Felhívás aláírásra

Tisztelt Barátaink!

 

A CÖF-CÖKA együttműködő partnerei és a Szellemi Honvédelem Mozgalom tagjai naponta fejtik ki álláspontjukat a Magyarországon zajló, oktatást érintő vitákról.

Nagyító alá kerülnek a pedagógusok szakszervezetinek követelései és az őket támogató pártok állásfoglalásai.

 

A hozzánk érkező telefonhívások és emailek alapos hátteret biztosítanak a civil vélemények összegzésére.

 

Nézzük az üzeneteket:

 1. A magyar oktatásügy képviseletére kizárólagos joggal nem tarthat igényt egy sebtében összetákolt közösség, így a Tanítanék Mozgalom sem. A felmérések szerint az iskolák 6%-a támogatja a mozgalmat, a pedagógusok azonban itt is megosztottak annak ellenére, hogy a tiltakozó iskolák igazgatóinak nyomása rájuk nehezedik.
 2. A kormány hivatalos tárgyalásokat folytat a PSZ-szel, a követelések 18 pontjában már egyetértés van, további 7 kérdést a szakszervezet nem tárgyalásos úton, hanem sztrájk fenyegetéssel kíván megoldatni.
 3. A problémák szakmai úton történő feloldására nyitott formában működik a Köznevelési Kerekasztal. Az alternatív Közoktatási Platform a meghívást elutasítja.
 4. Az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a Tanítanék Mozgalom az un. baloldali ellenzék liberális érzelmű szervezése alatt működik, és az oktatásügy jobbítása helyett a kormány megdöntését tűzte kockás zászlajára.
 5. Támogatóink elfogadják, hogy a jogos szakmai érvek mentén a Nemzeti Tantervet módosítani kell és azt a társadalmi elvárásoknak megfelelően a valós élethez szükséges igazítani. A megszűnésre ítélt KLIK feladatai ésszerű szervezeti felépítéssel, decentralizált módon, figyelemmel a szubszidiaritás elveire, megoldhatók.
 6. A diákok leterheltségét autentikus elemzés után optimális szintre kell hozni.
 7. A szakmai egyeztetésekben résztvevő szakszervezetek nyilvánosan határolódjanak el a politikai pártoktól. Elfogadhatatlan az olyan együttműködés is, ahol a politikai babérokra törő személy fenyegetőzését és bocsánatkérésre utasító felszólításait a szakszervezeti mozgalmak magukévá teszik.
 8. A tanulók és szüleik bevonása a pedagógusok munkajogi érdekeinek érvényesítése érdekében nem etikus. A csökkentendő kötelező tanítási óraszám, a béremelés, a tankönyvkiadás kérdésében pedig minimum kérdőjeles a diákok kompetenciája.

 

Értékelve az előbbieket kérünk mindenkit, aki egyetért az alábbi közös nyilatkozattal, hogy a lenti linken írja alá:

 

http://goo.gl/forms/YeImRtRb29

 

Nagy segítség lenne, ha ismerőseik, családtagjaik is támogatnák a társadalmi békességet és a közjót célzó kezdeményezésünket.

 

 

Nyilatkozat

 

Az aláírók értékelik a kormány azon törekvéseit, amelyek az oktatásügy szakmai képviselőivel és a pedagógusok szakszervezeteivel nyitott kapuk mellett folynak.

Kinyilvánítjuk, hogy a tanulók szellemi, testi és lelki érdekeit szem előtt tartó, a társadalom megbecsülését élvező pedagógusok munkáját a jövő zálogának tekintjük.

 

Kérjük a tárgyaló feleket, a még távollévőket is, hogy szakmai egyeztetések során mielőbb alakítsák ki az ország gazdasági lehetőségeihez igazodó, össztársadalmi érdekeket figyelembe vevő megújított tantervet, és a kapcsolódó intézményi formát.

 

Javasoljuk a pedagógusoknak, hogy iskoláinkban őrizzék meg az ott tanulók mentességét a pártpolitikától.

 

CÖF-CÖKA vezetősége

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

“Felhívás aláírásra” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. A pedagógus tüntetéssel a következő kérdések merültek fel bennem:
  Meg meri-e tenni egy tanár, hogy nem vesz részt a tüntetésen, ha az igazgató igen?
  Meg meri-e tenni egy diák, hogy nem vesz részt a tüntetésen, ha az osztályfőnöke igen? (Mondjuk érettségi előtt)
  Meg meri-e tenni egy szülő, hogy elküldi a gyerekét az iskolába vagy megtiltja, hogy a demonstrációban részt vegyen,ha tudja, hogy a tanár mást javasol?
  Ez a demokrácia???

 2. Úgy vélem,az MSZP- SZDSZ-ből alakult szakszervezetek pofátlanul zsarolják a kormányt, s a jelenlegi oktatásirányítás túlzottan engedékeny velük szemben. A Hoffmann Rózsa-féle 2010-ben elindított oktatási reform jó irányba állította végre az említett liberálisok által minden szinten lerohasztott magyar oktató-nevelő munkát,akik a lázongó pedagógusoknak becézett pártaktivistákból a helyükön hagyott igazgató elvtársakkal rohamcsapatokat működtetnek népünk és ifjúságunk ellen. Mi az, hogy már 18 pontot elfogadtak a szakszervezetek követeléseiből.Most akkor az oktatás liberós restaurációját kell átélnünk? Mára már kérdéses lett a szakfelügyelet, a hetenként 32 munkaóra végzése a gyerekekért, az egységes tankönyv és tananyag stb.
  felháborít ez a puhányság, engedékenység a törvénysértésekkel szemben is a kormányzat részéről, miután annyi pénzt osztott és oszt ki folyamatosan az oktatási szférában. Miért nem lehet az államnak mint munkáltatónak, miközben folyamatosan alkalmassá igyekszik tenni az új köznevelési törvényt, új munkaszerződés-kötések keretében felmondani ezeknek a politikai élharcosoknak? Keressék meg a fizetésüket az utcán, ahol állandóan óbégatnak, nem pedig az iskolában! Hová jutunk így, ha folyamatosan velük harcolunk?
  Üdvözlettel: egy aggódó tanár és nem pedagógus

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!