Íme Rui Tavares úr válasza a magyar polgárok hozzá intézett levelére

A demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítása az Unió első számú célja a Szerződés 3. cikke szerint. Létezik még egy nagyon fontos elem, a 4. cikk, melyet az Önök kormánya is sokszor idéz: “Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét […] A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását.”

Az Európai Unió szerződései 2009 decemberében léptek hatályba, és azóta a tagállamoknak, az európai intézményeknek és nekünk, európai polgároknak tiszteletben kell tartanunk ezt az új jogi alapvetést.

2012 februárjában az új jogi kereteknek megfelelően az Európai Parlament úgy döntött, hogy jelentést készít az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon. Mint minden hivatalos dokumentum esetében, amely az Európai Parlamentben készül, a demokratikusan megválasztott képviselők többsége határozott ennek a jelentésnek az elfogadásáról is. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy a 2009-es európai választások óta egyik parlamenti frakció sem rendelkezik a szavazatok többségével, habár a legnagyobb képviselőcsoport az Európai Néppárté, amelyhez a jelenlegi magyar kormánypárt is tartozik. Sokszor hallani, hogy az Európai Parlamentben jobboldali többség van, mások szerint meg baloldali többség. Ami igazán fontos, hogy a Parlament mind a 754 tagja komolyan vegye a felelősségét, és biztosítsa az 500 millió uniós polgár alapvető jogainak érvényesítését, tiszteletben tartását és megóvását.

Két hónappal a parlamenti döntés után engem jelöltek ki a jelentés elkészítésére, amely az első a maga nemében, mivel az említett értékeket vizsgálja egy tagország esetében. Az alkotmányt és a törvényeket nagyon sok alkalommal módosították az utóbbi időben Magyarországon; mindezek korrekt értékelése során körültekintéssel és tisztelettel kell eljárni. Azért, hogy biztosítsam az eljárás átláthatóságát és elfogulatlanságát, úgy döntöttem, hogy első lépésként öt munkadokumentumot készítek, kategóriákra bontva a jogi, intézményi és alkotmányos változásokat. A munka az átláthatóságra és az együttműködésre épült, és – az Európai Parlament történetében először – a munkadokumentumokat, amelyeket általában csak a jelentéstevő jegyzi, az öt legnagyobb politikai csoport képviselőivel közösen szövegeztem meg (Európai Néppárt, Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért, Zöldek/Európai Szabad Szövetség, Európai Konzervatívok és Reformerek, Európai Baloldal/Északi Baloldal). Ezeket a munkadokumentumokat külön-külön megvitatta az Állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottság, amelyet általában „LIBE” néven rövidítenek.  Emellett megkaptuk a magyar kormány véleményét is, és a munkadokumentumokat a magyar hatóságok álláspontjának figyelembevételével frissítettük.

Ez a folyamatos párbeszéd – amely tiszteletben tartotta a pluralizmus és a demokrácia követelményeit mind európai, mind nemzeti szinten – nagyon fontos részét képezte az elmúlt év előkészítő munkájának.

A jelentés tervezete, amelyet bemutattam a szakbizottságnak, ennek a széles körű konzultációnak az eredménye. A folyamat azonban itt még nem ért véget. A szöveget először megvitatta a LIBE bizottság. Majd beérkeztek a módosító javaslatok, amelyekről a megvitatásuk után végül a LIBE bizottság fog szavazni. Ezek után a képviselőcsoportok nyújthatják be módosító javaslataikat a szöveghez, majd az Európai Parlament plenáris ülése fogja megvitatni a jelentést, és végül szavazni fog a végleges szövegről. Ez a parlamenti eljárás megfelelő időt és lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki hozzászólhasson. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelentés ne legyen egyoldalú, ne tartalmazzon hibákat és ne mérjen kettős mércével.

Ha elolvassa a jelentéstervezetet, látni fogja: a cél az, hogy a következő hónapokban építő jellegű politikai párbeszéd alakuljon ki a magyar hatóságok és az európai intézmények között. Ennek a párbeszédnek a lényege pedig pontosan az, hogy elkerüljük annak a veszélyét, hogy a 2. cikkben megnevezett alapvető értékek sérüljenek. Másrészt észre fogja venni, hogy két, jelenleg közszájon forgó elem is hiányzik a jelentéstervezetből: a szöveg nem említi, hogy meg kellene vonni Magyarország szavazati jogát a Szerződés 7. cikk (2) bekezdése alapján.  Azzal sem értek egyet, hogy Magyarországgal szemben gazdasági szankciókat kellene kilátásba helyezni.

A jelentéstervezetben felsorolt javaslatok legnagyobb része nem is Magyarországot, hanem az európai intézményeket érinti. A jelentés nem szólhat és nem is szól kizárólag Magyarországról. A jelentés az EU valamennyi tagállamáról, mindannyiunkról, európai polgárokról szól. Ezért az a véleményem, hogy be kell vezetnünk olyan konkrét eljárásokat, amelyekkel biztosíthatjuk a 2. cikk alapértékeinek sérthetetlenségét. Úgy gondolom, hogy ezeknek az eljárásoknak objektív alapokon kell nyugodniuk, és minden tagállamra érvényesnek kell lenniük, legyen az kisebb vagy nagyobb ország, alapító vagy nemrégiben csatlakozott tagállam. Az Önök kormánya jó indítványt tett ezzel kapcsolatban, és én is pontosan ezt szeretném tenni: olyan politikamentes, magas szintű szerv létrehozását javaslom, amely figyelemmel kíséri az EU intézményeinek munkáját és javaslatokkal él ezzel kapcsolatban ― kezdve az Európai Parlamenttel.

Magyarország szuverenitását tiszteletben kell tartani. Éppen ezért üdvözlöm a magyar hatóságok bármilyen észrevételét. Én magam fogom módosítani a saját jelentésemet, amennyiben szükséges lesz. Az említett munkadokumentumokkal is pontosan így jártunk el, és a jelenlegi jelentéstervezettel sem lesz másképp.

Biztos vagyok benne, hogy hallottak már arról a párbeszédről, melyet a magyar hatóságokkal folytatunk, és remélem, hogy figyelemmel fogják kísérni közös munkánkat a jelentéssel kapcsolatban.

A jelentéstervezet magyar nyelvű változatát megtalálhatja az Állampolgári jogok bizottságának honlapján. Kérem, olvassa el a tervezetet, és javaslatait küldje el bátran e-mailben, az Európai Parlament honlapján található címemre.

Szívélyes üdvözlettel:
Rui Tavares, európai parlamenti képviselő

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!