos merénylőket, a bestiális gyermekgyilkosokat. Az ateisták, ballibek a világ, különböző részein, mind Izraelt az „agresszort” hibáztatják. Holott csak be kellene látni, hogy ez a földdarab, mindig a zsidóké volt, és mindig az is marad, Isten terve szerint.

Nem elég a baloldali világ ítélete Izrael ellen, Amerikában vannak zsidó csoportok, akik Izrael megsemmisüléséért imádkoznak. Magukat vallásos zsidónak tartják, míg a cionistákat, Izrael létrehozóit és lakóit, ateistának. Izraelnek nem kell terület és nem kell állam, ők ezt olvasták ki a Tórából. Kíváncsiak lennénk, vajon ezek a zsidók, hogy ünneplik az Egyiptomi kivonulást, és az Ígéret földjének megszerzését végre, 40 év vándorlás után a pusztában. Egyiptom, igazán nincs messze a megígért földtől, ám mégis 40 évig tartott a vándorlás, mert elégedetlenkedtek, visszavágytak a rabszolgasorból szabadulók, az egyiptomi húsosfazekak mellé. Végül már egy új nemzedék foglalhatta el a Szentföldet, a tejjel mézzel folyó Kánaánt, a mai Izraelt. Akkor is pogány népek lakták a hettiták, az amoriták, periziták és más kánaáni népek. Bizony, akkor is harcolni kellett, hogy elfoglalhassák az Isten által nekik ajándékba adott földet. A harcot megvívták és elfoglalták örökségüket, hogy Isten követése esetén „áldásban” és elhagyása estén, „átokban” részesüljenek. Mindaddig élhettek ott, míg Jézust, az Isten Fiát el nem vetették. Ezután kezdődött a „szétszóratás”, ám Isten nem vetette el örökre a népét. Eljött az ideje, amikor újra vissza kellett foglalni, és ezt nem érti meg a liberális humanizmusba süllyedt világ.

Pedig eljött az ideje a zsidók megtérésének is, ahogy azt az Újszövetség előre prófétálta. A Jézust elvető „szétszóratásban” élő zsidók, azóta is várják a Messiás eljövetelét. De nem jön, mert bizony 2000 éve eljött. Ezt ismerték fel zsidók egyre növekvő csoportjai a XX. század elejétől, ahogy meg van írva: „…míg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget…(Rom11,25-26). Létrejött a Messiási zsidók csoportja, akik tartják zsidóságukat, nem olvadtak be a keresztények közé, de elfogadják és felismerték Jézust, mint a Messiást. A Messiási zsidó mozgalom, keresi a kapcsolatot napjainkban a keresztényekkel. Szeretné, ha megismernék őket, legutóbb például az Országos Katolikus Karizmatikos találkozón jelent meg hazai képviselőjük. A Messiási zsidó mozgalom kiadványt lehetett tőlük megkapni, ami részletesen leírja jellemzőjüket. A messiási zsidók hiszik, hogy mozgalmuk, a zsidóság „teljességre jutásának”kezdete (Rom11,12), és „élet a halálból” (Rom11,15). Ebben a feltámadásban jelet látnak, miszerint a pogányok ideje betelőben van (Lk21,14), és az útkészítés idejét éljük az Úr eljövetelégig” (Rom11,25)- írják. (Daniel Juster és Peter Hocken: A messiási zsidó mozgalom) A közösségi médiában a Zsidók Jézusért néven szerepelnek.

Ha az ateisták, liberálisok, baloldaliak vennék a fáradtságot és elolvasnák a Szentírást, mely Isten ihletett Igéje, Isten szava a világhoz, akkor nem ítélnék el Izraelt. Aki Izraelt hibáztatja, mert visszament ősi örökségébe, az Isten ellen harcol.

Pók Katalin

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!