Felhívás szavazásra

Tisztelt Honfitársaim !

Magyarország társadalmi berendezkedése: a néphatalom joguralma.

Az európai civilizált országok népei demokráciára való érettségének fokmérője, hogy a nemzetek polgárai mekkora aktivitással vesznek részt  a közügyekben, a reájuk adományozott népuralmi döntések meghozatalában.

Magyarország népének  a néphatalom kivételes és közvetlen gyakorlására négyévenként, az országgyűlési képviselőjük titkos szavazással történő megválasztásakor van lehetősége.

Ennél a döntésnél azonban arra is gondolni  kell, hogy a megválasztott képviselő a választóitól kapott felhatalmazásainak, miképpen vállalt kötelezettségeinek megtagadása esetén sem hívható vissza!

Ez a tény tehát minden választót arra kötelez, hogy a jelöltek közül felelős döntéssel válasszon arra az általa feddhetetlennek és hiteles előéletűnek érzett országgyűlési képviselőre  és bizalmát elnyerő pártra, melyre az elkövetkező ciklusban Magyarországot, egyben pedig családja és személyes sorsát is rábízhatja.

Fontos, hogy e döntés előtt körültekintőek legyünk a képviselőjelöltek személyét és programját illetően, mert előfordulhat, hogy egy magát független indulóként pozícionáló képviselőjelölt valójában egy olyan párt programját kívánja megválasztása esetén megvalósítani, mely a szavazó polgár számára elfogadhatatlan, és a valós párttámogatás ismeretében soha nem adná rá a voksát.

A mindannyiunk részére átadott népuralom tömegesen gyakorlása tehát a Globális Világ számára egy bizonyítványt fog kiállítani Nemzetünk polgárainak felelős döntéséről úgy mentális, természetjogi, mind pedig erkölcsi értelemben is.

Ezért szorgalmazom, hogy 2018. április 8. napján minden választásra jogosult felelős döntésével teljesítse kivételes értékű, magyar állampolgárságából következő kötelezettségét.

Tisztelettel:

Dr. Völgyesi Miklós
a Kúria Büntető Kollégiumának
nyugalmazott tanácselnöke

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!